Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 25 2-040 2-065 B-111 B-130
Naastliggers vanKarremanstraat 25
ten zuidenKarremanstraat 27
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 23


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0202r van 30 mrt 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHylcke metselaar


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0501v van 9 mrt 1606 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter Pyters houtkoper


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076r van 12 jan 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMaycke turfmeetster


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179r van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Altelaet


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365v van 11 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25[niet vermeld]grondpacht van 0-10-00 CG
 
koperJelmer Pieters, gehuwd met8-00-00 GG
koperTyesck Tyepkes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters, gehuwd met0-10-00 CG
eigenaar perceelwijlen Neeltie Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArian Dircks, gehuwd met
verkoperHeyltie Pieters


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0378r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]huis met plaats en loods daarachter
 
koperClaes Jacobs, gehuwd metbakker324-14-00 GG
koperTrijn Jayties
verpachter grondAriaen Dircks 0-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Sydses
naastligger ten noordenPieter Jansen Groenlant
verkoperSimon Sipckes, gehuwd metmetselaar
verkoperGriet Heerts


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0094r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Sint Jacobstraathuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Groenland
verkoperClaes Jacobs, gehuwd metbakker
verkoperTrijn Goytyes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Sint Jacobstraathuis
 
koper finaalN. N. 200-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Groenlandt
verkoperwijlen Claes Jacobs


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0005v van 26 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Jacobs bakker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008v van 14 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Jacobs* Embder bakker


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] achter de Valckhuis, loods en ledige plaats
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
bewonerClaes Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Hendrix
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Groenlant
verkoperTrijntie Luytiens* voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Jacobs, gesterkt met
verkoperMinne Jacobs


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Engelsman


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048r van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Matthaeus Engelsman


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Engelsman


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Matheus


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Matheus


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirck Engelsman


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0121v van 23 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Matheus


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063va van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYmcke Rimckes


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0178v van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenImke meedbrenger


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYmke Rinkes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080v van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTeuntie, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Impke meedbrenger


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0259r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koperRuird Jans Sanstra, gehuwd metkapitein250-00-00 CG
koperAukien Cornelis
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTialling Alberts gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperTrijntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Ymke Rinties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuird Jans Sanstra, kapitein van de Admiraliteit in Friesland x Aukien Cornelis kopen huis oz. Karremansstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Tiallingh Alberts, gortmaker, ten W. de straat, ten N. Geert Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Hendrix wd. Ymke Rinties, voor 250 cg. en een rijksdaalder ter verering.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koper van een deelGerrit Douwes c.u.smalschipper200-00-00 CG
koper van een deelTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenTjalling Alberts mr. gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenGeert Jansen
verkoperTheuntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Ymke Rinksmeedbrenger


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
gebruikerwed. Gerrit Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0007v van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Ymke Rinks* meedbrenger


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-040Karremanstraat 25huis
eigenaarwed. Gerrit Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0158r van 24 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Wildeman


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarBerber Arjens
gebruikerBerber Arjens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZ1/2 huis
 
koper q.q.Jan Aukes Backer, curator over resp.koopman90-00-00 CG
koperDirk Tietes, weeskind van
koperwijlen Tiete Eedsges, gehuwd met
koperwijlen Aaltie Dirkx
koperEesge Tietes, weeskind van
koperwijlen Tiete Eedsges, gehuwd met
koperwijlen Aaltie Dirkx
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenNanning Hendrix
verkoperArjen Aesges


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aukes koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarerven Berber Arjens
gebruikererven Hans Gerryts
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koper door niaarNanning Hendriks schipper171-21-00 GG
geniaarde koperKeimpe Tjeerds, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperAntie Hayes
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Droogstraat naar de Zoutsloot
naastligger ten zuidenGerrit Tjallings mr. gortmaker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenNanning Hendriks
verkoper van 1/2Dirk Tietesbontwever
verkoper van 1/2Esge Tietesbontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-040 Karremanstraat 25Lolke Jacobs, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-040 Karremanstraat 25huis
eigenaarNanningh Hendrix
gebruikerLolke Jacobs
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Poulus reidmaker


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0200v van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Tjallings


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0255r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koperSjoerd Tjepkes Blok mr. kompasmaker400-00-00 GG
huurderSebastyaan Ceun
naastligger ten oostenDroogstraat en Zoutsloot, steeg tussen
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenMarten Fokkes
verkoperde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen, gehuwd met
verkoperGrietje Sikkes


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 25Karremanstraat OZhuis
 
koperHarmen Heeres turfdrager200-00-00 GG
huurderDirk Wytzes c.u.balkvlotter
naastligger ten oostensteeg van Droogstraat naar Zoutsloot
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbom
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenMarten Fokkes
verkoperTjepke Blokmr. kompasmaker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Heeres


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0210v van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Heeres* turfdrager


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-065 Karremanstraat 25Harmen Heeres1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Harmen Heeres Bakker... Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Heere Ages Bakker... hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, huw 1835, ovl 1849; gebruiker van wijk B-111, timmerknegt; eigenaar is Harmen H. Bakker, 1814. (GAH204); H.A.B. en Attje Gerrijts, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-111Karremanstraat 25Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 227Karremanstraat 25Age Heeres BakkerHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Betje de Vriesoud 56 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk B-111; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Mozes Blokoud 77 jaar, geb Vollenhove, en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk B-111; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-111KarremanstraatMozes Blok77 jVollenhovenm, israëliet, weduwnaar, vleeshouwer
B-111KarremanstraatBetje de Vries56 jAmsterdamv, israëliet, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-111Karremanstraat 25Piet Jans de Vries, overleden op 11 april 18414 wk, overleden Karremanstraat B 111, zoon van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van minderjarige Jacob, Age, Hermanus en Anna Jans de Vries. Saldo fl. 74,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-111Karremanstraat 25Elisabeth Brouwer... B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227B-111 (Karremansstraat)Andries Magrwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
B-111Karremanstraat 25Een huis met erf en bleekveld c.a. in de Karremanstraat, verhuurd aan L., Speyer. Finaal verkocht op 20 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 725..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227B-130 (Karremanstraat)Neeltje Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 227Karremanstraat 25 (A-130)Pieter Visserwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 25 Johannes Koopmansgroentenventer
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 25J.Koopmansgroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 25G.P. (Gerrit) Fortuin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 25rijksmonument 20440
  terug