Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jan Ruurdstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Jan Ruurdstraat 38-1438-1458-157F-090F-092
 huisnummer lager  Jan Ruurdstraat 3(niet bekend)8-1448-156F-090F-092


Naastliggers vanJan Ruurdstraat 3
ten zuidende Jan Ruurdstraat
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 1


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Diercx


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dircx


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: bij de zuider nieuwe haven]382‑00‑00 gghuis
koperOcke Pieters, gehuwd met
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1‑01‑00 cg
naastligger ten oostensteeg in gezamenlijk onderhoud
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: nieuwe straat van de lange pijp]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks c.u.mr. metselaar
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOcke Pieters x Mentie Dircks kopen een huis omtrent de zuider nieuwe haven. Ten O. een steeg, ten Z. Joucke Tades of degene die het recht van het huis van Joucke Tades verkregen mag hebben, ten W. de nieuwe straat van de lange pijp, ten N. de verkoper. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van metselaar Jan Dircks voor 382 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen in de nieuwe straat bij de lange pijp op de Lanen uitlopende]382‑00‑00 gghuis en getimmer
koperOcke Pieters
koperMeyntie Dircks
verpachter grondJan Dircks mr. metselaar1‑01‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Dircks, gehuwd metmr. metselaar
verkoperOrsel Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Doorgehaald. In margine stonde: nihil als hier neffens opt ander blad staende] Ocke Pytters x Meyntie Dircks kopen een huis en getimmer op de Schritsen in de nieuwe straat neffens de lange pijp op de Lanen uitlopende, nu bewoond door de proclamanten. Grondpacht 21 st aan de verkoper. Gekocht van mr. metselaar Jan Dircks voor hemzelf en als man en voogd over zijn huisvrouw Orsel Hendricks, voor 382 gg.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281v van 7 jul 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOcke Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOcke Piters


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeinde van de Schritsen]312‑14‑00 gghuis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven
koperAbel Douwes, weduwe van
koperwijlen Roucke Sybrants
verpachter grondOcke Pieters 1‑01‑00 cg
verpachter grondMeyntie Dircks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperOcke Pieters, gehuwd met
verkoperMeyntie Dircks


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenOcke Pieters


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHabell Rouckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeind van de Schritsen]310‑00‑00 gghuis
koperDouue Douues, gehuwd met
koperMaycke Drewis
verpachter grondnaastligger Jan Dircks 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperHaebel Douues, weduwe van
verkoperwijlen Romcke Sybrens


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenOcke Pytters


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande]245‑00‑00 gghuis
koperPieter Martens Moyman c.u.
verpachter grondnaastligger Jan Dirx 1‑01‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar
verkoperMayke Drewis, gehuwd met
verkoperDouwe Douwes absent
verkoperWalingh Tierdtsen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHebel Roukes


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Moyman


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Moyman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Sanstra


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Moyman


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRintje Kingma


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Otte Tieerds


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ350‑00‑00 cghuis
koperWillem Louws c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperBaukjen Rinties Kingma, gehuwd met
verkoperPier Andries Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Louws c.u. kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat, door henzelf bewoond. Ten O. een ingaand steegje, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Haies. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Baukjen Rinties Kingma x Pier Andries Gladsma, voor 350 CG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143 , folio 161Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarWillem Louws
gebruikerMarten Martens wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanHendrik Donker erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Louws


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat24‑00‑00 cg1/16 grondpacht van 2-02-00 cg
koperReiner IJsbrandts c.u.
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat115‑00‑00 cg1/4 grondpacht van 2-02-00 cg
koperReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143 , folio 106rJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarHendrick Pieters
gebruikerAbe Meinardi
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
grondpacht aanH. Donker
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
aansl. grondp. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ /Zuiderhaven/Grote Ossenmarkt270‑00‑00 cghuis
koperHendrik Pieters, gehuwd met
koperAeltie Ybes
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderN. N. 32‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperWillem Louus, gehuwd met
verkoperAntie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters x Aeltie Ybes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin het in- en uitgang heeft, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Hayes. Gekocht van Willem Louws x Antie Jans te A`dam.


