Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Karremanstraat 27,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Karremanstraat 27 2-041 2-064 B-112 B-131
Naastliggers vanKarremanstraat 27
ten oostenDroogstraat 59
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 25


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Droogstraat NZ [niet vermeld]hoekhuis, schuur en ledige plaats
 
koperWybe Lammerts, gehuwd metgortmaker432-00-00 GG
Griet Jacobs
verpachter grondAriaen Dirckx 0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioert Reyners
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Louws
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Lammerts, gortmaker x Griet Jacobs kopen een hoekhuis, schuur en ledige plaats. Ten O. Sioert Reyners, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Sint Jacobistraat. Grondpacht 4 st. aan Ariaen Dirckx. Gekocht van Jan Louws, voor 432 GG 14 st.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobistraat]huis met schuur
 
koperAert Claesen burger c.u.gortmaker550-00-00 GG
verpachter grond de Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reiners c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperWillem Hendricx Vosma


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]huis, schuur of gorthuis met loods en plaats
 
biederN. N. 600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenRuird Wierdes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperAert Clasen, weduwnaar en vader en voogd van hun kind
N. N.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjalling Alberts mr. gortmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-041 Karremanstraat 27huis en gorterie
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Tjallingh Alberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Tjallings mr. gortmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-041 Karremanstraat 27Jelmer Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erven van Gerryt Tjallings


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erven van Gerryt Tjallings


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Keimpe Vlasbom


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-064 Karremanstraat 27T van Benthem3-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Rients Dirks van der Meulengebruiker van wijk B-112, schipper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-112Karremanstraat 27T van Benthem wedRients Dirk van der Meulen schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Tabe Jans Klaver, overleden op 6 april 1821zoon van Jan Tabes Klaver, arbeider (Karremanstraat B 112), broer van minderjarige Neeltje en Antje Jans Klaver. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 230Karremanstraat 27Jan Tabes KlaverHarlingenplateelbakkerhuis en erf (76 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem... huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1857; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. B-112 Jan T Klaver stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-112KarremanstraatJan Tabes Klaver53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-112KarremanstraatAukje Bentem67 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem, overleden op 30 augustus 184875 jr (geboren 24/9/1779), overleden Karremanstraat B 112, vrouw van Jan Tabes Klaver, arbeider (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zijn onbekend. Saldo fl. 62,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Hinke Gerrits de Vries... HRL; N.H., dv Gerrit Lemmes en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Jan Tabes Klaver... wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; VT1839; J.T.K. eigenaar van perceel nr. 230 te HRL, plateelbakker, woonplaats HRL, legger nr. 370, huis ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Sybrand Zwaal... en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230B-112 (Karremansstraat)Martinus Hovenierwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230B-131 (Karremanstraat)Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenierwoonhuis


1891 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Huisman een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 131 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Willem Kalksma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 131 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230Karremanstraat 27 (A-131)Pieter de Moed


1906 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 27 Antoon de Moedtapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 27F.Frölichtimmerman


1954 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Oud Harlingen Magazine 1995mrt: De oudste inwoonster van Harlingen, mevr. Akke Frölich uit de Karremanstraat, werd 95 jaar


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 27G. (Geert) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 27beeldbepalend pand7 van 10
  terug