Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 125-0905-0905-089G-175G-200


Naastliggers vanKerkpad 12
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 14
ten noordenKerkpad 10


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0143r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0038ra van 26 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 12Kerkpad WZ [staat: bij de Kerk]1001‑14‑00 gghuis (de pastorie)
koper provisioneelThomas Jansen Breda c.s.
huurderbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenDaniel Reneman
naastligger ten westenenige tuinen en kamers
naastligger ten noordende hof horend bij de pastorie
verkoperde stad Harlingen


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0215v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 12Kerkpad WZ [staat: aan het groot kerkhof]751‑21‑00 gghuis, voormalige pastorie, met een plaats en gedeelte van een hof
koperJouke Hoytes
eerdere bewonerds. Gerco Joannis
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenburgemeester Knijff
naastligger ten westenMoizes Abrahams
naastligger ten noordende hof van Jouke Hoytes
verkoperClaas Willems
verkoperMoizes Abrahams
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hoytes koopt een huis, plaets en gedeelte van een hof op het Groot Kerkhof, dat eerder de Stadspastorie was, en bewoond werd door ds. Gerco Joannis. Ten O. het kerkhof, ten W. Moses Abrahams, ten Z. het door burgemeester Knijf gekochte huis, ten N. de hof v.d. koper. Gekocht van Claas Willems Burgers? en Moses Abrahams, voor 751 gg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096r van 17 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 12Kerkpad WZ [staa: oud kerkhof]200‑00‑00 ggdwarshuis
koperJan Christoffels, gehuwd metschoolmeester
koperAntie Wybes
huurderWillem Clasen c.s.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: oud kerkhoff]
naastligger ten zuidenals bewoner ds. H. Boekholt
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jouke Hoites
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jouke Hoites
verkoperWilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek te Sneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Christoffels, schoolmeester x Antie Wybes Moyman kopen een dwarshuis aan het oud kerkhof. The O. het kerkhof, ten Z. het huis bewoond doot ds. Boekholt, ten W. en N. de erven van Jouke Hoites. Geen grondpacht. Gekocht van dr. Wilhelmus Sloterdijk, advocaat voor het Hof van Friesland, en oud secretaris van Sneek, voor 200 GG.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Christoffels c.u.schoolmeester


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0124v van 7 sep 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Hoite Joukes
naastligger ten noordenClaas Joukes Maccum


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 101Kerkpad 12huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289v van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 12Kerkpad WZ [staat: het Oud kerkhof]350‑00‑00 cgdwarshuis
koperHendrik Caspers bontwever
huurder zuidelijkste kamerTieerd Willems c.u.10‑17‑00 gg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: oud kerkhof]
naastligger ten zuidenTieerd Fockes
naastligger ten westenTieerd Fockes
naastligger ten noordenHoite Joukes
verkoperJan Christoffels c.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 65vKerkpad 12huis
eigenaarHendrick Caspers
gebruikerHendrick Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio Kerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1720 insolvent verklaard


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrik Caspers
naastligger ten zuidenHendrik Caspers
naastligger ten zuidenHendrik Caspers
naastligger ten zuidenHendrik Caspers


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 66rKerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-090Kerkpad 12wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 66rKerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
naastligger ten noordenJelle Lykles


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-090, fol. 89vKerkpad 12Caspar Hendriks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenmatroos11:9:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
naastligger ten noordenJelle Lykles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 67rKerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 12Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]272‑07‑00 gghuis
koperJan Heeres, gehuwd methuistimmerman
koperNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenThomas Lammerts c.s.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jelle Lykles c.s.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelle Lykles c.s.
verkoperCasper Hendriksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, huistimmerman x Neeltje Jacobs koopt een huis wz. Groot Kerkhof. Ten O. dat kerkhof, ten W. en N. wd. Jelle Lijkles en anderen, ten Z. Thomas Lammmerts. Gekocht van mr. bontwever Caspar Hendriks voor 272 GG.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelle Lykles c.s.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jelle Lykles c.s.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090 , folio 67rKerkpad 12huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-089 , folio 115vKerkpad 12huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerJan Heeres
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Kers
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-089 , folio 115vKerkpad 12huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerJan Heeres
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan G. Spitske
huurwaarde23‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-089 , folio 115vKerkpad 12huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerAntje Abbes
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerHaring Steffens
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑02 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-089 , pag. 111Kerkpad 12Jan Heeres 1‑10‑00 cghuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Feddesgeb 1737 ... , ovl 4 mrt 1813 HRL, gealimenteerd wordende in het Diaconiehuis der Hervormden, ovl wijk G-175; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Cornelis Jans Beidschat... 1811, zv Jan B., en Ruurdtje Reinders; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, ovl 1858; gebruiker van wijk G-175, asman; eigenaar is Jan J. Hiddema, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 898 te HRL, arbeider, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-175Kerkpad 12Jan J HiddemaCornelis Beidschataschman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1642Kerkpad 12Ate Nauta scheepstimmerknegtHarlingenhuis (24 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-175KerkpadPieter van der Heide36 jveerschipperHarlingenm, protestant, gehuwd
G-175KerkpadGrietje F de Wit39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-175KerkpadJurjen van der Heide30 jschrijverHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 243 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-175Kerkpad 12Maria Jakkeles Jager, overleden op 18 november 184024 jr, overleden Kerkpad G 175, ongehuwd, dochter van Jakkele Jager, vleeshouwer en wijlen Gepke Ruurds van Dijk, zuster van Johannes, idem en minderjarige Trijntje, Sjoukje, Ruurd, Willem en Bonne Jakkeles Jager. Saldo fl. 46,01 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 309 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-175Kerkpad 12Jan Jacobs Steinfort, overleden op 14 oktober 184674 jr, geboren Wijnaldum, timmerman, overleden Kerkstraat G 175/83, weduwnaar, vader van Douwe, timmerman Minnertsga, Jacob, panbakkersknecht Almenum, Klaas, idem aldaar en Jetske Jans Steinfort (wed. Rients de Wit). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Akke Gerrits Munnike... N.H., dv Gerrit M, en Aafke Tjallings Brameyer; BS geb 1829, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk D-170, wijk G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Grietje Feddes de Wit... ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Jurjen Johannes van der Heide... bev.reg. HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-175Kerkpad 12Pieter Johannes van der Heide... 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642Kerkpad G-175Dirk H. van der Molen woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1642Kerkpad G-200 Folkert A. Nauta woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1642Kerkpad 12 (G-200)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 12H. Naksigarenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 12N. (Nicolaas) Verzandvoort


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 12rijksmonument 20451


2023
0.074799060821533


  terug