Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Karremanstraat 2 1-117 1-182 A-203 A-220
Naastliggers vanKarremanstraat 2
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 4


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109v van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZhuis
 
koperPybe Jansen c.u.210-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende verkoper Aucke Jacobs c.u.
naastligger ten westenFrans Dircx
naastligger ten noordenTiaerdt Claessen* karreman
verkoperAucke Jacobs c.u.metselaar


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPybe Jans
1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098r van 9 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]huis, loods en vierkant plaatsje
 
koperCarst Pieters, en141-08-00 GG
koperYdtie Fockes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Dirx
naastligger ten westenhuis en hof eerder van Tiaerdt karreman
naastligger ten westenhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman
naastligger ten noordenhuis en hof eerder van Tiaerdt karreman
naastligger ten noordenhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman
verkoperBartel Seerpskarreman
verkoperAntie Iemes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of Karremanstraat) Carst Pieters x Ydtie Fockes kopen een huis met loods en vierkante plaats in de St. Jacobstraat. Ten Z. Dirk Dirx, ten W. en N. wl. Tiaerdt Carremans (nu ons verkopers') huis en hof. Gekocht van Bartel Seerps Carreman x Antie Iemes voor 141 gg 8 st.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0107r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]huis
 
koperInte Sybolts c.u.269-00-00 GG
verpachter grondKarst Pyters c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenDirck Dircksen kistmaker
naastligger ten westende hof van Antie Bartels
naastligger ten noordenAntie Bartels
verkoperKarst Pyters c.u.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0182v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperJacob Ariens, gehuwd met315-00-00 GG
koperMarijcke Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker
naastligger ten westenHans Loopheen
naastligger ten noordenHans Loopheen
verkoperInte Sybolts, gehuwd met
verkoperTiaem Geerts


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Liemendijk]huis, loods en plaats
 
koperAeger Isbrandts 319-00-00 GG
koperGeertie Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDircx Dirckx
naastligger ten westenHans Loopheen
naastligger ten noordenHans Loopheen
verkoperJacob Ariens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlger Isbrandts x Geertie Taeckes kopen een huis, loods en plaats opde Liemendijk. Ten O. de straat, ten Z. Dircx Dirckx, ten W. en N. Hans Loopheen. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Ariens c.u. voor 319 GG.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0107v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Liemendijk]huis
 
koperLammert Dirckx c.u.290-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAlger IJsbrants


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaecke Romckes
1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0220v van 28 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ [staat: Noorderstadsvesten]huis, schuur en tuin
 
koperTymen Hajema 390-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Somer
naastligger ten westenJan Bijck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSaeke Romkes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Hajema, noorder stadsvesten


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSaake Romckes
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ aan de Noorder stadsvesten, op de hoek van dehuis, stal en tuin
 
koperJacob Bouwes, gehuwd metslager125-00-00 GG
koperAechien Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Somer
naastligger ten westenJan Beyke
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde erfgenamen van wijlen Tymen Hajema


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0232v van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ, op de hoek van dehuis, stal, hofke met bomen en planten
 
koperJan Ewerts koopman133-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSalomon Jansen
naastligger ten westenhet huis van Harmen Luyrs
naastligger ten noordenstadsvesten en Molenpad
verkoperAechien Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Bouwesslager


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ op de hoek bij de stadsvestenhuis, tuin, wagenhuis en paardenstal
 
koperTeaeding Hessels 100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
huurderTeaeding Hessels 30-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenSalomon Jansen
naastligger ten westenHarmen Lieurts
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.de ed. mog. heer Francois van Jorritsma, crediteur vanraad Hof van Friesland
verkoperAukien Wouters, weduwe van
verkoperwijlen Jan Ewerts Oosterbaan


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: Kruisstraat hoek stadsvesten]huis
 
koper van 1/2Feyke Hendrix 82-00-00 GG
koper van 1/2Jacob Hendrix
bewoner om sunstRintje Ruurds
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten zuidenHendrik bontwever
naastligger ten westenReinskjen Wybrens
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 Karremanstraat 2huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 [staat: hoek Karmansstraat aan de stadsvesten]huis en bleekveld
 
koper door niaarYke Ennes Wyga molenaar110-00-00 GG
geniaarde koper van 1/4vroedsman Albartus de Haas
geniaarde koper van 1/4vroedsman Sybe de Vries
geniaarde koper van 1/4vroedsman Claes Poort
geniaarde koper van 1/4Tjeerd Greidanusapotheker
huurderde weduwe van Gerryt Dirks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten westenDieuwke Pieters Galema
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenstadvesten
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga
1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ hoekstal en wagenhuis
 
koperElse Heerkes, gehuwd metrogmolenaar133-00-00 CG
koperSybrandis Huisinga koopmanDokkum
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder der boedel vanmr. bakker en koopman
verkoperwijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 326r van dec 1809 , betreft pand B-166 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Karremanstraat 2


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 2Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-203twee huizen
 
koperDirk H. van der Wey 4000-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits
naastligger ten westenTrijntje Ripperda
naastligger ten noordende stal
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopmanDokkum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-182 Karremanstraat 2D van der Wey0-00-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Dirk Hansen van der Wey... BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-203Karremanstraat 2D van der Wey D van der Wey stal


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
A-203Karremanstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
A-203Karremanstraat 2koopaktefl. 1100huis met tuin en woning A-107 & A-203
 
verkoperWopke Djoerds van der Stel
koperMarten Modders (gehuwd met Margaretha Hoekers)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 21Karremanstraat 2wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschestal of pakhuis (45 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Feitze Schotanus... 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-203Karremanstraat 2Ybeltje Hylkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 21A-203 (Liemendijk)Rinke Oorthuisstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3027A-220 (Karremansstraat)Hendrik Hazekampwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3027Karremanstraat 2 (A-220)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 2 Arend Oldenburg2e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug