Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 17 2-021 2-029 B-234 B-174
Naastliggers vanKarremanstraat 17
ten zuidenZoutsloot 69
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 15


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot
1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot
1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Feckes
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 17woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 17huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 17huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 17woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19-14-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-12 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-021 Karremanstraat 17wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021 Karremanstraat 17huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 17Karremanstraat OZhuis
 
koperHendrik Jans, gehuwd met199-00-00 GG
koperTrijntje Jans
huurderFreerk
naastligger ten oostenBaltus Moltz
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAaltje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunis


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 17Karremanstraat OZwoning
 
koperBaltus Moltz koopman127-00-00 GG
huurderClaas Durks c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenBaltus Moltz koopman
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenKlaas Pieters
verkoper q.q.Sicco van der Woude, geauthoriseerd curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Hendriks Jans Kalf, gehuwd metmr. metselaar
verkoperwijlen Trijntje Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029 Karremanstraat 17Beerend Pol0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 17Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 17Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3342B-174 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3342Karremanstraat 17 (B-174)Hervormde Diaconiewoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 17rijksmonument 20437
  terug