Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 6 2-117 2-161 B-ong B-035


Huisnaam in: 1643
Gebruik:
Naam: de drie weijten bollen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 6
ten oostenHoogstraat 10
ten zuidende Rommelhaven
ten westenHoogstraat 4
ten noordende Hoogstraat


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hendricx


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Hendricx


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0197r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Clasen stoeldraaier


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-117Hoogstraat 6
eigenaarwed. Jelle Claessens
gebruikerwed. Jelle Claessens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-117Hoogstraat 6huis
eigenaarJelle Claessens dogter
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-117 Hoogstraat 6huis
eigenaarJelle Clasen dogter
gebruikerJelle Clasen dogter
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-117 Hoogstraat 6
eigenaarwed. Jelle Clasen
gebruikerwed. Jelle Clasen
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0008r van 1 sep 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZhuis
 
koperSjoerd Talma distillateur en koopman310-00-00 GG
naastligger ten oostenAntoni Gerardi
naastligger ten zuidenAntoni Gerardi
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antie Geerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTaetske Jelles, gehuwd met
verkoperGoytjen Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma, koopman en distellateur, koopt een huis zz. Hoogstraat. Geen grondpacht. Ten O. en Z. Antoni Gerardi, ten W. erven Antie Geerts, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Taetske Jelles x Goytjen Geerts, voor 310 gg.


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0067v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZhuis
 
koperYpe Feykes 261-00-00 GG
koperEye Feykes
huurderSybe Jielts c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenAnthony Gerardy
naastligger ten zuidenAnthony Gerardy
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Geerts
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs Kuyper, gehuwd met
verkoperMaartjen Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe- en Eye Feikes kopen een huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. Anthoni Gerardi, ten W. erven Antje Geerts, ten N. de straat. Gekocht van erven kuiper Symon Jacobs x Maartjen Dirks, voor 261 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-117 Hoogstraat 6
eigenaarIJe Feykes
gebruikerSjoerd Joukes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0134v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Feikes


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYppe Feikes


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0268r van 21 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Feikes


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0191v van 10 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZhuis
 
koperClaas Heins apotheker172-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting
naastligger ten zuidende weduwe van Romke Lanting
naastligger ten westenLammert Feyes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperYpe Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Heins, apotheker koopt huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. wd. Romke Lanting, ten W. Lammert Teyes, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Ype Feikes.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0200v van 15 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZhuis
 
koperFolkert Pyters 313-00-00 CG
koperAllard Scheltinga
huurderYpe Feikes
naastligger ten oostende weduwe van Romke Lanting
naastligger ten zuidenRomke Lanting
naastligger ten westenLammert Feyes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaas Heinsapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Pieters (Schellingwou?) en Allard Scheltinga kopen huis zz. Hoogstraat. Ten O. en Z. wd. Romke Lanting, ten W. Lammert Teyes, ten N. de straat. Gekocht van apotheker Claas Heins.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0028r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaetske Vos


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0150v van 2 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAllard Scheltinga


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0309v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Scheltinga


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0183v van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen A. Nieuwenhuis
naastligger ten oostenPieter Minnes van der Sluis


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-153 Hoogstraat 6Age Agema, 30 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0185r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 6Hoogstraat ZZ wijk B-029huis
 
koperAge Jelles Agema c.u.191-00-00 CG
huurderAge Jelles Agema c.u.
naastligger ten oostenG. Akkringa
naastligger ten zuidenG. Akkringa
naastligger ten westenFolkert Johannes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAllard Scheltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Jelles Agema koopt huis Wijk B-029, Hoogstraat zz. Ten O. en Z. G. Akkringa, ten W. Folkert Johannes, ten N. de Hoogstraat. Verkoper Allard Scheltinga.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-161 Hoogstraat 6A J Agema1-00-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 472Hoogstraat 6Pieter Matthijsen OuendagHarlingenhoedemakerhuis (48 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 472B-029 (Hoogstraat)Jan Pieters Kleinvogelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3505B-035 (Hoogstraat)Willem Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3505Hoogstraat 6 (B-035)Wilhelmus Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 6mej. F.Houbijnwinkelierster


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 6J. (Jacob) Beuker


1986 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 6Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 6beeldbepalend pand6 van 10
  terug