Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 212-038 2-067 B-109B-128


Naastliggers vanKarremanstraat 21
ten zuidenKarremanstraat 23
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 19


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0202r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSipcke Pytters


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0501v van 9 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Pyters houtkoper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Pyters


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer eerder van Botte Jansen
naastligger ten noordende kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0095r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeynert Pieters


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0098v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPeter Jelmers


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072r van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLammert schuitvoerder


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0196r van 12 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelmer Bennema


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 5vKarremanstraat 21Govert Hendriks, wijdschipperf. 1600-00-00


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0202v van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck bakker


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Govert Hendriks


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarGover Hendriks erven
gebruikerJochem Meyes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYcke Goverts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarGovert Hendriks erven
gebruikerJochem Meyes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158r van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYke Gowerts


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Gowerts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106v van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0223r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0165r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYke Goverts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-038 Karremanstraat 21Henning Cornelis, bestaande uit 3 personen01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0217v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 21Karremanspijp, bij de210‑07‑00 GGhuis
koperEvert Poulus, gehuwd metreidmaker
koperTrijntie Abrahams
huurderYttje Jacobs 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHessel Sybrens Hengst
naastligger ten zuidenNanning Hendriks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Poulus, reydmaker x Trijntie Abrahams kopen braeve huisinge c.a. bij de Karmanspijp, bewoond door Yttje Jacobs voor 20 cg. per jaar. Ten O. Hessel Sybrens Hengst, ten Z. Nanning Hendriks, ten W. de straet, ten N. Gerryt Jacobs wd. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 210 gg. en 7 st.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEvert Beva


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051v van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Beva


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0285r van 6 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEvert Beva


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0223v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 21Karremanstraat OZ ten zuiden van de Karremanspijp76‑07‑00 GGhuis
kopervroedsman Minne Vink
huurderBertrand Monvielle c.u.
naastligger ten oostende weduwe Christina de Veer
naastligger ten zuidenMarten Fokkes
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYpe Hessels
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenM. Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-067, pag. 32Karremanstraat 21M Vink1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Jan Jans van der Molen... afkondiging gehad 23 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; wed. J. vdM. gebruiker van wijk B-109; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Minne Vink... 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Sietse Sakes Wyma... en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 80 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-109; VT1839; kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-109Karremanstraat 21M Vink Jan van der Molen wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 225Karremanstraat 21Sytze Sakes WijmascheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Geertje Wyma... 2e huwt met Bernardus Hofhuis op 7 mrt 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 feb 1824, groenvrouw in 1865, ovl wijk B-109, dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Grietje Entes Nauta... Sakes Wyma, dv Inte N, en Getje ... ; BS ovl 1847; oud 78 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-109; VT1839; G. Entes N., huwt met Sijtse Sakes Wyma, kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Wybe Bruins Monsma... in 1869, N.H., mostaardmaker 1851, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 46 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Bernardus Hoffius, overleden op 4 februari 183951 jr, smidsknecht, overleden Karremanstraat B 109, man van Geertje Wijma, groentenverkoopster, vader van minderjarige Jetske en Antje Bernardus Hoffius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-109KarremanstraatGeertje S Wijma49 jgroenteverkoopsterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-109KarremanstraatGrietje Walgrin21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatJetske Hoffius13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatAntie Hoffius7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatSytze Z Wijma80 jscheepstimmermanGrouwgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-109KarremanstraatGrietje Nauta78 jAchlumgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 178 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Sytse Sakes Wijma, overleden op 20 december 184083 jr, scheepstimmerman, geboren Grouw, overleden Karremanstraat B 109, man van Grietje Entes Nauta (enige testamentair erfgenaam), vader van Maayke (wed. Pieter Pieters), te Leeuwarden, Geertje (wed. Bernardus Hoffius), winkeliersche en wijlen Sake Sytzes Wijma. Saldo fl. 147,50. (in memorie 178 doen de 2 dochters en in 248 de echtgenote aangifte). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 939 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Grietje Nauta, overleden op 13 augustus 184787 jr, geboren Achlum 26/2/1760, overleden Karremanstraat B 109, wed. Sytze Sakes Wijma, moeder van Geertje Sytzes Wijma (wed. Bernardus Hoffius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Pietje Jans van der Weidegeb 1792 St. Jacob, ovl 23 dec 1857 HRL, huwt met Wybe Bruins Monsma, dv Jan Dirks vdW, en Richtje Nannes; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 225Karremansstraat B-109Geertje Wijma wed. Hofhuiswoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Jetsche Prosee... wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 225Karremanstraat B-128Pieter Stuur en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 225Karremanstraat 21 (B-128)Jelle Huitemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Karremanstraat 21 Zacheus van der Zeesluisknechtf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 21J. v/d Meijsigarenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 21A. (Arie) Souverein


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 21rijksmonument 20439
  terug