Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jan Ruurdstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Jan Ruurdstraat 58-146 8-158 F-090F-092


Naastliggers vanJan Ruurdstraat 5
ten zuidenZuiderhaven 55
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordenJan Ruurdstraat 3


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0096v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annis oude lijnbaan]463‑14‑00 GGhuis en getimmer
koperJoucke Taedes, gehuwd met
koperTzierdtie Tiaerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende verkoper Jan Dircks mr. metselaar
verkoperJan Dircksmr. metselaar


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0234r van 20 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Diercx
verkoper q.q.burgemeester Saeff Hendricx, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Jan Diercx
verkoper (gesuccumbeerde)Joucke Taedes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Tiaertske Tiaerdts


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069v van 23 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de Schritsen bij waar de oude lijnbaan van Lambert Annes stond]525‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperClaes Willems verver en brouwer van ?t Seepaerthet Zeepaard
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastliggerde oude lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperJoucke Taedes, gehuwd met
verkoperTiaertke Tiaerdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Verver, brouwer van 't seepaert, koopt een huis en getimmer op de Schritsen omtrent Lammert Annes oude lijnbaen plach te staen. Ten Z. de ledige plaats van Gerryt Auckes, ten W. de straat, ten N. Jan Dircx. Ingang naar voren en achteren. Grondpacht 20 st. Gekocht van Joucke Taedes x Tiaertske Tiaerdes, voor 525 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191v van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Tades of zijn rechthebbenden


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0192r van 16 okt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbert Lijndrayerssteeg


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0015r van 16 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes]303‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperJan Pieters, gehuwd mettimmerman
koperTyal Johannes
verpachter grondJan Dircks 1‑00‑00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperClaes Willemsverver


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0094r van 15 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Pieters timmerman


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij Lambert Annes gedemolieerde lijnbaan]425‑00‑00 GGhuis en getimmer
koperGerryt Siercks, gehuwd met
koperHouck Ryuerdts
verpachter grondJan Dircks 1‑00‑00 CG
naastliggerde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Gerryt Auckes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenOcke Pieters
verkoperJan Pieterstimmerman
verkoperTyal Johannes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0161v van 31 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: op de ledige plaats bij de lijnbaan van Lammert Annes]355‑07‑00 GGhuis
koperPyter Martens, gehuwd met
koperAntke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastliggerde lijnbaan van Lammert Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Ruyrdts houtkoper
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHabell Rouckes
verkoperGerryt Siercx Pinplinch, gehuwd met
verkoperHouck Rioerdts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0008v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Op de ledige plaats bij Lambart Annes baan]535‑00‑00 GGhuis
koperFolkart Hemkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jan Reurds Sanstra
naastligger ten westende hier genoemde ledige plaats
naastligger ten noordenHebel Roukes
verkoperPiter Martens c.u.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: achter het door oud burgemeester Jan Sanstra bewoonde huis]700‑00‑00 GGhuis
koperGorrit Gorrits c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkesgrootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0061v van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Zuiderhaven NZ achter het huis van oud burgemeester Jan Sanstra]700‑00‑00 GGhuis
koperGorrit Gorrits c.u.smalschipper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Sanstra
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Moyman
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkeswijdschipper


1668 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 209 folio 127r van 3 jul 1668 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Jan Ruurdstraat 5
overledeneAntie Lammerts, weduwe van
wijlen Gorryt Gorrytssmalschipper
Gosse Jansen, voorstander
Teeke Sytses, voorstander
Pytter Ackersloot, voorstander
Foppe Tiercks, voorstanders van
de Jan Jacobs gemeente armen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0127r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterffhuise van Antie Lammerts weduwe van wijlen Gorryt Gorryts smalschipper, ten overstane van de burgemeesteren Jan Knijff ende Bartel Kleijsen Lantingh als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden op 't versoek van de gesamentlijcke voorstanders van Jan Jacobs Gemeente Armen alhier ende door absentie van bloedverwanten is de aengevinge gedaen door Gosse Jansen, Teeke Sytses, Pytter Ackersloot, ende Foppe Tiercks als voorstanders voorschreven onder belofte van getrouwe, ende naer haer beste kennisse aengevinge onder manuale stipulatie in handen van de medecommissaris Lantingh hebben gedaen waertoe tot de beschrivinge is geprocedeert in manieren soo volght. Actum desen 3e julij 1668
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kleine kamer van Claeske Clases


