Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 261-141 1-211 A-099A-108


Naastliggers vanKarremanstraat 26
ten oostende Karremanstraat
ten zuidende Karremanstraat
ten noordende Karremanstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0004v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWyttye Pybes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0129r van 26 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWytze Pybes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0417r van 17 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThonys de Wayer


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0252r van 12 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende plaats van Thoenis du Way(e)n


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197v van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]0‑00‑00 GGhuis en plaats
koperN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenJenne Minnes
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente [staat: mennisten schuur]
naastligger ten noordenWieger Ellerts
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperStoffel Claesen
verkoper q.q.Rombert Stoffels, geauthoriseerde curator over
verkoperhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels, gehuwd met
verkoperwijlen Claes Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van Rombert Stoffels als curator over Stoffel Claes en zijn zuster Jets Stoffels' zoontje bij Claes Sibrants, (a) een huis met plaats wz. St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. Jenne Minnes, ten W. de minnistenschuur, ten N. Wieger Ellerts.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0209r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]247‑07‑00 GGhuis met plaatsje
koper provisioneelRombert Stoffels
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenJenne Minnes
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: schuur
naastligger ten noordenWieger Ellerts
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis met plaatsje daarachter in de nieuwe Sint Jacobsstraat. Ten O. de straat, ten Z. Ieme Minnes, ten W. de menniste schuur, ten N. Wieger Ellerts. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Rombert Stoffels voor 247 GG 7 st.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081v van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 26Zoutsloot achter de Falck, bij de270‑00‑00 GGdwarskamer
koperRinck Jelles, weduwe van
koperwijlen Douwe Edgers
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): kamer
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): schuur
naastligger ten noordenhet huis van Wyger Eylarts schipper te Dokkum
verkoperWyger Eylartsschipper te Dokkum


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28noord, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 24zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-141Karremanstraat 26huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerJacob Simons cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-211, pag. 23Karremanstraat 26Dirk Jans0‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Dirk Jacobs Vroegrijpovl voor 1815; wed. D.J.V. gebruiker van wijk A-099, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-099Karremanstraat 26Doopsgesinde Gemeente Dirk Jacobs Vroegrijp wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 235Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 236Karremanstraat 26Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Marijke Hilbrands van der Vorm... en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden woonachtig te HRL, Verklare ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-099KarremanstraatMarijke van der Vorm77 jHarlingenv, protestant, weduwe


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 235Karremanstraat 26 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 236Karremanstraat 26 Doopsgezinde GemeenteHarlingengeamoveerd en nieuw opgebouwd onder een dak


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Pieter Smeding, overleden op 5 april 184251 jr, werkman, overleden Bargaburen A 99, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 937 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Antje Jelles de Haan, overleden op 10 oktober 184771 jr, geboren Workum, overleden Karremanstraat A 99, weduwe, moeder van Rinse, koopman en wijlen Wybe van Vliet (man van Tjietske van der Hout, vader van minderjarige Abel, Geertje, Antje en Dirk Wybes van Vliet). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 805 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Marijke Ymes, overleden op 3 januari 184875 jr (geboren 1773), overleden Karremanstraat A 99, gehuwd, moeder van Pieter Botes, verver/winkelier. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1340 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-099Karremanstraat 26Dirkje Pieters Kreil, overleden op 28 december 184864 jr, geboren Hindeloopen, overleden Karremanstraat A 99, ongehuwd (gealimenteerd door DG-gemeente), ab intestato erfgenamen zijn haar nicht Antje (vrouw van Johannes Thomas Smit, varensgezel) en neef Aldert G. Kreil. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2767Achterstraat A-098Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767Karremansstraat A-099Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-099Karremanstraat 26Anna Lijn... ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3444Karremansstraat A-108Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3444Karremanstraat 26 (A-108)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 26mej. A. Westrawinkelierster


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 26A. (Antje) Flisijn wv Bakker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 26rijksmonument 20443
  terug