Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 72-022 2-030 B-150B-199


Naastliggers vanKarremanstraat 7
ten zuidenKarremanstraat 9
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 5


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Ypkes


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155r van 17 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]225‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperPytter Karstes, gehuwd metschuitvoerder
koperAuckjen Hendricks
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuidenWillem Arjens
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Slap metselaar
verkoperGerryt Sipkes, gehuwd metmr. glasmaker
verkoperLupke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Karstes, schuitevoerder x Aukjen Hendriks koopt een huis, loods en plaets op de Liemendijk. Ten O. de straat, ten Z. Willem Arjens, ten N. metselaar Jan Slap. Gekocht van mr. glazenmaker Gerryt Sipkes x Lupke Jans, voor 225 cg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0248r van 19 aug 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Ypkes


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0260v van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ [staat: Liemendijk]225‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperJacob Meyles, gehuwd metkoopman
koperGeertje Seerps
naastligger ten zuidenWillem Arjens
naastligger ten noordenJan Slap mr. metselaar
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Liemendijk]
verkoperPyter Carstes, gehuwd metschuitvaarder
verkoperAuckjen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meiles Ollema x Geertje Seerps koopt een huis, loods en plaets op de Liemendijk. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. Willem Arjens, ten N. mr. metselaar Jan Slap. Gekocht van schuitevoerder Pyter Carstes x Auckjen Hendricks, voor 225 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat200‑00‑00 CGhuis
koperWillem Aris mr. bakker
naastligger ten oostende tuin van burgerhopman T. Sloterdijck
naastligger ten zuidenWillem Aris mr. bakker
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenFrans moutmaker
verkoperDirck Ypkes, gehuwd met
verkoperMaycke Gerrits


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206r van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ132‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperSimon Jelles Stijl c.u.
naastligger ten oostende hof van Simon Jelles Stijl c.u.
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Gerrits
verkoperHylkjen Willems te Sint Jacobiparochie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7
eigenaarJan Geerts
gebruikerJan Geerts
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHans Cornelis
gebruikerHans Cornelis
opmerking1733 insolvent verklaart 14-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-022 Karremanstraat 7Hendrik Hendriks, bestaande uit 7 personen03‑00‑00 cg05‑00‑00 cg
2-022 Karremanstraat 7Hendrik Thijssen, bestaande uit 6 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHendrik Hendrix
gebruikerHendrik Hendrix
huurwaarde19‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑11‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-022Karremanstraat 7huis
eigenaarHendrik Tijssens
gebruikerHendrik Tijssens
opmerkingonvermogende


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0243v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0139v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Harmens Knoop


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0036v van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat105‑00‑00 GGweefwinkel en plaats
koperPier Abes arbeider buiten de Bildtpoort
naastligger ten oostenSimon Stijl sr.koopman
naastligger ten zuidenSimon Stijl sr.koopman
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenDoeke Venema
verkoperHendrik Hendriks
verkoperHarmen Hendriks
verkoperJacob Hendriks
verkoperGerryt Hendriks
verkoperMarijke Hendriks, gehuwd met
verkoperHarmen Gerryts
verkoperNeeltje Hendriks, gehuwd met
verkoperGerryt Overbeek


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0194v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 7Karremanstraat OZ122‑21‑00 GGhuis, weefwinkel en plaats
koperFrederik Hendriks, gehuwd met
koperAntie Ruurds
naastligger ten oostenSimon Stijl seniorkoopman
naastligger ten zuidenSimon Stijl seniorkoopman
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperPier Abessjouwerman


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0115r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFrederik Duman* leerlooier


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0069v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFredrik Duman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-030, pag. 28Karremanstraat 7Fredrik Hendriks Duman0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Anne Sjerps... wegens de bruid gecompareerd Lammert Beerends, deszelfs schoonbroder, 16 may ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Fredrik Duman... zv Ruurd D, en Geertruida Andries vd Spoel; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812; eigenaar van wijk B-150; gebruiker Anne Sjerps, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); geb 30 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-150Karremanstraat 7F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 61Karremanstraat 7wed. Ruurd DumanHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Harmen Oorthuisoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Jikke Bekkeroud 41 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-150Harmen Oorthuis39 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-150Jikke Bekker41 jLemmerv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Hiltje de Jonggeb 1794 St Johannesga, Vst 3 dec 1860 uit Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-150


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-150Karremanstraat 7Sjoukje Conradigeb 1801 Dronrijp, ovl 26 mei 1851 HRL, huwt met Bernardus Drost, dv Hermanus C, en Anna ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-150


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50028 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 220 en 233 van 22 nov 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-150Karremanstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 350huis in de Karremansstraat B-150 kad. A-51
 
verkoperFrederikus Ruurds Duman
verkoperAnna Ruurds Duman (ev kapitein Barend Cornelis Post)
koperTeves Jans Teves


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 61Liemendijk B-150Teves Jans Teveswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 61Anjelierstraat B-199Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 61Karremanstraat 7 (B-199)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1916 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Karremanstraat 7Rintje ten Brug


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 7W. Bergsmavetsmelter
Karremanstraat 7J. Klaassenvakbondbestuurder
  terug