Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 32-0202-0262-029B-167B-227


Naastliggers vanKarremanstraat 3
ten oostenAnjelierstraat 11
ten zuidenKarremanstraat 5
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 1


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 3woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerGerrit Jurriens
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 3huis
eigenaarSymen Stijl erven
aanslag huurwaarde02‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 3huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerSymon Stijl erven
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarClaaske Minnes erven
gebruikerClaaske Minnes erven cum soc.
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 3Karremanstraat364‑00‑00 gghuis
koperEnne Minnes Mosselaar wijnhandelaar
huurderPieter Sioerds c.u.30‑00‑00 cg
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Saco Sibisma
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.
verkoperJeltie Minnes, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Claas Claasen


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001r van 28 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 3Karremanstraat OZ509‑12‑00 cghuis
koperPyter Sjoerds, gehuwd metmr. bontwever
koperGepke Gerbens
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybisma
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.
verkoperEnne Minneswijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sjoerds, mr. bontwever x Gepke Gerbens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarPytter Sjoerds
gebruikerPytter Sjoerds cum soc.
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 3Karremanstraat OZ405‑00‑00 gghuis
koperHeere Harmens, gehuwd metmr. bontwever
koperLeentie Ages
huurderPieter Sjoerds c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gabe Sibersma
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenhet molenaarshuis
verkoper q.q.Gijsbert Wildschut, reversaalbriefhouder vankoopman en fabrikant
verkoperPieter Sjoerds, gehuwd met
verkoperGepke Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Harmens, mr. bontweever x Leentie Ages, kopen schoone huisinge c.a. in de Karremansstraet, bewoond door Pieters Sjoerds c.u. Geen grondpacht. Ten O. Gabe Sibersma erven, ten Z. de Liemendijk, ten W. de Karremansstraet, ten N. het molenaershuys. Indeling van het huis. Gekocht van Gijsbert Wildschut, koopman en fabriequer, cessie hebbende van Enne Minnes op sekere reversaalbrief leggende ten profijte van laatst gemelde, ten laste van Pieter Sjoerds en Gepke Gerbens, voor 405 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarPyter Sjoerds
gebruikerPyter Sjoerds
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-026Karremanstraat 3huis
eigenaarHeere Harmens wed.
gebruikerHeere Harmens wed.
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-029Karremanstraat 3woning
eigenaarS. Stijl
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-029Karremanstraat 3woning
eigenaarSimon Stijl
gebruikerHarm. Everts
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting00‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑18‑02 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 3Karremanstraat OZ, wijk B-167 bij de voet van de stadsvesten dicht bij de115‑10‑00 cghuis
koperL. Atlas, gehuwd met
koperJochemke van der Velde
huurderHeere Geerts
naastligger ten oostenS. Wijma procureur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde weduwe van wijlen Aurelia Gratama, weduwe van
verkoperwijlen P. Tetrode


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029 , pag. 28Karremanstraat 3Beerend Pol 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Harmen Heeres Bakker... (GAH204); id. van wijk B-152; gebruiker is Johannes Leggenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-167, turfdrager; medegebruiker is Johannes Jans de Jong sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Johannes Jans de Jong... de Jong en ...; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1829; gebruiker van wijk B-167, sjouwer, eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bakker, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J. d. J. en Sjouwkjes ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-167Karremanstraat 3Harmen H BakkerHarmen H Bakkerturfdrager
B-167Karremanstraat 3Henricus SchutJohannes Jans de Jongsjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 24Karremanstraat 3 Age Bakker Harlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Aaltje Ages Bakker... B., en Antje Jeltes; BS huw 1828, ovl 1841, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-167; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Berber Jans de Vries... N.H., dv Jan dV, en Trijntje Innes Appel/de Vries; BS huw 1821, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Jan J. de Vriesoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-167; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Pieter de Wilde... in 1857, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1839, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Bouwe de Vries, overleden op 24 juni 18397 jr, overleden Karremanstraat B 167. (CzOG nr. 35) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-167Jan J de Vries38 jguardenierHarlingenm, protestant, gehuwd
B-167Aaltie A Bakker40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-167Jacob J de Vries10 jschoenmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Age J de Vries9 jkleermakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Hermanus de Vries6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Pieter J de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-167Anna J de Vries1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 39 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Antje Jans de Vries, overleden op 7 februari 18421 1/2 jr (geboren 18/2/1841), overleden Karremanstraat B 167, dochter van Jan Jacobs de Vries, werkman en wijlen Aaltje Ages Bakker, broer van wijlen Piet (overleden 11/4/1841) en minderjarige Jacob, Age en Hermanus Jans de Vries. Saldo fl. 87,59. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Gelske Fokkes de Jong, overleden op 2 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Heerenwal 24/3/1800, overleden Liemedijk B 167, vrouw van Albert Rodenburg, moeder van 3 minderjarige kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 547 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-167Karremanstraat 3Elisabeth Draaysma, overleden op 2 november 184622 jr (geboren 25/11/1824), overleden Liemendijk B 167, gehuwd, geen kinderen, zuster van minderjarige Jacoba Draaysma (voogd is Wouter Boumans). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-167Karremanstraat 3Ruurd Ymes Hellema... met Trijntje Sijbrens Anema, 2e huwt met Hendrikje Johannes op 7 dec 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk B-167, EvL, pakhuisknecht en werkman in 1837, kastelein, winkelier, voerman en tapper in 1851-1861, zv IJeme H, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 24Karremansstraat B-167Johannes Hartman c.u.woonhuis


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 280 en 5 van 19 dec 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-167Karremanstraat 3provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 8404/5 in huis B-167, (1/5 deel ingehouden)
 
verkoperPetrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
verkoperWillem Dijkstra (voor zich en q.q.)
verkoperJan Swart (kleermaker, voor zich en q.q.)
verkoperBartolomeus de Vries
verkoper en koperWillem Kalksma


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 24Karremanstraat B-227 Willem Kalksma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 24Karremanstraat 3 (B-227)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis  terug