Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 3 2-026 2-047 B-167 B-227
Naastliggers vanKarremanstraat 3
ten oostenAnjelierstraat 11
ten zuidenKarremanstraat 5
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 1


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarAntie Reiners erven
gebruikerHuibert Jansen
gebruikerLieuwe Pieters
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarAntie Reiners erven
gebruikerJan Teunis
gebruikerMinse Geerts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-026 Karremanstraat 3huis
eigenaarAntje Reinders erven
gebruikerwed. Jan Teunes cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-026 Karremanstraat 3huis
eigenaarerven Claaske Minnes
gebruikererven Claaske Minnes c.s.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0126v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLiemendijk


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001r van 28 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-026 Karremanstraat 3Pieter Sjoerds, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-026 Karremanstraat 3huis
eigenaarPytter Sjoerds
gebruikerPytter Sjoerds cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0243v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Heere Harmens


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0139v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHeere Harmens


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0069v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 3Karremanstraat OZ, wijk B-167 bij de voet van de stadsvesten dicht bij dehuis
 
koperL. Atlas, gehuwd met115-10-00 CG
koperJochemke van der Velde
huurderHeere Geerts
naastligger ten oostenS. Wijma procureur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde weduwe van Aurelia Gratama, weduwe van
verkoperwijlen P. Tetrode


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-047 Karremanstraat 3Harmen Heeres0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Harmen Heeres Bakker... (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker is Johannes Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Johannes Jans de Jong... de Jong en ...; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1829; gebruiker van wijk B-167, sjouwer, eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bakker, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J. d. J. en Sjouwkjes ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-167Karremanstraat 3Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-167Karremanstraat 3Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 24Karremanstraat 3Age Heeres BakkerHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Aaltje Ages Bakker... B., en Antje Jeltes; BS huw 1828, ovl 1841, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Berber Jans de Vries... N.H., dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Jan J. de Vriesoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-167; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Pieter de Wilde... in 1857, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1839, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Bouwe de Vries, overleden op 24 juni 18397 jr, overleden Karremanstraat B 167. (CzOG nr. 35) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-167Jan J de Vries38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, guardenier
B-167Aaltie A Bakker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-167Jacob J de Vries10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmaker
B-167Age J de Vries9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kleermaker
B-167Hermanus de Vries6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Pieter J de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Anna J de Vries1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Antje Jans de Vries, overleden op 7 februari 18421 1/2 jr (geboren 18/2/1841), overleden Karremanstraat B 167, dochter van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van wijlen Piet (overleden 11/4/1841) en minderjarige Jacob, Age en Hermanus Jans de Vries. Saldo fl. 87,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Gelske Fokkes de Jong, overleden op 2 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Heerenwal 24/3/1800, overleden Liemedijk B 167, vrouw van Albert Rodenburg, moeder van 3 minderjarige kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Elisabeth Draaysma, overleden op 2 november 184622 jr (geboren 25/11/1824), overleden Liemendijk B 167, gehuwd, geen kinderen, zuster van minderjarige Jacoba Draaysma (voogd is Wouter Boumans). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Ruurd Ymes Hellema... met Trijntje Sijbrens Anema, 2e huwt met Hendrikje Johannes op 7 dec 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk B-167, EvL, pakhuisknecht en werkman in 1837, kastelein, winkelier, voerman en tapper in 1851-1861, zv IJeme H, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 24B-167 (Karremansstraat)Ruurd Hellemawoonhuis


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 280 en 5 van 19 dec 1877
adressoortbedraggebruik
B-167Karremanstraat 3provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 8404/5 in huis B-167, (1/5 deel ingehouden)
 
verkoperPetrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperWillem Dijkstra (voor zich en q.q.)
verkoperJan Swart (kleermaker, voor zich en q.q.)
verkoperBartolomeus de Vries
verkoper en koperWillem Kalksma


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 24B-227 (Karremanstraat)Willem Kalksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 24Karremanstraat 3 (B-227)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis
  terug