Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 141-1101-1101-153A-167A-174


Naastliggers vanKarremanstraat 14
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 16
ten westenAchterstraat 12
ten noordenKarremanstraat 12


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ [staat: nieuwe sint jacobistraat]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: nieuwe sint jacobistraat]
naastligger ten zuidenEdo Olphardts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper q.q.oud burgemeester Laes Laesen, curator over
verkoperJan Roelefs, erfgenaam, zoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx
verkoper q.q.Tiaerdt Banga, curator over
verkoperRoelef Hendricx, erfgenaam, kleinzoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx, gehuwd met
erflaterwijlen Maicke Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Jan Roeleffs (met als curator burgemeester Laes Laeses), nagelaten zoon van Roeleff Hendrix, en Roeleff Hendrix (met als curatore Tierdt Banga), nagelaten kind van Hendrick Roeleffs bij Maycke Lourens, als erfgenamen van Roeleff Hendrix, vader resp. bestevader, een huis in de nieuwe Sint Jacobstraat. Ten O. de straat, ten N. de Karremanstraat, ten Z. Edo Olphardts.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]00‑00‑00 cghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenEdo Olpharts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper q.q.oud burgemeester Laes Laesen, curator over
verkoperJan Roelefs, erfgenaam, zoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx
verkoper q.q.Tiaerdt Banga, curator over
verkoperRoelef Hendricx, erfgenaam, kleinzoon van
erflaterwijlen Roelef Hendricx, gehuwd met
erflaterwijlen Maicke Lourens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Claessen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ hoek0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarFrans Jongbloedt c.u.sergeant
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
toehaak460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenEde Olpherts
naastligger ten westenWillem Jansen
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verwandelaarzijn daarnaast staande woning van N. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Jongbloedt, sergeant onder de compagnie vande kapitein-majoor jhr Poppe van Burmania de Oostende, c.u. kopen huis op de hoek van de Carremansstraet. Ten O. en N. de straat, ten Z. Ede Olpherts, ten W. Willem Jansen. Grondpacht 7 st.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ, op de hoek van de606‑00‑00 gghoekhuis
koperLijsbet Pytters, weduwe van
koperwijlen Pier Hansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet 0‑07‑00 cg
huurderTialling van Alten c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe Lijsbet Pytters
naastligger ten westenJan Sybes pottenbakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0203v van 26 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Oebles


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjeerd Uubles


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0121v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ250‑00‑00 gghuis
koperClaes Geerts Kelder, gehuwd met
koperGeertie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 cg
huurderWouter Hendrix c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Ynties metselaar
naastligger ten westenTeke Tjerx
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Symen Fransen, executeur
verkoper q.q.Huibert Claessen Braem, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Jan Dirxenschuitschipper


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069v van 7 okt 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ325‑00‑00 cghuis
koperOeble Hettes, gehuwd metmolenaar
koperLeentie Arents
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Intjes mr. metselaar
naastligger ten westenGeertie Jans Hobbekees, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claas Geerts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: een doorgaande dwarssteeg]
verkoperGeertie Jans Hobbekees, weduwe van
verkoperwijlen Claas Geerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 14Karremanstraat 14huis
eigenaarOeble Hettes
gebruikerOeble Hettes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 8vKarremanstraat 14huis
eigenaarOeble Hettes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0135r van 8 feb 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ500‑00‑00 cghuis
koperHylke Pyters c.u.timmerman
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Yntes
naastligger ten westende erfgenamen van Geertie Jans
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperOeble Hettes, gehuwd met
verkoperLeentie Arents


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio Karremanstraat 14huis
eigenaarwed. Hylke Pyters
gebruikerwed. Hylke Pyters
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij huis


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0220v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ260‑00‑00 gghuis
koperGerhardus Feltsma mr. chirurgijn
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWiltje Claeses* mr. bontwever
naastligger ten westenTetje Claeses
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde kinderen van wijlen Hylke Pieters, gehuwd met
verkoperCornelia Clases


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0349r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ, hoek Liemendijk350‑00‑00 cghuis
koperJan Willems mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWiltje Clases bontwever
naastligger ten westenWopke Lykles
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperGerard Feltsmamr. chirurgijn


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0192r van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Willems scheepstimmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 9rKarremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Willems


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0109v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-110Karremanstraat 14Jan Willems, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0075v van 2 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan timmerman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 9rKarremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0167v van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Willems timmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 9rKarremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209r van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Willems timmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0201v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0011r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ hoek Achterstraat [staat: Liemendijk]270‑07‑00 gghuis
koperJan Lindeboom mr. schoenmaker
huurderDirk Sytses c.s.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sjouke Gerryts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperSape van Stratenmr. metselaar te Leeuwarden
verkoperJacob Willemsmr. kastmaker
verkoperWillem Ruurds


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0107r van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-110 , folio 9rKarremanstraat 14huis
eigenaarJan Willems
gebruikerJan Willems
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136v van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 14Karremanstraat WZ333‑00‑00 gghuis
koper door niaarBaltus Molts winkelier
geniaarde koperGerryt Heins Brouwermr. brouwer en koopman0‑10‑00 cg
huurder voorMartinus van Houten c.u.0‑10‑00 cg
huurder achterAnna Margaretha 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Kleine Droogstraat]
naastligger ten westenJan Louws
naastligger ten zuidenJacob Hendriks
verkoperJan Lindeboommr. bontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 16vKarremanstraat 14huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerDaniel Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerGrietje Wybes
huurwaarde08‑10‑00 cg
huurwaarde totaal34‑10‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0108r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaltus Moltz


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 16vKarremanstraat 14huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJohannes Cams
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal33‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0251r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153 , folio 16vKarremanstraat 14huis
eigenaarJohannes Cams
gebruikerJohannes ten Berg
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-153 , pag. 17Karremanstraat 14Johannes ten Berg 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Henricus Schut... ten behoeve van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-167Karremanstraat 14Henricus SchutHenricus Schutwewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 153Karremanstraat 14Hendrich Schut weverHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Femke Klases Gorter... Grietje Sijtses; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-167, wijk D-146; Gerhard Willem Meyer en F.K.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Pietje Rodenhuis... 24 Jul 1811, 1e afk. zondag 28 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 Aug 1811, N.H., ovl wijk A-167, dv Sjoerd Gabes R, en Mijntje Gerrijts; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-167Karremanstraat 14Wilhelmina Meyer... ovl 6 mei 1868 HRL, huwt met Klaas Trompetter op 1 jun 1817 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1817, ovl wijk A-167, dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk ... (alles)


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 153Karremanstraat 14 J Metzelaargeheel vernieuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 153Achterstraat A-167Jan J. van der Meij woonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 2 van 2 jan 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-167Karremanstraat 14koopaktefl. 800huis A-167
 
verkoperLieuwe Brameyer
koperFedderik de Wilde


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 153Karremansstraat A-174 Frederik de Wilde woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 153Karremanstraat 14 (A-174)J.A. Blok (en A.J. Blok)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 14A. Polakslager


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr. 14B. de Vries308Groenteh.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr. 14B. de Vries974Groenteh.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.B. de Vries974Groenteh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.B. de Vries974Groenteh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.G. Taekema206Aardapp.-, gr.- en fruith.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 14G. (Geert) Taekema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 14beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.075441837310791


  terug