Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jan Ruurdstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Jan Ruurdstraat 5 8-146 8-158 F-090 F-092
Naastliggers vanJan Ruurdstraat 5
ten zuidenZuiderhaven 55
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 3


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annis oude lijnbaan]huis en getimmer
 
koperJoucke Taedes, gehuwd met463-14-00 GG
koperTzierdtie Tiaerds
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar
verkoperJan Dircksmr. metselaar


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen]huis
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoper q.q.burgemeester Saeff Hendricx, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Jan Diercx
verkoper (gesuccumbeerde)Joucke Taedes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Tiaertske Tiaerdts


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen bij waar de oude lijnbaan van Lambert Annes stond]huis en getimmer
 
koperClaes Willems verver en brouwer van ?t Seepaert525-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastliggerde oude lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperJoucke Taedes, gehuwd met
verkoperTiaertke Tiaerdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Verver, brouwer van 't seepaert, koopt een huis en getimmer op de Schritsen omtrent Lammert Annes oude lijnbaen plach te staen. Ten Z. de ledige plaats van Gerryt Auckes, ten W. de straat, ten N. Jan Dircx. Ingang naar voren en achteren. Grondpacht 20 st. Gekocht van Joucke Taedes x Tiaertske Tiaerdes, voor 525 GG.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLubbert Lijndrayerssteeg


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes]huis en getimmer
 
koperJan Pieters, gehuwd mettimmerman303-00-00 GG
koperTyal Johannes
verpachter grondJan Dircks 1-00-00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperClaes Willemsverver


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annes gedemolieerde lijnbaan]huis en getimmer
 
koperGerryt Siercks, gehuwd met425-00-00 GG
koperHouck Ryuerdts
verpachter grondJan Dircks 1-00-00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperJan Pieterstimmerman
verkoperTyal Johannes


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij de lijnbaan van Lammert Annes]huis
 
koperPyter Martens, gehuwd met355-07-00 GG
koperAntke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastliggerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Ruyrdts houtkoper
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHabell Rouckes
verkoperGerryt Siercx Pinplinch, gehuwd met
verkoperHouck Rioerdts


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Op de ledige plaats bij Lambart Annes baan]huis
 
koperFolkart Hemkes c.u.535-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Reurds Sanstra
naastligger ten westende hier genoemde ledige plaats
naastligger ten noordenHebel Roukes
verkoperPiter Martens c.u.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: achter het door oud burgemeester Jan Sanstra bewoonde huis]huis
 
koperGorrit Gorrits c.u.700-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkesgrootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Zuiderhaven NZ achter het huis van oud burgemeester Jan Sanstra]huis
 
koperGorrit Gorrits c.u.smalschipper700-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkeswijdschipper


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kleine kamer van Claeske Clases


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5straathuis
 
koperAndries Douwes 180-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderJoannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht
naastligger ten oostensteeg met achteruitgang
naastligger ten zuidenJacob Sanstra equipagemeester
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar
verkoper van 1/2Wytske Ambrosius, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyeter Cornelistrekschipper
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Gosse Rix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes koopt een huis (zonder nadere plaatsaanduiding) met o.a. onder de voorkamer een bierkelder, tegenwoordig als huurder bewoond door kok van het vorstelijk jacht Joannis Bruinsveldt. Ten O. een steeg waarin achter in- en uitgang, ten Z. stadsmakelaar Symen Ages, ten W. de straat, ten N. equipagemeester Jacob Sanstra. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Wytske Ambrosius wv Leeuwarder trekschipper Pyeter Cornelis voor 1/2, en van Trijntie Pyters x Gosse Rix voor 1/2, voor180 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndrys Douwes wijdschipper


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Jan Ruurdssteeg]huis
 
koperTaeke Pieters, gehuwd metschoolmeester550-00-00 CG
koperLubjen Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJohannes Smedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruirdssteeg
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.
verkoperAndries Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Pieters, schoolmeester x Lubjen Hendriks kopen een huis met plaatsje in Jan Ruirds steegh. Ten O. een steeg met achteruitgang, ten Z. contrarolleur Johannes Smedingh, ten W. de straat, ten N. Rintie Kingma n.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van burgemeester en grootschipper Andries Douwes voor 550 CG.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Abbe Feites


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegje


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperWillem Eiberts, gehuwd met450-00-00 CG
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSmedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma
verkoperTaecke Pietersschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts x Neeltie Wybes kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat. Ten O. een steeg waarin een achter in- en uitgang, ten Z. contrarolleur Smedingh, ten W. de straat, ten N. de dochter [Baukje] van Rintie Kingma. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van schoolmeester Taecke Pieters, voor 450 CG.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperSteeven Cuyk, gehuwd met260-00-00 CG
koperEva Theotardi
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
toehaakeen ducaat voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostensteegje met vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSmeedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenHendrik Pyters
verkoperWillem Baerents Deersma, gehuwd met
verkoperMaertie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Cuyk x Eva Theotardi koopt een huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. die straat, ten Z. de controleur Johannes Smeding, ten N. Hendrik Pyters. Gekocht van Willem Baerents Geersma x Maartie Rijcks?, voor 260 gg. en een ducaat voor de dochter van verkoper.


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSteven Cuyck kamerbewaarder


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Andries


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
8-146 Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSteeven Cuik


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-146 /2Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegje


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 5Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 5Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 5Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 5wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-146 Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarHeere Pytters
gebruikerHeere Pytters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteegje


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Arents c.u.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steeven Kuik


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-165 Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Jan Ruurdstraat 5Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
adressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Jan Ruurdstraat 5Ernst van AssenHarlingenapothecarhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-090Jan Ruurdstraat 5R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2651F-090 (Jan Ruurds straat)Willem L. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3914F-013 (Zuiderhaven)Sjoerd E. Wiardawoonhuis
  terug