Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Hoogstraat 40(niet bekend)(niet bekend)D-053*D-044
 huisnummer lager  Hoogstraat 402-096 2-129 D-048D-045


Naastliggers vanHoogstraat 40
het Tuinpad
ten oostenhet Tuinpad
ten oostenhet Tuinpad
ten zuidenhet Tuinpad
ten zuidenHoogstraat 38
ten westenHoogstraat 38
ten westende Hoogstraat
ten noordende Hoogstraat


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 40, HarlingenHoogstraat 40Afbeelding van een zgn. breel en onderschrift 'IN DIE ZEETOOM'Een breel was in de haringvisserij een bij de drijfwantvisserij gebruikte drijver.
'breel = elk der kleine, drijvende, gemerkte tonnetjes die met breeltouwen aan de repen van een haringvleet bevestigd zijn en deze drijvende houden'.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0119v van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de franekerpoort aan de ZZ van de straat]402‑14‑00 GGhuis en schuur
koperThonys Claesen, gehuwd met
koperGryet Willems
koperWillem Thonys, gehuwd met
koperAegt Isbrandts
verpachter grondStoffel Sjuerdts smid0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperClaas Thonis te Groningerland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Thonys x Aecht Isbrandts en Thoenys Claes x Gryet Willems kopen een huis en schuur bij de Franekerpoort aan de zuidzijde van de straat. Ten O. stadsvesten, ten W. Jan Jacobs. Grondpacht 5 st aan smid Stoffel Syourdts. Gekocht van Claas Thonis in Groningerlandt, voor 402 1/2 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0217r van 15 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0220r van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 13 dec 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0309v van 25 apr 1602 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Franekerpoort bij de stadswal220‑00‑00 GGhuis en schuur
koperBeernd Jansen, gehuwd metpoortsluiter
koperCrijne Gerloffs
losbare rente5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHaye Laes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadswal
verkoperIds Syboudts, gehuwd met
verkoperRinck Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernt Jans, poortsluyter x Crijn Gerloffs kopen een huis bij de Franekerpoort naast de stadswal. Ten Z. Haye Laes, ten N. de wal. Belast met 5 st. jaarlijkse losrente. Gekocht van Ids Syboudts x Rinck Hessels voor 220 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0297r van 26 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Schot


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0079v van 14 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLombardstraat [niet vermeld]


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0034r van 27 apr 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]625‑00‑00 GGhuis alwaer de Coninck van Engelandt uythangt
koperJan Groenheyde de Koning van Engeland
bewonerCorneliske Hanses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRobert Imesvleeshouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Groenheyde koopt een huis bij de Franekerpoort, alwaer de Coninck van Engelandt uythangt, nu bewoond en gebruikt door Corneliscke Hanses. Gekocht van Robert Imes vleyschouwer binnen Doesburg, voor 625 cg.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011ra van 11 nov 1666 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]276‑21‑00 GG1/2 huis waar de Conink van Engeland placht uit te hangen
koper finaalvroedsman Folkert Lamberts de Koning van Engeland
koper provisioneelJacob Zierks wagenmaker275‑21‑00 GG
begunstigde van een losbare renteN. N.5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidwestenLombardstraat [staat: Molenpad]
naastligger ten noordwestenJacob Douwes smid
naastligger ten noordoostenHoogstraat [staat: straat]
verkoperhet sterfhuis van wijlen Dirk Clasentimmerman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0188r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]200‑00‑00 GGhuis alwaer de Koningh van Engelant placht uit te hangen
koperGerben Wopkes de Koning van Engeland
begunstigde van een losbare renteN. N.5‑00‑00 CG
naastligger ten zuidoostenLombardstraat [staat: Molenpad]
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs smid
naastligger ten noordwestenFranekerpoort
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0166v van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de franekerpoort]150‑00‑00 GGhuis
koperGerryt Joannes
naastligger ten zuidoostenLombardstraat [staat: Molenpad]
naastligger ten zuidenDouwe Jacobs smid
naastligger ten noordwestenLombardstraat [staat: Molenpad]
naastligger ten noordenstadsvesten
huurderReyner Sierx voerman
verkoperde crediteuren van Gerben Wopkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJan Hendrix
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarDouwe Jacobs
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarDouwe Jacobs erven
gebruikerDouwe Jacobs erven
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerAte Joris cum soc.
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]5‑00‑00 CG1/3 grondpacht
koper door niaarDirk Schouwenburg te Drachten
geniaarde koperPieter Scheltema
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenAllert Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
eigenaar van 2/3vroedsman Pieter Wijngaarden


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerBeernt Beernts cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0132v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]200‑00‑00 GGhuis
koperTomas IJsenbeek koopman
huurder benedenLouwrens Nak c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten westenAlle Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Fockes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobsmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas IJsenbeek, koopman, bij de Franekerpoort


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148r van 31 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]280‑00‑00 CGhuis
koperAlle Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAntie Oebles
huurder benedenLourens Nak c.u. en c.s.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Fockes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Jacobs
naastligger ten westenAlle Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperThomas IJsenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBij de Franekerpoort


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0204r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLieuwe Douwes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]215‑14‑00 GGhuis
koperLieuwe Douwes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenDirk Christiaans Faber c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Alle Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Douwes, mr. wagenmaker, koopt huis bij de Franeker Poort. Ten O. het Bolwerk, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Dirk Christiaans Faber, ten N. de straat. Gekocht van Antje Oebles wv Alle Jacobs.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0205r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]1000‑00‑00 CGhuis en wagenmakerij
koperGerryt Hettes mr. wagenmaker
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenFokke Jansen Faber c.u.
naastligger ten westenDirk Christiaans c.u.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hettes, mr. wagenmaker koopt huis en wagenmakerij bij de Franekerpoort. Ten O. het Bolwerk, ten W. Dirk Christiaans, ten Z. Fokke Jansen Faber, ten N. de straat. Gekocht van mr. wagenmaker Lieuwe Douwes.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0153r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: aan de Franekerpoort]500‑00‑00 GGhuis en wagenmakerij
koperhuisman Gerrit Leenderts, gehuwd met te Wijnaldum
koper[niet ingevuld] Ulbes te Wijnaldum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Faber
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Lieuwe Douwes, curator overmr. wagenmaker
verkoperGerrit Hettes, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperTietie Jans


