Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 41 2-085 2-116 B-055 B-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 41 2-085 1/2 2-116 B-055 B-060
Naastliggers vanHoogstraat 41
ten oostende Zoutsloot
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 39
ten noordenZoutsloot 102


0000 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 41Oud Harlingen Magazine 1991Dit pand was vroeger de kruidenierswinkel van Tichelaar


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147r van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Dircx


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248v van 1 feb 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort, zijnde het zuidooster hoekhuis]hoekhuis
 
aanhandelaarYdts Sybolts, gehuwd met75-00-00 CG
aanhandelaarRinck Hessels
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Stoffel Syourdts smid5-05-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat of de molenaarsweduwe]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Moriaan
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verwandelaarWillem Tonys, en
verwandelaarClaes Tonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYdts Sybolts x Rinske Hessels kopen huis op de wandel van een huis omtrent de franickerpoort, weesende het Suyd oostich? uys streckende van vooren de straete tot achteren aende Droege straete, hebbende den mollen ? ofte plaetse ten oosten, den morjaen ten westen. Grondpacht 5 cg. 5 st aan erven Stoffel Syourdts, smid, of 75 gg ineens. In wandel verkregen van Willem Tonys en Claes Tonys.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116r van 14 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp op de hoek aan de noordzijde]huis met ledige plaats erachter
 
koperGerryt Geerts, gehuwd met480-00-00 GG
koperEelck Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat en grote plaats]
naastligger ten westenHendrick Beerns smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinse Pieters, gehuwd met
verkoperAnna Bauckes


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombardspijp]1/2 huis
 
koperHendrik Lubberts, gehuwd met200-00-00 CG
koperMartien Jansen
bewonerHendrik Lubberts c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Jans smid
verkoperGerryt Gerryts, gehuwd metkalkmeter
verkoperEelck Lieuues


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0040r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombertspijp]1/2 huis
 
koperHendrick Berents, gehuwd met300-00-00 CG
koperJudith Jans
eigenaar van 1/2mr. Hendrick Lubberts
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende koper Hendrick Berents c.u.
naastligger ten noordende koper Hendrick Berents c.u.
verkoper q.q.IJsbrant Algers, gelastigde van
verkoperCornelis Claesses AnslokoopmanAmsterdam


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0210r van 24 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Scheerstraat NZ [staat: Lommertspijp]huis
 
koperSybe Jansen mr. metselaar355-00-00 GG
naastligger ten oostenLommertspijp en diept
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Edo Taeckes
naastligger ten noordenClaes Burger c.soc.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 102, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Joannes ijzersmid


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0345v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koper door niaarEevert Hendrix, met als curator120-14-00 CG
koper q.q.Jan Pytters Oldaens koopman
geniaarde koperWillem Willems c.u.
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTaeke Iedes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Burger
verkoperHendrickje Eeverts, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Joannesmr. smid


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-085Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-085 Hoogstraat 41wed. Evert Hendriks, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
2-085 /2Hoogstraat 41Frans Beernts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Hoogstraat 41huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
2-085 /2Hoogstraat 41huis
eigenaarFrans Beerns
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0036v van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]huis
 
koperLourens Claasen Coster, gehuwd metmr. slager425-00-00 GG
koperEelkje Teunis
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWieger Fredriks
naastligger ten noordenWieger Fredriks
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Hendrik Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clasen Coster, mr. slager x Eelkjen Teunis koopt een schoone en sterke huizinge op de noordwesthoek van de Lombardspijp, omtrent de Franekerpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. de straat, ten W. en N. Wieger Frederiks. Geen grondpacht. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans, kooplieden, als erven van het echtpaar Hendrik Everts en Reinouwke Minnes Blok, voor 425 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313r van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 41Hoogstraat NZ [staat: Lombardspijp aan de noordwesthoek bij de Frankerpoort]huis
 
koperPoppe Geerts Valderpoort, gehuwd metmr. verver355-00-00 GG
koperNeeltje Jurjens
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJacob S. Brouwer c.u.
naastligger ten noordenJacob S. Brouwer c.u.
verkoperClaas Lourens Coster voor zich en zijn broers en zusters, erfgenaam van zijn vadermr. slager
erflaterwijlen Lourens Clazen Coster, gehuwd met
erflaterwijlen Eelkje Teunis


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPoppe Valderpoort mr. verver


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-110 Hoogstraat 41P Valderpoort


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-116 Hoogstraat 41Poppe G Valderpoort2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jan Hendriks Kuipers... is Dirk Fontein, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk B-055; VT1839; J.H. Kuypers eigenaar van perceel nr. 423 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 391, huis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort... BS huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1838, ovl 1846, ovl 1862, ovl 1880; eigenaar en gebruiker van wijk B-055, verwer, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-055Hoogstraat 41Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Poppe Geerts Valderpoort, overleden op 30 augustus 1824mr. verver/glazenmaker (Lombardspijp B 55), gehuwd, vader van Rigtje, arbeidster, Geertje (vrouw van Minne Vellinga, belastingontvanger Stavoren), Jetske (vrouw van Hendrikus Oorthuis, timmermansknecht), Geert, verversknechten Hendrina Poppes Valderpoort, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 423Hoogstraat 41Jan Hendriks KuijperHarlingenarbeiderhuis (136 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Botje Lieuwes Slim... 1811, BS geb 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-067; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Jacob K Bulkersoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-055; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-055Hoogstraat 41J Kuipers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-055HoogstraatJan H Kuiper53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeepziedersknegt
B-055HoogstraatBotje Lieuwes53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatSijke Kuiper21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
B-055HoogstraatHiltie Kuiper15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatElisabeth Kuiper12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatGrietje Kuiper6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-055HoogstraatJacob K Bulkers28 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-055HoogstraatElisabeth van der Meulen27 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd, pakhuisknegt


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Jacobus Ages Albertus van Gruisen, overleden op 23 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot B 55, zoon van Albertus Volguerus van Gruisen, bakkersknecht en Janna Ulberg, broer van minderjarige Jan Albertus van Gruisen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Tjietske Lolkes van der Ley, overleden op 26 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren IJlst 6/8/1843, overleden Zoutsloot B 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-055Hoogstraat 41Rommert Klazes Blaauw, overleden op 23 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Midlum febr. 1794, werkman, overleden Hoogstraat B 55, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-055Hoogstraat 41Aafke Rientses Hofmageb 5 feb 1811 Klooster-Lidlum, huwt met Taekle Hollander, (gk), en Jan Dirks Hollander, A 26 mei 1854 Almenum, Vst 1 mei 1856 uit Almenum; BS ovl 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-055


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 423B-055 (Hoogstraat)erv. Roel H. Eijgelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 423*B-059 (Hoogstraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*B-060 (Zoutsloot)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 423*B-061 (Zoutsloot)Jan Pieters Schaafsmaplek grond


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41Tigchelaar, TT.T. 24.5.1901baksteeninscriptie (T. Tigchelaar)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5277Hoogstraat 41 (B-059)Rommert T. Tigchelaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 41 Tjerk Tigchelaarwinkelier
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1100


1924 - kentekenadresnaam
B-7822
Hoogstraat 41Tjerk Tigchelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 41Tj.Tigchelaarwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 41J. (Jacob) Koopman


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 41, HarlingenHoogstraat 41L. van der VeenSperwer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 41beeldbepalend pand9 van 10
  terug