Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 41-1171-1171-181A-202A-219


Naastliggers vanKarremanstraat 4
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 6
ten westenLiemendijk 2
ten noordenKarremanstraat 2


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0155r van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Liemendijk ZZ in de noorder nieuwe stad55‑00‑00 ggkamer
koperAucke Jacobs metselaar
naastligger ten oostenAnna weefster
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Anne Piers c.f.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperHendrick Hansenkoopman


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0157v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAucke Jacobs metselaar


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0109v van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Aucke Jacobs c.u.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ noorderhoek312‑14‑00 gghuis
koperDirck Dircx, gehuwd metkistmaker
koperHylck Tiaerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Dircx
naastligger ten noordenPybe Jans
verkoperAucke Jacobs


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0043r van 29 nov 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]58‑00‑00 gg1/2 grondpacht van 1-00-00 cg
koperburgemeester Rinnert Oedzes, gehuwd met
koperDieucke Harmens
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat
verkoperAdriaantje van Loo, weduwe van
verkoperwijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regiment


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098r van 9 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Dirx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0107r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dircksen kistmaker


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0182v van 11 mei 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0202v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDircx Dirckx


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0107v van 2 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Dirckx kistmaker


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161v van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ250‑00‑00 gghuis met een hofke daarachter
koperRickum Gerlofs, weduwe van
koperwijlen Hans Staell
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luyrsen Vrijmoet
naastligger ten westenN. N. *
naastligger ten noordenSake Romckes* brouwer
verkoperDirck Siccx c.u.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0149r van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ220‑00‑00 gghuis met een tuintje
koperJan Beerns, gehuwd met
koperMartien Thobias
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen Vrijmoet
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaecke Romckes
verkoperRiccum Gerloffs, weduwe van
verkoperwijlen Hans Stael
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus koopt een huis wz. Sint Odolphisteeg. Ten W. Reiner Templar, ten Z. Willem Gijsberts, ten N. Moses Abrahams. Gekocht van Feite Tjeerds.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0220v van 28 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Somer


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0189r van 24 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ300‑00‑00 ggnieuw huis met een tuintje erachter
koperSalomon Jansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Luiersen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSaake Romckes
verkoperJan Beerns Somer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen koopt een nieuw huis met een tuin erachter, in de Karremanstraat. Ten Z. Harmen Luyrs, ten N. Saecke Romckes. Gekocht van zeemer Jan Beerns, voor 300 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Somer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 4vKarremanstraat 4Salomon Jansen, soldaatf. 0-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0232v van 23 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0028v van 3 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSalomon Jansen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0322v van 1 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ34‑00‑00 cghuis
koperAnthony Jonas
naastligger ten zuidenSalomon Jansen Groots
naastligger ten westenkind van Grietie van Hemert
naastligger ten noordenTessingh karreman
naastligger ten oostenKarremanstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie president Albert Hendricksmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Jonas koopt een huis in de Karremanstraat. Ten O. die straat, ten Z. grootschipper Salomon Jansen, ten W. het kind van Grietie van Bemen, ten N. karreman Tetting. Gekocht van mr. wagenmaker Albert Hendricks als president v.d. diakenen der Gereformeerde kerk, voor 34 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0236r van 9 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen n.u.Amsterdam


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 15Karremanstraat 4
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal01‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9rKarremanstraat 4huis
eigenaarHendrik Cornelis
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio Karremanstraat 4huis
eigenaarHendrik Cornelis
gebruikerHendrik Cornelis
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ 2/4 [staat: Kruisstraat hoek stadsvesten]82‑00‑00 gghuis
koper van 1/2Feyke Hendrix
koper van 1/2Jacob Hendrix
bewoner om sunstRintje Ruurds
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten zuidenHendrik bontwever
naastligger ten westenReinskjen Wybrens
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: baanpad]
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 4huis
eigenaarSymon Ruurds erven
gebruikerAntie Jans
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 4huis
eigenaarSymon Ruurds erv.
gebruikerLijsbert Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 4huis
eigenaarSimon Ruirds erven
gebruikerLijsbeth Simons
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-117 , folio 9vKarremanstraat 4huis
eigenaarSymon Ruirds erven
gebruikerLijsberts Symons
huurwaarde totaal13‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208r van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hendriks


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0208v van 12 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ 2/4 [staat: hoek Karmansstraat aan de stadsvesten]110‑00‑00 gghuis en bleekveld
koper door niaarYke Ennes Wyga molenaar
geniaarde koper van 1/4vroedsman Albartus de Haas
geniaarde koper van 1/4vroedsman Sybe de Vries
geniaarde koper van 1/4vroedsman Claes Poort
geniaarde koper van 1/4Tjeerd Greidanusapotheker
huurderde weduwe van wijlen Gerryt Dirks 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Karmansstraat]
naastligger ten westenDieuwke Pieters Galema
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenstadvesten
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperJacob Hendriksbontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-181 , folio 19vKarremanstraat 4huis
eigenaarYke Ennes
gebruikerHendrik Gerryts
gebruikerWillem Gerryts
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLiemendijk


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0153v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-181 , folio 19vKarremanstraat 4huis
eigenaarYke Ennes
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑16‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal20‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-181 , folio 19vKarremanstraat 4huis
eigenaarYke Ennes
gebruikerHarmen Geerts
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0236r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0235r van 25 mei 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ61‑00‑00 cghuis
koperSybrandis Huisinga koopman te Dokkum
huurderBeernd Hendriks c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Gerryts
naastligger ten westenTrijntie Ripperda
naastligger ten noordende stalling van wijlen Yke Ennes Wyga
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, geauthoriseerd redder vanmr. bakker en koopman
verkoperde boedel van wijlen Yke Ennes Wygarogmolenaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-036/2, pag. 5Karremanstraat 4Hendrik Gerrits blaauwverwersknegt
1-036/2, pag. 5Karremanstraat 4Martinus Tuimelaar
1-036/2, pag. 5Karremanstraat 4Hessel Abes , 37 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Gerrits
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Gerrits


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0326r van 10 dec 1809 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 4Karremanstraat WZ 2/4 wijk A-202 en A-2034000‑00‑00 cgtwee huizen
koperDirk H. van der Wey te Franeker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Willem Gerrits
naastligger ten westenTrijntje Ripperda
naastligger ten noordende stal
verkoperS. L. Huizinga en zoonkoopman te Dokkum


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-181 , pag. 20Karremanstraat 4D. van der Wey 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Martinus Cornelis Tuimelaar... Graaf, kind: Cornelis Martinus T, geb 1793 HRL; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1835; wed. M.T. gebruiker wijk A-202; eigenaar is D. vd Wey, 1814. (GAH204); M.C.T. ende Janke Rintjes de Graaff, beide van HRL, zijnde wegens ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-202Karremanstraat 4D van der Weywed M Tuimelaar


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-202Karremanstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 22Karremanstraat 4wed. Jacob Wijga en mede eig.molenaarscheHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Antje Simons Jager... 1849, BS Franeker huw 1814; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk A-202; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-202Karremanstraat 4Dirk Hansen van der Wey... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-202KarremanstraatAntje S Jager51 jkinderschoolhouderscheFranekerv, protestant, weduwe
A-202KarremanstraatJohannes P Gorter22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-202KarremanstraatSiebout P Gorter16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 22Liemendijk A-202Jacob Nontjes woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3028Karremansstraat A-219 Hendrik Hazekamp woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3028Karremanstraat 4 (A-219)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


2023
0.07291579246521


  terug