Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 92-020 2-028 B-151B-200


Naastliggers vanKarremanstraat 9
ten oostenAchterstraat 27
ten zuidenKarremanstraat 11
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 7


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0071v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 9Karremanstraat OZ80‑00‑00 GGtwee kamers met een tuintje c.o.a.
koperWillem Aris mr. bakker
naastligger ten oostende hof van hopman Tjaerdt Sloterdijk
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperHans Dirx Boorderscheepstimmerman


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155r van 17 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Arjens


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0260v van 23 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Arjens


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0384v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Aris mr. bakker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0054r van 26 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Aryens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0206r van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 9Karremanstraat OZ [staat: in en bij de -]56‑00‑00 GGtwee kamers
koperSimon Jelles Stijl c.u.
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl c.u.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kruisstraat]
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperHylkjen Willems te Sint Jacobiparochie


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 9woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerGerrit Jurriens
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 9huis
eigenaarSymen Stijl erven
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 9huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerSymon Stijl erven
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 9huis
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerWillem Antony
huurwaarde23‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑18‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-020Karremanstraat 9hof
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0030v van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat[staat: straat]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0248v van 15 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0095r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat] waarin in- en uitgang van de achterwoning


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0036v van 23 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Stijl sr.koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0194v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSimon Stijl seniorkoopman


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0115r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 9Karremanstraat OZ187‑07‑00 GGhuis
koperHendrik Sanders, gehuwd met
koperHyke Cornelis
huurderHendrik Sanders 30‑00‑00 CG
huurderHyke Cornelis
naastligger ten oostenGerrit van Danswijk
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrederik Duman* leerlooier
verkoper van 1/3Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/3Geertruid Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/3Johan van Idzingaoud griffier
verkoper van 1/3Johannes Stijl, alle verkopers erfgenamen van hun oudersoud leraar te Koudum
erflaterwijlen Simon Stijl c.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-026, pag. 20Karremanstraat 9Hendrik Sanders


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-028, pag. 28Karremanstraat 9Hendrik Sanders0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0097v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Hendrik Sanders... Gerrits, winkelier, koop een huis in 1798; BS ovl 1811; 1815 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-151, wewer, 1814. (GAH204); H.S. en Hyke Kornelis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-151Karremanstraat 9Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 11 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-151Karremanstraat 9koopaktefl. 170huis B-151
 
verkoperHarmen Knoop (gehuwd met Hyke Sander)
koperJan Berends Metselaar


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 62Karremanstraat 9Jan MetzelaarsjouwermanHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Bernardus Fok... 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-151; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Jan Metzelaar... met Dieuwke Jans Baantjer op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, metselaar in 1851, ovl wijk B-151, zv Berend Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Jetske Pieters Kerkhoven... BS huw 1828, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-234; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-151KarremanstraatBouwe Huitema33 jschippersknegtLeeuwardengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
B-151KarremanstraatJetske Kerkhoven37 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
B-151KarremanstraatFoppe Huitema4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatPietje Huitema10 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatLijsbert Huitema8 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatGeertje Huitema2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatWypkje Huitema36 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatAuke Kerkhoven23 jmetselaarHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatBernardus Fok30 jmetselaarHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-151KarremanstraatJan J van der Weide47 jSneekgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-151KarremanstraatGrietje Brink43 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-151KarremanstraatJan J van der Weide12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-151KarremanstraatHouwkje van der Weide15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-151KarremanstraatNeeltie van der Weide7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1126 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-151Karremanstraat 9Grietje Jans Metzelaar, overleden op 25 maart 184828 jr (geboren 29/1/1820), overleden Karremanstraat B 151, vrouw van Jan Pieters Schaafsma, timmerman, moeder van minderjarige Jan en Pieter Jans Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Andries Bloemer... Trijntje Douwes, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1837, ovl 1849, huw 1861, ovl 1890, bevrHRL 1851, wijk B-151, G- 108, 109, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Bouwe Foppes Huitema... wijk G-158, supp wijk G-409; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-151; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Grietje Jans Brink... Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Brink en Neeltje ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Hendrikus Johannes Tigchelaar... Heert Meinderts T, en Grietje Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Johanna Kuipers... 1851, dv Jilles Johannes K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Johannes Joosten Houtsma... een zuster Stijntje Jans, geb 1799, zv Joseph H, en Geeske Koning; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-002, bev r HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-151Karremanstraat 9Trijntje Houtsmageb mei 1798 Sexbierum, ovl 26 mei 1898 HRL, Rooms Katholiek, huwt met Bonze de Visser (gk); BS ovl 1898; bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk G-149, wijk H-130


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 62Liemendijk B-151Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-151Karremanstraat 9Eene woning op den Liemendijk, verhuurd aan D., Tigchelaar. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-151Karremanstraat 9Eene woning op den Liemendijk, verhuurd aan D., Tigchelaar. Finaal verkocht op 20 nov 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 120.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 62*Achterstraat B-175Cornelis van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 62*Anjelierstraat B-200Cornelis van der Schoot en vrouwwoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-200Karremanstraat 9boedelscheidingfl. 675huis en erf in de Achterstraat B-175 en B-200 sectie A-62
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 62Karremanstraat 9 (B-200)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis
  terug