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Pyters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Pytters


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143 , folio Jan Ruurdstraat 3huis
eigenaarwed. Hendrik Pyters
gebruiker
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
grondpacht aanReinder IJsbrands
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ205‑14‑00 gghuis
kopersr. Petrus Stellingwerf koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSteeven Cuik
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBoote Tjerks
verkoperAeltie Ybes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Pytters


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerf


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144 , folio 106vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarSteven Kuik erven
gebruikerAdriana Kuik
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 106vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarPieter Stellingwerff erven
gebruikerReiner Heeres cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
grondpacht aanReiner IJsbrands
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 8-143]


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-144Jan Ruurdstraat 3Cornelia Kuyk, bestaande uit 1 persoon04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144 , folio 106vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarerv. Steeven Kuik
gebruikerCornelia Kuik
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 106vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarerv. Pieter Stellingwerf
gebruikerwed. Jochum Stellingwerf
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aanReinder IJsbrants
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-144, fol. 150rJan Ruurdstraat 3Geertje van Beemen jonge vrijster, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet geringh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-144, fol. 150rJan Ruurdstraat 3Helena Kuik een weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen20:12:00 cg3:8:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144 , folio 107vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarHelena Kuik
eigenaarAdriana Kuik
gebruikerHelena Kuik
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 107vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarPyter Stellingwerf erven
gebruikerJogchem Stellingwerf wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aanReinder IJsbrands
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ185‑00‑00 gghuis
koperPyter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker
koperBaukjen Ockes
verpachter grondTjepke Gratama koopman2‑02‑00 cg
naastligger ten oostensteeg waardoor vije in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen burgemeester Hania
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens
verkoperAaltje Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Jogchem Stellingwerf
verkoperAaltje Nauta, recht van scheiding bekomend van haar dochter
verkoperBaukje Stellingwerf, gehuwd met
verkoperJurjen Gerryts de Jong, erfgenamen van hun oommr. schoenmaker
erflaterwijlen Pyter Stellingwerf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Alberts, mr. sleefmaker x Baukjen Ockes kopen een huis in de Jan Ruurdstraat, nu bewoond door de verkoperse. Grondpacht 42 st aan koopman Tjepke Gratama n.u. Ten O. een steeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. wd. burgemeester Hania, ten W. de straat, ten N. wl. Auke Gerbens. Gekocht van Aaltje Nauta wv Jochem Stellingwerf, mede namens haar dochter Baukje gesterkt met haar man mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong, samen de erfgenamen van haar oom Pyter Stellingwerf, voor 185 GG.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Alberts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-144 , folio 107vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarHelena Kuik
gebruikerHelena Kuik
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-145 , folio 107vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarPyter Alberts
gebruikerPyter Alberts
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg
grondpacht aanT. Gratama
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarGeertjen van Beemen
gebruikerGeertjen van Beemen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarPieter Alberts
gebruikerPieter Alberts
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht vanPieter Alberts
grondpacht aanT. Gratama erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Alberts, gehuwd met
naastligger ten zuidenBaukje Okkes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Alberts


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Alberts


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarGeertje Jans Beemen
gebruikerHoite Feites
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarPieter Alberts
gebruikerPieter Alberts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg
grondpacht vanPieter Alberts
grondpacht aanT. Gratama
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ267‑00‑00 gghuis
koperHanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit
huurderde weduwe van wijlen Gerrit de Vries
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt schipper
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperGerardus Horreuspredikant te Kimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godef. Gonggrijp, griffier bij de Admiraliteit, koopt een huis in de Jan Ruurdsstraat, laatst bewoond door wd. Gerrit de Vries. Ten O. een steeg (waarin vrij in- en uitgang) en schipper Evert Bouwknegt, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van bedienaar des H. Evangeliums Gerardus Horreus te Kimswerd, voor 267 GG.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-156 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaardr. Horreus
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-157 , folio 179vJan Ruurdstraat 3huis
eigenaarMarten Baksma nom.ux.
gebruikerOcke Fransen
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-165, pag. 132Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-157 , pag. 174Jan Ruurdstraat 3Marten Baksma 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma c.s.Geeske P Baksmawinkeliersche


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 214 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1471Jan Ruurdstraat 3Willem Zwaal timmermanHarlingenhuis en erf (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-090Jan Ruurdstraat 3R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jrijks visiteurRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 199 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1122 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1179 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurds straat F-090Jacob Alderts van der Zee woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat F-092 Oeds Wijma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat 3 (F-092)Simon de Vrieswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3S. de Vrieswinkelbediende


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25241
Jan Ruurdstraat 3Jan Wiersma


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 3G. (Grietje) de Vries wv Wiersma


2023
0.21464991569519


  terug