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0055v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Franekerpoort700‑00‑00 CGhuis en wagenmakerij
koperDirk Bouwes, gehuwd met
koperJoukje Reins
huurderDirk Bouwes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Walings
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGeeryt Leenderts, gehuwd met
verkoperYtje Ulkes te Wijnaldum


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0280r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Bouwes


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 72 van 29 mei 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-048Hoogstraat 40koopaktefl. 400huis en de wagenmakerij D-048
 
verkoperMarten Radsma (q.q., tevens als curator over Attie Dirks, dochter van wl. Dirk Bouwes)
toeziend voogdF. Mesdag (te Bolsward)
koperTeunis Willems de Vries (gehuwd met Tjietske Heeres)


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0046r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort wijk D-048]400‑00‑00 CGhuis en wagenmakerij
koperTeunis Willems de Vries, gehuwd metwagenmaker te Berlikum
koperTjitske Heeres
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Walings
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Marten Radsma, curator overmr. horlogemaker
verkoperAttje Dirks, minderjarige dochter van
verkoperwijlen Dirk Bouwesmr. wagenmaker
verkoper q.q.Marten Radsma, gelastigde vanmr. horlogemaker
verkoper q.q.dr. T. Mesdag, toeziend voogd van te Bolsward
verkoperAttje Dirks, minderjarige dochter van
verkoperwijlen Dirk Bouwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Willems de Vries wagenmaker x Tjietske Heeres koopt huis en wagenmakerij, wijk D-048. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. Hotse Walings, ten W. erven Dirk Christiaans, ten N. de straat. Gekocht van de dochter van mr. wagenmaker Dirk Bouwes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-129, pag. 39Hoogstraat 40Dirk Bouwes0‑15‑00 cgkamer en wagenhuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Tjitske Herresgeb 1768 ... , ovl 6 dec 1813 HRL, huwt met Teunes de Vries, ovl wijk D-048; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Teunes Willems de Vrieshuwt met Tjitske Herres, wonende te HRL. 1813 wijk D-048; BS ovl 1813; eigenaar en gebruiker van wijk D-048, wagenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Hoogstraat 40Jelle Jurjens van der Wal... wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-053Hoogstraat 40Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
D-048Hoogstraat 40Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 440Hoogstraat 40Egbert Lieuwes KuipersschipperHarlingenhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 441Hoogstraat 40Jacob Yedes HettemawagenmakerHarlingenhuis (84 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 11 van 11 mrt 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-053Hoogstraat 40koopaktefl. 967/8 deel in pakhuisje D-053
 
verkoperJurjen Jelles van der Wal
verkoperTietje Harings van der Wal (gehuwd met Freerk Baukes de Boer)
verkoperElizabeth Harings van der Wal
verkoperBarend Harings van der Wal
koperJelle Harings van der Wal


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 170 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Dieuwke Jacobs Hettema, overleden op 12 mei 1837dochter van Jacob I. Hettema, wagenmaker (bij Franekerpoort D 48) en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Yede, Cornelis, Johannes, Klaaske en Geertje Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 172 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Geertje Jacobs Hettema, overleden op 29 mei 1837dochter van Jacob I. Hettema, wagenmaker (bij Franekerpoort D 48) en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Yede, Cornelis, Johannes, Klaaske en Geertje! Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Jantje Rauwerda... Christoffel Knikker en huwt met Pieter Smeding, wonende te HRL. 1837, breidster in 1851, ovl wijk D-048 en wonende te HRL, wonende te Leeuwarden 1859, dv Pieter R, en Froukje ... , in certificaat voldoening ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-048Hoogstraat 40J Hettema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-048Gewezen Franeker PoortJacob Yedes Hettema46 jwagenmakerBolswardm, protestant, gehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortGerrytje T [van der] Tol36 jAchlumv, protestant, gehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortCornelis Hettema19 jwagenmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortJohannes Hettema12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortKlaaske Hettema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 440Hoogstraat 40 Jelle van der WalHarlingeneen pakhuis verbeterd en een zomervertrek getimmerd in hetzelve


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 139 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Geertje Jacobs Hettema, overleden op 16 mei 18443/4 jr (geboren 19/7/1843), overleden Hoogstraat D 48, dochter van Jacob Y. Hettema, wagenmaker en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Teeke en Klaaske Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Ymkje Hartenberg... ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Hoogstraat 40Gerritje Taekes van der Tol... dienstmeid. dv Tako Gerrits vdT, en Getje Rinzes Bootsma; BS huw 1831, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-048; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-053Hoogstraat 40Jacob Yedes Hettema... Johannes H, en Klaaske Jacobs Hozinga; BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 46 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk D-048; VT1839; J. IJ.H. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 440Lombardstraat D-053Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettemabergplaats
Sectie A nr. 441bij de Franekerpoort D-048Jacob IJdes Hettemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2691Plantsoen D-044Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 441Plantsoen D-045Taeke Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 441Hoogstraat 40 (D-045)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hoogstraat 40 Jacobus Flietstrawagenmakerf. 800f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 40aJoh.A. Prins1e stuurman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 40S. (Sjoukje) Kuipers wv v.d. Pol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 40beeldbepalend pand9 van 10
  terug