Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 4 1-117 1-181 A-202 A-219
Naastliggers vanKarremanstraat 4
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 6
ten noordenKarremanstraat 2


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109v van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Aucke Jacobs c.u.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ noorderhoekhuis
 
koperDirck Dircx, gehuwd metkistmaker312-14-00 GG
koperHylck Tiaerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Dircx
naastligger ten noordenPybe Jans
verkoperAucke Jacobs


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098r van 9 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Dirx


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0107r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Dircksen kistmaker


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0182v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDircx Dirckx


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0107v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZhuis met een hofke daarachter
 
koperRickum Gerlofs, weduwe van250-00-00 GG
koperwijlen Hans Staell
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer
verkoperDirck Siccx c.u.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZhuis met een tuintje
 
koperJan Beerns, gehuwd met
koperMartien Thobias
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaecke Romckes
verkoperRiccum Gerloffs, weduwe van
verkoperwijlen Hans Stael
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten W. Reiner Templar, ten Z. Willem Gijsberts, ten N. Moses Abrahams. Gekocht van Feite Tjeerds.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0220v van 28 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Somer


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZnieuw huis met een tuintje erachter
 
koperSalomon Jansen 300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaake Romckes
verkoperJan Beerns Somer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen koopt een nieuw huis met een tuin erachter, in de Karremanstraat. Ten Z. Harmen Luyrs, ten N. Saecke Romckes. Gekocht van zeemer Jan Beerns, voor 300 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Somer


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0232v van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 4
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-117Karremanstraat 4huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 4huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik bontwever


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 4huis
eigenaarerven Symon Ruurds
gebruikerAntie Jans
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-117 Karremanstraat 4huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-07-04 CG


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hendriks


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ 2/4 [staat: hoek Karmansstraat aan de stadsvesten]huis en bleekveld
 
koper door niaarYke Ennes Wyga molenaar110-00-00 GG
geniaarde koper van 1/4vroedsman Albartus de Haas
geniaarde koper van 1/4vroedsman Sybe de Vries
geniaarde koper van 1/4vroedsman Claes Poort
geniaarde koper van 1/4Tjeerd Greidanusapotheker
huurderde weduwe van Gerryt Dirks 20-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten westenDieuwke Pieters Galema
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenstadvesten
de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLiemendijk


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZhuis
 
koperSybrandis Huisinga koopman61-00-00 CG
huurderBeernd Hendriks c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerryts
naastligger ten westenTrijntie Ripperda
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga
Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder vanmr. bakker en koopman
verkoperde boedel van wijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-036 1/2Karremanstraat 4Hendrik Gerritsblaauwverwersknegt
1-036 1/2Karremanstraat 4Martinus Tuimelaar
1-036 1/2Karremanstraat 4Hessel Abes, 37 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-2032 huizen
 
koperDirk H. van der Wey 4000-00-00 CG
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits
naastligger ten westenTrijntje Ripperda
naastligger ten noordende stal
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopmanDokkum


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Gerrits


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-181 Karremanstraat 4D van der Wey0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Martinus Cornelis Tuimelaar... Graaf, kind: Cornelis Martinus T, geb 1793 HRL; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; wed. M.T. gebruiker wijk A-202; eigenaar is D. vd Wey, 1814. (GAH204); M.C.T. ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-202Karremanstraat 4D van der Wey M Tuimelaar wed


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
A-202Karremanstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 22Karremanstraat 4wed. Jacob IJkes Wijga en mede E.Harlingenmolenaarschehuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Antje Simons Jager... 1849, BS Franeker huw 1814; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk A-202; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Dirk Hansen van der Wey... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-202KarremanstraatAntje S Jager51 jFranekerv, protestant, weduwe, kinderschoolhoudersche
A-202KarremanstraatJohannes P Gorter22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatSiebout P Gorter16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 22A-202 (Liemendijk)Rinke Oorthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3028A-219 (Karremansstraat)Hendrik Hazekampwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3028Karremanstraat 4 (A-219)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis
  terug