Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 13 2-021 2-029 B-232 B-172
Naastliggers vanKarremanstraat 13
ten zuidenKarremanstraat 15
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 11


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 13huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 13huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot NZhuis
 
koperDirk Hessels, gehuwd metturfdrager164-21-00 GG
koperMaertje Lenerts
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Harkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Feyke Fransens
naastligger ten noordenPier Gladsma
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Hessels, turfdrager x Maertie Lenerts? koopt een huis nz. Zoutsloot. Ten O. wd. Thijs Harkes, ten W. wd. Feycke Fransen, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Pier Gladsma. Gekocht van Trijntie Oenes wv Wijnse Wybes, voor 164 gg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Zoutsloot NZgrond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten
 
koperPier Andries Glatsma 3-00-00 CG
naastligger achterTrijntje Oenes, weduwe van
naastligger achterwijlen Wynne Wybes
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager
naastligger ten westenPier Andries Glatsma
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDirk Hesselsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma koopt 18 houtvoeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis dat door Trijntie Oenes wv Wijnse? Wybes is verkocht, nz. Zoutsl. De koper moet die grond met een goed hek afsluiten etc. Ten O.?. en W. de koper, ten Z. het huis van de verkoper. Gekocht van Dirk Hessels, turfdrager, voor 13 cg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001ra van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZhuis
 
koper provisioneelJan Ottes 218-00-00 GG
bewonerTomas Lammertsmr. wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZhuis
 
koper provisioneelJan Ottes 218-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYtie Rinses
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, gehuwd met
verkoperTomas Lammerts e.a.mr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Droogstraat NZschuur, stalling en zomerhuis
 
koperClaes Everts Oosterbaen, gehuwd metkoopman320-00-00 CG
koperPietie Jacobs Roorda
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Truntie Broers
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeert Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curator
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Everts Oosterbaan x Pietie Jacobs Roorda koopt een schuur, stalling, hof met bloemen en planten en zomerhuis, nz. Droogstraat?. Ten O. de koopman Jan Aukes Bakker, ten W. erven Trijntje Broers, ten Z. de Droogstraat. Gekocht van Saeckje Piers Gladsma x schipper Tjeerd Clasen voor 1/3, en (vroedsman Wiltetus Jelgersma en koopman Robbert Rovel in qlt. als geauthoriseerde curatoren over) Trijntie- en IJke Piers Gladsma voor 2/3, voor 320 CG en 3 zilveren lepels.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 13woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-12 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-021 Karremanstraat 13wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 13huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Lammerts
1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZhuis en weefwinkel
 
koperAnthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij393-00-00 CG
bewonerHarmen Hember
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anthoni Vuirpijl
verkoperTomas Lammerts van Heesoud fabrikeur in bonten


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat 13/15 OZhuis met weefwinkel en 2 woningen
 
koper door niaarClaas Pieters, gehuwd metmr. metselaar100-00-00 GG
koper door niaarTietje Romkes
geniaarde koperRoelof Roelofs Postmametselaar
huurder 1e woningJan c.u.wannemaker
huurder 2e woningBeernd Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Feitema
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende weduwe Engeltie van der Poel
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijlschilder


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing
1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 13Karremanstraat OZ wijk B-133 en B-134huis
 
koperTjeerd Roelofs mr. boekbinder112-00-00 CG
huurderHendrik Koers c.u.
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029 Karremanstraat 13Beerend Pol0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 13Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 13Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3340B-172 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3340Karremanstraat 13 (B-172)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 13H. (Hendrikus) Keijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 13rijksmonument 20435
  terug