Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 30 1-153 1-226 A-061 A-057
Naastliggers vanKarremanstraat 30
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 32
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-153 Karremanstraat 30Claas Feijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070r van 29 apr 1753 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0221r van 28 sep 1755 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat hoek Droogstraathuis
 
koperHendrik Cornelis mr. timmerman65-00-00 GG
huurderWillem Symons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDoopsgezinde Gemeente, alimentatores van
Willem Symensarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. Timmerman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZhuis
 
koperBouwe Dirks, gehuwd metsleeper725-00-00 CG
koperHylkje Simons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel
naastligger ten westende weduwe van Gerben Sybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper x Hylkjen Simons koopt en huis in de Karremanstraat dat zij nu huren. Ten O. die straat, ten W. wd. Gerben Sybrens, ten Z. Jan Deknatel, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lieuwe Douwes, mr. wagenmaker, voor 725 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleeper


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ hoek Droogstraathuis
 
koperIdske Heeres, weduwe van281-21-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
curator en verkoperB. Koelmanskoopman
curator en verkoperJan Bettels, overkoopman
Baltus Moltz, gehuwd met
1e echtgenote ? Petronella Chamin


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ op de hoek van de Droogstraathuis
 
koperJohannes ten Berg, gehuwd metbontwever280-00-00 CG
Catharina Rut
huurderDouwe Jans c.u.scheepstimmerman25-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westenstads armvoogdij
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Gerryt Oudeboon, gehuwd metmr. metselaar
Zwaantje Philippus
verkoper van 1/2Johanna Kams, gehuwd met
Gerrit Mussching, als erfgenamen vanbontwever
wijlen Idske Heeres, weduwe van
wijlen Johannes Cams


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 32, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes ten Berg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-226 1/2Karremanstraat 30Bouwe Dirks1-05-00 CGwooningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks... Hendriks en Johannes Caspers wed., beiden gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand... en R.D. de Vries, oom bruid. 1816; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1833; gebruiker van wijk A-061, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); J.H. en Sjouwkje Bouwes, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks wedBouwe Dirks wedwinkeliersche
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand sjouwer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Hielkje Simons, overleden op 26 november 1821moeder van Sjoukje (vrouw van Jacob Hildebrand, pakhuisknecht Karremanstraat A 61), Dirk, sleper en Sybren Bouwes de Vries, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Sjoukje Bouwes de Vries, overleden op 16 maart 1827winkeliersche, vrouw van Jacob Hildebrandt, wijnpakhuisknecht (Karremanstraat A 61, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 233,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 386Karremanstraat 30Jacob HildebrandHarlingenhuis en erf (100 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks de Vries, overleden op 23 juli 1836Karremelkstraat A 61, man van Catharina Anthoons Mestman (tekent 'Mestema'), vader van minderjarige Dirk, Rinske en Martje Bouwes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Catharina Wesmanoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Lolle Sytses Goverts... B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-061KarremanstraatSyberen D Sleeper48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
A-061KarremanstraatCatharina Wesman40 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-061KarremanstraatDirk B de Vries11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-061KarremanstraatReinskje de Vries5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 386A-061 (Karremansstraat)Dirk B. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 386A-057 (Karremansstraat)wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4431Karremanstraat 30 (A-057)fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam)
  terug