Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Jan Ruurdstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Jan Ruurdstraat 3 8-146 8-158 F-090 F-092




Naastliggers vanJan Ruurdstraat 3
ten zuidenJan Ruurdstraat 5
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 1


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Diercx


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Dircx


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: bij de zuider nieuwe haven]huis
 
koperOcke Pieters, gehuwd met382-00-00 GG
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg in gezamenlijk onderhoud
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: nieuwe straat van de lange pijp]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks c.u.mr. metselaar
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Pieters x Mentie Dircks kopen een huis omtrent de zuider nieuwe haven. Ten O. een steeg, ten Z. Joucke Tades of degene die het recht van het huis van Joucke Tades verkregen mag hebben, ten W. de nieuwe straat van de lange pijp, ten N. de verkoper. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van metselaar Jan Dircks voor 382 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen in de nieuwe straat bij de lange pijp op de Lanen uitlopende]huis en getimmer
 
koperOcke Pieters 382-00-00 gg
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1-01-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Doorgehaald. In margine stonde: nihil als hier neffens opt ander blad staende] Ocke Pytters x Meyntie Dircks kopen een huis en getimmer op de Schritsen in de nieuwe straat neffens de lange pijp op de Lanen uitlopende, nu bewoond door de proclamanten. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van mr. metselaar Jan Dircks voor hemzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Orsel Hendricks, voor 382 gg.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOcke Pieters


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOcke Piters


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeinde van de Schritsen]huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven
 
koperAbel Douwes, weduwe van312-14-00 GG
koperwijlen Roucke Sybrants
verpachter grondOcke Pieters 1-01-00 CG
verpachter grondMeyntie Dircks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperOcke Pieters, gehuwd met
verkoperMeyntie Dircks


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenOcke Pieters


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHabell Rouckes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeind van de Schritsen]huis
 
koperDouue Douues, gehuwd met310-00-00 GG
koperMaycke Remis
verpachter grondnaastligger Jan Dircks 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperHaebel Douues, weduwe van
verkoperwijlen Romcke Sybrens


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenOcke Pytters


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande]huis
 
koperPieter Martens Moyman c.u.245-00-00 GG
verpachter grondnaastligger Jan Dirx 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar
verkoperMayke Drewis, gehuwd met
verkoperDouwe Douwes absent
verkoperWalingh Tierdtsen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHebel Roukes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Moyman


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Moyman


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Moyman


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRintje Kingma


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Otte Tieerds


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperWillem Louws c.u.350-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperBaukjen Rinties Kingma, gehuwd met
verkoperPier Andries Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Louws c.u. kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat, door henzelf bewoond. Ten O. een ingaand steegje, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Haies. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Baukjen Rinties Kingma x Pier Andries Gladsma, voor 350 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Louws


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/16 grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.24-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/4 grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.115-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ /Zuiderhaven/Grote Ossenmarkthuis
 
koperHendrik Pieters, gehuwd met270-00-00 CG
koperAeltie Ybes
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
huurderN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperWillem Louus, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters x Aeltie Ybes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin het in- en uitgang heeft, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Hayes. Gekocht van Willem Louws x Antie Jans te A`dam.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Pyters


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Pytters


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
8-146 Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
kopersr. Petrus Stellingwerf koopman205-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSteeven Cuik
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBoote Tjerks
verkoperAeltie Ybes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Pytters


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerf


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 3Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 3Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 3wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-146 Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarHeere Pytters
gebruikerHeere Pytters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperPyter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker185-00-00 GG
koperBaukjen Ockes
verpachter grondTjepke Gratama koopman2-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vije in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens
verkoperAaltje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Jogchem Stellingwerf
verkoperAaltje Nauta, recht van scheiding bekomend van haar dochter
verkoperBaukje Stellingwerf, gehuwd met
verkoperJurjen Gerryts de Jong, erfgenamen van hun oommr. schoenmaker
erflaterwijlen Pyter Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Alberts, mr. sleefmaker x Baukjen Ockes kopen een huis in de Jan Ruurdstraat, nu bewoond door de verkoperse. Grondpacht 42 st aan koopman Tjepke Gratama n.u. Ten O. een steeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. wd. burgemeester Hania, ten W. de straat, ten N. wl. Auke Gerbens. Gekocht van Aaltje Nauta wv Jochem Stellingwerf, mede namens haar dochter Baukje gesterkt met haar man mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong, samen de erfgenamen van haar oom Pyter Stellingwerf, voor 185 GG.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Alberts


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Alberts, gehuwd met
naastligger ten zuidenBaukje Okkes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Alberts


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Alberts


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperHanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit267-00-00 GG
huurderde weduwe van Gerrit de Vries
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt schipper
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperGerardus HorreuspredikantKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godef. Gonggrijp, griffier bij de Admiraliteit, koopt een huis in de Jan Ruurdsstraat, laatst bewoond door wd. Gerrit de Vries. Ten O. een steeg (waarin vrij in- en uitgang) en schipper Evert Bouwknegt, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van bedienaar des H. Evangeliums Gerardus Horreus te Kimswerd, voor 267 GG.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-165 Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Jan Ruurdstraat 3Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
adressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1471Jan Ruurdstraat 3Willem Lolkes ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-090Jan Ruurdstraat 3R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651F-090 (Jan Ruurds straat)Willem L. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651F-092 (Jan Ruurdstraat)Oeds Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat 3 (F-092)Simon de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3 Paulus van Beusekomstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3S. de Vrieswinkelbediende


1939 - kentekenadresnaam
B-25241
Jan Ruurdstraat 3Jan Wiersma


1965 - adresboekadresnaam
Jan Ruurdstraat 3G. (Grietje) de Vries wv Wiersma




  terug