Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 172-0142-0142-016B-234B-174


Naastliggers vanKarremanstraat 17
ten zuidenZoutsloot 69
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 15


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Feckes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot en straat


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 22Karremanstraat 17woning
eigenaarJan Hendricks
gebruikerJan Hendricks
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 13rKarremanstraat 17huis
eigenaarJan Hendriks
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio Karremanstraat 17huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 13vKarremanstraat 17huis
eigenaarCornelis Clases
gebruikerCornelis Clases
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-014Karremanstraat 17Thomas Lammerts, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 13vKarremanstraat 17huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerThomas Lammerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-014, fol. 20vKarremanstraat 17Thomas Lammerts cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenweever26:15:00 cg4:9:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 13vKarremanstraat 17huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerThomas Lammerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-014 , folio 13vKarremanstraat 17huis
eigenaarThomas Lammerts
gebruikerThomas Lammerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 17Karremanstraat OZ199‑00‑00 gghuis
koperHendrik Jans, gehuwd met
koperTrijntje Jans
huurderFreerk
naastligger ten oostenBaltus Moltz
naastligger ten zuidenBaltus Moltz
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAaltje Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Theunis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-016 , folio 27vKarremanstraat 17huis
eigenaarHendrik Jansz
gebruikerClaas Dirks
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 17Karremanstraat OZ127‑00‑00 ggwoning
koperBaltus Moltz koopman
huurderClaas Durks c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBaltus Moltz koopman
naastligger ten zuidenBaltus Moltz koopman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenKlaas Pieters
verkoper q.q.Sicco van der Woude, geauthoriseerd curator overadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Hendriks Jans Kalf, gehuwd metmr. metselaar
verkoperwijlen Trijntje Jans


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenZoutsloot


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-016 , folio 27vKarremanstraat 17huis
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJetse Jansen
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-016 , folio 27vKarremanstraat 17huis
eigenaarCornelis J. Coster
gebruikerJan Hessels wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-016 , pag. 27Karremanstraat 17Tjalling Dirks 0‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 17Tjalling van der Muur rijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 17Tjalling van der Muur rijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Johannes Daum tuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Johannes Daum tuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Johannes Daum woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3342Karremansstraat B-174 Hervormde Diaconie woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3342Karremanstraat 17 (B-174)Hervormde Diaconiewoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 17rijksmonument 20437


2023
0.055775880813599


  terug