Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 22 4-100 4-093 G-103 G-109
Naastliggers vanKerkpad 22
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 24
ten noordenKerkpad 20


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0161r van 8 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Thonis
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032v van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Thonys
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: kerkhof]kamer
 
koperBernt Janssen, gehuwd met133-00-00 GG
koperImpcke Sydses
verpachter grondde stad Harlingen0-02-08 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Job Luyties
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Job Luyties
naastligger ten noordenLammert Hobbes
verkoperWillem ThuenisLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernt Jans x Impcke Sydses kopen een kamer ten westen van het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten Z. erven Job Luyties, ten W. erven Job Luytien, ten N. Lammert Hobbes. Grondpacht 2 1/2 stuiver aan de Stad. Gekocht van Willem Thoenis, nu wonende te Leeuwaren, voor 133 GG.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0194v van 14 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Jansen
1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0072r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: kerkhof]kamer
 
koperSicke Scheltes c.u.56-00-00 GG
koperHans Hansen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenandere kamer van kopers Sicke Scheltes c.u.
naastligger ten zuidenHans Hansen c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Symen Jelles
verkoper q.q.dr. Andreas Heemstra, gelastigde vansecretaris van Harlingen
verkoperJaccomeho Goverts, erfgenaam van
erflaterwijlen Lenerdt Pickstock
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes c.u. en Hans Hansen c.u. kopen een camer wz. Kerkhof. Ten Z. de andere camer van de kopers, ten N. de camer van wd. Symen Jelles. Gekocht van (secretaris van Harlingen dr. Andreas Heemstra als gelastigde van) Janneke Goverts, die erfgenaam was van Lenert Pickstock?, voor 56 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0171r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Feddes
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0064r van 8 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFedde Jelles
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0213v van 2 jul 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: armvoogdij kamer
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22huis
eigenaarJoost Carels
gebruikerJoost Carels
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 22huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerHendrick Rienks
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-04-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan--


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040r van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer
1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0098r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ? diaconie: kamer
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 Kerkpad 22huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerGerrit Dirks
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-17-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 Kerkpad 22kamer
eigenaarDirk Fokkes
gebruikerLolkjen Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100 Kerkpad 222 kamers
eigenaarPytter Clasen Knoop
gebruikerPytter Clasen Knoop
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0243v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Knoop
1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0176v van 11 nov 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tjallings
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Cornelis
1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0006v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperPieter Durks, gesterkt metschoolmeester150-00-00 CG
koperzijn vader Durk Pieters
huurderJacob Blesma
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenBauke Klein
naastligger ten westenJan Wytzes
naastligger ten noordende verkoper Wiebren Broers mr. timmerman
verkoperWiebren Broersmr. timmerman


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende verkoper Wybren Broers mr. timmerman
1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0131r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Almenum, aan het groot kerkhofhuis
 
koperTjeerd Douwes 750-00-00 CG
huurderGerryt Burgholt
naastligger ten oostengroot kerkhof
naastligger ten zuidenDirk
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten noordenAukje Reidhorst
verkoperWybren Broerstimmerman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-103]huis
 
koperGosse Abes 90-15-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenBauke Klein
naastligger ten westenJ. W. Vettevogel
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Broer Wybrens
verkoper q.q.Taeke S. Stephani, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosse Abes
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0245v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 22Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-103]huis
 
koperGosse Abes, gehuwd metschipper50-00-00 CG
koperGeertje Scheltes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenDirk
naastligger ten westenJ. W. Vettevogel
naastligger ten noordenAukje Reidhorst
verkoperTjeerd Douweskoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Abes, schipper x Geertje Scheltes koopt een woning c.a. aan het Kerkpad (Groot Kerkhof) nr. 32, wijk G-103. Ten O. het Kerkhof, ten W. Jan W. Vettevogel, ten Z. Dirk?, ten N. Aukjen Reinhorst? Reidhorst. Gekocht van Tjeerd Douwes, koemelker, voor 50 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-093 Kerkpad 22Gosse Abes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Gosse Abes Schipper... HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker Jacobus Wewer, gruttersknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Jacobus Jacobs Wewer... 1817, zv Jacob Jacobus W, en Akke Hendriks; BS huw 1813, huw 1817, ovl 1839, ovl 1850; gebruiker wijk G-103, gruttersknegt; eigenaar is Gosse A. Schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-103Kerkpad 22Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1655Kerkpad 22Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (143 m²)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-103Kerkpad 22Allert van Reenen, overleden op 2 november 184654 jr, geboren Stavoren 20/6/1792, overleden Landwerndersteeg G 103, herenknecht, eerst wednr. Tjietske Dijkstra, laatst wednr. Leena Alberts, vader van Reinofke (vrouw van Arjen A. Posthumus, zeeloods Brielle), Dirkje (vrouw van Jan Vettevogel, scheepstimmermansknecht) en Johanna Allerts van Reenen (vrouw van Jakob de Vries, vormer steenfabriek Franeker) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Machiel, Frederika en Sjoerd Allerts van Reenen (voogd van beide eerstgenoemden is zwager Jakob de Vries en Sjoerd is in het weeshuis opgenomen) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Engeltje Willems Unia... U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Meindert Sybrens Wijkel... Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-103Kerkpad 22Sietske de Witgeb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3749G-109 (Kerkpad)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3749Kerkpad 22 (G-109)Bouke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 22S.Kwastpakhuisknecht


1937 - variaadresbronbericht
Kerkpad 22Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 22rijksmonument 20452 1873
  terug