Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 161-109 1-152 A-166A-173


Naastliggers vanKarremanstraat 16
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 18
ten westenZoutsloot 61
ten noordenKarremanstraat 14


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEdo Olphardts


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0091r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEdo Olpharts


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250v van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ410‑00‑00 GGhuis
koperFrans Jongbloet, gehuwd metsergeant compagnie kapitein Poppe van Burmania
koperEecke Jans
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenCornelis Haucx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Claessen
verkoperJetse IJsbrants vrijgezel


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEde Olpherts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016r van 21 jan 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ0‑00‑00 GGhuis
aanhandelaarN. N.
toehaak460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarzijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt c.u.sergeant


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrans Jongebloedt


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0203v van 26 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ151‑18‑00 GGhuis
koperMarten Fockes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenGerryt Sipkes glasmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenTjeerd Oebles
verkoperHendrick Wessels, gehuwd met
verkoperTrijntie Wybes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ125‑00‑00 GGhuis
koperJan Yntjes, gehuwd metmetselaar
koperTrijntje Pybes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Gerryt Sipkes glasmaker
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenTjeerd Uubles
verkoperMarten Fockes, gehuwd methuistimmerman
verkoperRinske Sierx


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0121v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Ynties metselaar


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226v van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Ynties


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
gebruikerwed. Jan Ynties
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Ynties
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntjes
gebruikerwed. Jan Yntjes
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124v van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ160‑00‑00 CGhuis
koperWiltje Claeses, gehuwd metbontwever
koperFokeltie Jurjens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAntje Roelofs
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinkelbosch
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij huis
verkoperGeertje Edsges, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Dirksenmr. bakker
verkoperDoetje Edsges
verkoperTrijntje Edsges
verkoperMarijke Edsges
erflaterwijlen Jetze Jelles Stijlkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUulke Clases, bontwever x Fokeltje Jurjens koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten Z. Antie Roelofs, ten W. erven Vinkelbos, ten N. het huis van `t Stadsweeshuis. Gekocht van Grietje Edsges wv mr. bakker Dirk Dirksen, en Doetje-, Trijntje-, en Marijke Edsges, voor zichzelf, en voorts het recht van eigendom bekomen hebbende door scheiding van de verdere erfgenamen van Jetse Jelles Stijl, voor 160 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0220v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiltje Claeses* mr. bontwever


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283v van 20 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWiltje Claeses


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0349r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWiltje Clases bontwever


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0192r van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ128‑07‑00 GGhuis
koperHendrik Beerent, gehuwd metbontwever
koperGrytie Claases
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes
naastligger ten zuidenCornelis Jenties koopman
naastligger ten noordenJan Willems scheepstimmerman
verkoperWiltie Claasesbontwever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-109Karremanstraat 16huis
eigenaarwed. Jan Yntes
gebruikerwed. Jan Yntes
opmerkingpauper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-109Karremanstraat 16kamer
eigenaarHendrik Beernts
gebruikerHendrik Beernts
opmerkingonvermoogende


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0167v van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ [staat: Karmstraat]250‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Jacobs, gehuwd metturfdrager
koperWypkjen Jans
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenCornelis Jentjes
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenJan Willems timmerman
verkoperGrietie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Beernts


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0011r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136v van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Hendriks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0202v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Jacobs


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0108r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 16Karremanstraat WZ205‑07‑00 GGhuis
koperJoris Pieters, gehuwd met
koperRebecca Wybes
huurderJetze Claeses c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenBaltus Moltz
verkoperHendrik Jacobsoud schuitschipper te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters x Rebecca Wybes kopen een huis wz. Karremanstraat, verhuurd aan Jetze Claeses c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Karremanstraat, ten Z. Baltus Moltz, ten W. Gerlof Wiegers, ten N. Baltus Moltz. Gekocht van oud schuitschipper Hendrik Jacobs te Sneek voor 205 gg 7 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0256v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-152, pag. 17Karremanstraat 16H Camps wed1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Martje Willems Kramergeb 24 nov 1811 HRL, ovl 24 mrt 1812 HRL; wijk A-166, dv Willem K, en Antje Reinders (Klok); dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1812; geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Willem Kramer en Antje Reinders


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Harmen Jansens Camp... Aaltje Harmens K, geb 1793 HRL; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1821, ovl 1837; erven H.C. eigenaar van wijk A-166, gebruiker is Willem Cramer, varensgesel, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 9; Reg. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Willem Cramermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk A-166, varensgesel, eigenaar is Harmen Camp erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-166Karremanstraat 16Harmen Camp ervenWillem Cramer varensgesel


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 112 van 7 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-166Karremanstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 110huis A-166
 
verkoperJan Kamp
koperJacob Pieters Metselaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 154Karremanstraat 16Jacob Pieters MetzelaarsluiswagterHarlingenhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Haantje Oedses Westerhoekgeb 1801 Hitzum, ovl 26 dec 1848 HRL, huwt met Jantje Dijkstra, werkman, zv Oeds W, en Hiske Pieters; BS ovl 1848; oud 37 jaar, geb Hitzum en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Jantje Dijkstra... wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-166Karremanstraat 16Rinse van Baren... vB., en Idske Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Cornelis Bal, overleden op 11 april 18391 mnd, overleden Bolwerk A 166. (CzOG nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-166KarremanstraatHantie Westerhoek37 jHitzumm, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJantie Dijkstra36 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-166KarremanstraatJoseph Westerhoek6 jMidlumm, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatHiske Westerhoek9 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatThomaske Westerhoek6 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatMaayke Westerhoek6 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd
A-166KarremanstraatDjeuwke Westerhoek3 jGrettingabuurtv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 154Karremanstraat 16 J GroenewoudHarlingenop zij en van binnen verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 305 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-166Karremanstraat 16Hessel Siebrens Hesselinga, overleden op 10 november 18462 1/2 jr, overleden Karremanstraat A 166, zoon van Siebren H. Hesselinga, schipper en Marijke Beuker, broer van minderjarige Theodora, Johannes en Jan Siebrens Hesselinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 154Karremansstraat A-166Jan P. van Arumwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 154Karremansstraat A-173Jan Piers van Arumwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 154Karremanstraat 16 (A-173)Halbe Kuiperswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 16G. de Witkoopman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 16J. (Jan) v.d. Vlies


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 16beeldbepalend pand9 van 10
  terug