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0218v van 15 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5straat180‑00‑00 GGhuis
koperAndries Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderJoannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht
naastligger ten oostensteeg met achteruitgang
naastligger ten zuidenJacob Sanstra equipagemeester
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Symen Ages stadsmakelaar
verkoper van 1/2Wytske Ambrosius, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pyeter Cornelistrekschipper
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/2Gosse Rix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes koopt een huis (zonder nadere plaatsaanduiding) met o.a. onder de voorkamer een bierkelder, tegenwoordig als huurder bewoond door kok van het vorstelijk jacht Joannis Bruinsveldt. Ten O. een steeg waarin achter in- en uitgang, ten Z. stadsmakelaar Symen Ages, ten W. de straat, ten N. equipagemeester Jacob Sanstra. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Wytske Ambrosius wv Leeuwarder trekschipper Pyeter Cornelis voor 1/2, en van Trijntie Pyters x Gosse Rix voor 1/2, voor180 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndrys Douwes wijdschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0212v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ [staat: Jan Ruurdssteeg]550‑00‑00 CGhuis
koperTaeke Pieters, gehuwd metschoolmeester
koperLubjen Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenJohannes Smedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruirdssteeg
naastligger ten noordenRintie Kingma n.u.
verkoperAndries Douwesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Pieters, schoolmeester x Lubjen Hendriks kopen een huis met plaatsje in Jan Ruirds steegh. Ten O. een steeg met achteruitgang, ten Z. contrarolleur Johannes Smedingh, ten W. de straat, ten N. Rintie Kingma n.u. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van burgemeester en grootschipper Andries Douwes voor 550 CG.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyttje Pytters, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Abbe Feites


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0128r van 19 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ450‑00‑00 CGhuis
koperWillem Eiberts, gehuwd met
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSmedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende dogter van Rintie Kingma
verkoperTaecke Pietersschoolmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts x Neeltie Wybes kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat. Ten O. een steeg waarin een achter in- en uitgang, ten Z. contrarolleur Smedingh, ten W. de straat, ten N. de dochter [Baukje] van Rintie Kingma. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van schoolmeester Taecke Pieters, voor 450 CG.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingonverhuirt


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarSijke Heeres
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Deersma


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0052r van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jan Ruurdstraat 5Jan Ruurdstraat OZ260‑00‑00 CGhuis
koperSteeven Cuyk, gehuwd met
koperEva Theotardi
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
toehaakeen ducaat voor de dochter van de verkoper
naastligger ten oostensteegje met vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSmeedingh contrarolleur
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenHendrik Pyters
verkoperWillem Baerents Deersma, gehuwd met
verkoperMaertie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Cuyk x Eva Theotardi koopt een huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten W. die straat, ten Z. de controleur Johannes Smeding, ten N. Hendrik Pyters. Gekocht van Willem Baerents Geersma x Maartie Rijcks?, voor 260 gg. en een ducaat voor de dochter van verkoper.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSteven Cuyck kamerbewaarder


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Andries


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSteeven Cuik


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarBote Tjerks
gebruikerBote Tjerks
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG
opmerking[in het register ten tweeden male vermeld als 8-144]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerAntie Hendriks
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 5Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /2Jan Ruurdstraat 5Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
8-146 /3Jan Ruurdstraat 5Heere Pieters, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
8-146 /4Jan Ruurdstraat 5wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146Jan Ruurdstraat 5huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteegje


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Arents c.u.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steeven Kuik


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jan Ruurdstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-165 , pag. 132Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158, pag. 174Jan Ruurdstraat 5Antje En Geeske Pieters1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma... wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, winkelierse, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 214 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Jan Ruurdstraat 5Ernst van AssenapothecarHarlingenhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-090Jan Ruurdstraat 5R M Sondag stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jrijks visiteurRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 199 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1122 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1179 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 5Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 5Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2651Jan Ruurds straat F-090Willem L. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3914Zuiderhaven F-013Sjoerd E. Wiardawoonhuis
  terug