Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 301-1541-1541-227A-061A-057


Naastliggers vanKarremanstraat 30
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 32
ten westenDroogstraat 18
ten noordende Droogstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0055v van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0181v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158v van 7 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jeltes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 28zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitske Aebes mr. kistmaker
naastligger ten zuidenCornelis Jeltes mr. kleermaker


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRidtske Aebes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078r van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jelkes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van de420‑00‑00 gghuis met plaats opzij, achter de Valck
koperWillem Willems Groen c.u.uitdragerde Valk
naastligger ten oostenNieuwe Sint Jacobstraat (Karremanstraat)
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTonis Yntes bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRitske Eebes c.u.mr. kistmaker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet derde (hoek)huis in deze akte


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraat00‑00‑00 cghoekhuis, loods en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: noorden]Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidende achterwoning van het huis genaamd de Valck de Valk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: oosten]Droogstraat
verkoper q.q.Frans Symens, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperSipke Teunis
verkoper q.q.Pytter Tiebbes Dreyer, curator over
verkoperMaycke Teunis
verkoperArien Watses voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Berber Teunis
erflaterwijlen gemeensman Teunis Intes
erflaterwijlen Geertie Sippes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0079r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Freerck Ellerts bierdrager


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van de150‑00‑00 gghuis waaraan de valk in de gevel staat
koperSymen Willems, gehuwd metmr. knoopmakerde Valk
koperLutske Piers
huurdersSymen Willems mr. knoopmaker
huurdersLutske Piers
huurderRuyrd Eelkes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck de Valk
naastligger ten westenDirk Ypkes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Willem Coenes, gecommitteerdemr. kuiper
verkoper q.q.Reyner Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Willems, mr. knoopmaker x Lutske Piers kopen een huis waar de valk in de gevel staat, hoek Droogstraat. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de Falck, ten W. Dirck Ypkes, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Nu bewoond door de kopers en door Ruyrd Eelkes. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reyner Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) Jan Jacobs Schoester, voor 150 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 19Karremanstraat 30huis
eigenaarSimen Willems
gebruikerSimen Willems
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 11vKarremanstraat 30huis
eigenaarSimen Willems
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSimen Willems


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio Karremanstraat 30huis
eigenaarSymon Willems
gebruikerSymon Willems
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symen Willems


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0071v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Symon Willems


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0078v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 12rKarremanstraat 30huis
eigenaarSymon Willems erven
gebruikerLijsbert Aarts
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 12rKarremanstraat 30huis
eigenaarWillem Simons
gebruikerWillem Simons
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Symons


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0177v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0221r van 28 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 12rKarremanstraat 30huis
eigenaarWillem Simons
gebruikerWillem Simons
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat hoek Droogstraat65‑00‑00 gghuis
koperHendrik Cornelis mr. timmerman
huurderWillem Symons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperWillem Symensarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. Timmerman


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-154 , folio 12rKarremanstraat 30huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerCornelis Hendriks
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0092v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Cornelis


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0051v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ213‑00‑00 gghuis
koperLieuwe Douwes, gehuwd metmr. wagenmaker
koperLijsbeth Barends
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten zuidende Beyer de Beyer
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
naastligger ten noordenLieuwe Douwes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-227 , folio 24rKarremanstraat 30huis
eigenaarLieuwe Douwes
gebruikerBouwe Dirks
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
naastligger ten noordenLieuwe Douwes


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ725‑00‑00 cghuis
koperBouwe Dirks, gehuwd metsleper
koperHylkje Simons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel
naastligger ten westende weduwe van wijlen Gerben Sybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper x Hylkjen Simons koopt en huis in de Karremanstraat dat zij nu huren. Ten O. die straat, ten W. wd. Gerben Sybrens, ten Z. Jan Deknatel, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lieuwe Douwes, mr. wagenmaker, voor 725 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Dirks sleper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBouwe Dirks sleper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-227 , folio 24rKarremanstraat 30huis de Beyert
eigenaarBouwe Dirks
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerBeitske Lubberts
huurwaarde14‑12‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJan Claasen wed.
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal22‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Droogstraat ZZ hoek Karremanstraat WZ281‑21‑00 gghuis
koperIdske Heeres, weduwe van
koperwijlen Johannes Kams
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-227 , folio 24rKarremanstraat 30huis
eigenaarBouwe Dirks wed.
gebruikerBouwe Dirks wed.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ op de hoek van de Droogstraat280‑00‑00 cghuis
koperJohannes ten Berg, gehuwd metbontwever
koperCatharina Rut
huurderDouwe Jans c.u.scheepstimmerman25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Gerryt Oudeboon, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Zwaantje Philippus
verkoper van 1/2Johanna Kams, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Mussching, erfgenamen vanbontwever
erflaterwijlen Idske Heeres, weduwe van
erflaterwijlen Johannes Cams


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 107, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Bouwe Dirks


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes ten Berg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-227 , pag. 24Karremanstraat 30Bouwe Dirks 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks... Hendriks en Johannes Caspers wed., beiden gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand... en R.D. de Vries, oom bruid. 1816; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1833; gebruiker van wijk A-061, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); J.H. en Sjouwkje Bouwes, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-061Karremanstraat 30wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
A-061Karremanstraat 30wed Bouwe Dirks Jacob Hildebrand sjouwer


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 72 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Hielkje Simons, overleden op 26 november 1821moeder van Sjoukje (vrouw van Jacob Hildebrand, pakhuisknecht Karremanstraat A 61), Dirk, sleper en Sybren Bouwes de Vries, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 66 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Sjoukje Bouwes de Vries, overleden op 16 maart 1827winkeliersche, vrouw van Jacob Hildebrandt, wijnpakhuisknecht (Karremanstraat A 61, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 233,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 386Karremanstraat 30Jacob Hildebrand Harlingenhuis en erf (100 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 79 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks de Vries, overleden op 23 juli 1836Karremelkstraat A 61, man van Catharina Anthoons Mestman (tekent 'Mestema'), vader van minderjarige Dirk, Rinske en Martje Bouwes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Catharina Wesmanoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Lolle Sytses Goverts... B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-061KarremanstraatSyberen D Sleeper48 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-061KarremanstraatCatharina Wesman40 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-061KarremanstraatDirk B Vries11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-061KarremanstraatReinskje Vries5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 386Karremansstraat A-061Reinder Tj. Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 386Karremansstraat A-057wed. en erven Dirk B. de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4431Karremanstraat 30 (A-057)fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam)woonhuis


2023
0.11649417877197


  terug