Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 28 1-117 1-183 A-098 A-107
Naastliggers vanKarremanstraat 28
ten oostende Karremanstraat
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 57
ten noordenKarremanstraat 26


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0026r van 27 okt 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenToenis de Way


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0081v van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Joost Jelles gezinden): kamer


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0049v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0051r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 28Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat] hoek Droogstraathuis
 
koperSimon Dirckx, gehuwd met307-00-00 GG
koperTieetske Harmens
huurderHendrik bakker
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Teunis de Way, weduwe van
verkoperwijlen Willem Claessen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 28Karremanstraat WZ [staat: Droogstraat]huis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteeckt
 
koperDouue Tijssen, gehuwd met306-00-00 GG
koperTrijntie Wouters
verpachter grondAntie Tomas de Way 0-10-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAntie Eelkes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: blauwe schuur
verkoperSimen Dirx, gehuwd metkoopman
verkoperTzietske Harmens


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (blauwe schuur)


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 28
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 28huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 28huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 28huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 28huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-183 Karremanstraat 28Doopsgezinde Gemeente6-00-00 CGvermaning


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Adriaantje Allardsgeb 1792 HRL, ovl 28 jan 1813 HRL; wijk A-098, dv Allard Hendriks en Baukje Uilkes; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Fredrik Fijlbachzie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes... altoos in de stad, en gereed te houden. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-098Karremanstraat 28Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-098Karremanstraat 28Romke Siebes sjouwer gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 231Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis en erf (60 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 232Karremanstraat 28Doopsgezinde GemeenteHarlingenconsistorie (40 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2767A-098 (Achterstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 2767A-099 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3443A-107 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 3448A-107 (Karremansstraat)Doopsgezinde Gemeentestookhok


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3443Karremanstraat 28 (A-107)Doopsgezinde Gemeentekosterij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 28J.Fekkeskoster


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Karremanstr.A. Weima298Aanspr. en koster Doopsgez. Kerk


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 28A. (Anne) Weima


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 28beeldbepalend pand6 van 10 1857
Karremanstraat 28rijksmonument 20444
  terug