Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 264-1024-099/24-091G-101G-107


Naastliggers vanKerkpad 26
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 28
ten westenVianen 10
ten noordenKerkpad 24


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0217r van 19 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe Pyters mr. metselaar
naastligger ten zuidenBijtske Karstens


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Sybren Sybrens* tingieter


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0084v van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 26Kerkpad WZ [staat: oud kerkhof]200‑00‑00 cghuis met plaats en tuintje
koperHendrik Stoffels, gehuwd metsergeant infanterie
koperRomkjen Jacobs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: oud kerkhof]
naastligger ten zuidenWillem Jansens
naastligger ten westende tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieter
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburg, gehuwd met
verkoper van 1/5Buycke Adriaans
verkoper van 1/5Jan Arjens Crytenburgchirurgijn
verkoper q.q.Jan Arjens Crytenburg, uitgekocht hebbende zijn broer
verkoper van 1/5Theodoris Crytenburghmedicinae doctor te Amsterdam
verkoper van 1/5Doetie Crytenburgh meerderjarig verklaarde jongedochter
verkoper q.q.Buycke Adriaans, gelastigde
verkoper q.q.Jan Crytenburg, gelastigden van
verkoper van 1/5Antje Arjens Crytenburg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0127v van 12 okt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 26Kerkpad WZ [staat: het groot kerkhof]30‑00‑00 cgkamer
koperFecke Goslings c.u.metselaarsknecht
naastligger ten oostenKerkpad [staat: het groot kerkhof]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende vroedsman Sibrandt Kannegieter
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio 72Kerkpad 26
eigenaarHendrik Stoffels
gebruikerHendrik Stoffels
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio 47rKerkpad 26
eigenaarHendrik Stoffels
gebruikerHendrik Stoffels
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-102 , folio Kerkpad 26
eigenaarHendrik Stoffels
gebruikerHendrik Stoffels
opmerkingpauper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0249v van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kopers Dirck Feckes c.u.houtstapelaar en koopmanAlmenum


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099/2 , folio 47rKerkpad 26kamer
eigenaarSybe Pieters
gebruikerDirk Hendriks
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099/2 , folio 47rKerkpad 26kamer
eigenaarwed. Sybe Pytters
gebruikerJan Zacharias
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099/2 , folio 47vKerkpad 26kamer
eigenaarSybe Pyters
gebruikerJan Sacharias
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 26Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]135‑07‑00 gghuis met tuin
koper door niaarJacob Tjerks, gehuwd metzoutdrager
geniaarde koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager
geniaarde koperGeertje Regts
huurderJan Sagcheryas
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenPieter Knoop
verkoperJan Jansentimmerman
verkoperPietje Jacobs, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomkje Jacobs meerderjarige vrijster
verkoperBottje Dirks meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 26Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]200‑14‑00 gghuis en tuin
koperRein Tjeerds, gehuwd metturfdrager
koperGeertje Regts
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenBeernd Brouwers
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Clases
verkoperClaas Tjerks, mede erfgenaam van zijn broerarbeider te Makkum
verkoperJacob Tjerkszoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Tjeerds, turfdrager x Geertje Regts. Op 't Groot Kerkhof


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099/2 , folio 47vKerkpad 26kamer
eigenaarRein Tjeerds
gebruikerRein Tjeerds
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio 84vKerkpad 26woning
eigenaarRein Tjeerds
gebruikerRein Tjeerds
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 26Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]161‑00‑00 gghuis en tuintje
koperBauke Klein, gehuwd met
koperAntje Sybes
eigenaar en bewonerwijlen Rein Tjeerds c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenWybe Johannes
naastligger ten westenCornelis Hendriks
naastligger ten noordenPieter Cornelis
verkoper q.q.vroedsman Hotze Romkes Rinxma, curatorkoopman
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, curatoren overmr. bakker
verkoperde nalatenschap van wijlen Rein Tjeerds, gehuwd metkoren- en turfdrager
verkoperwijlen Aukje Meinderts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Klein x Antje Sybes kopen huis en tuintje op het Groot Kerkhof, metterdood ontruimd door Rein Tjeerds c.u. Geen grondpacht. Ten O. de straat of kerkhof, ten Z. Wybe Johannes, ten W. Cornelis Hendriks, ten N. Pieter Cornelis. Gekocht van (de executeurs en curatoren van) Rein Tjeerds, in leven koorn- en turfdrager x Aukje Meinderts, voor 161 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio 84vKerkpad 26huis
eigenaarBauke Klein
gebruikerBauke Klein
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0381r van 27 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBroer Wybrens


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio 84vKerkpad 26woning
eigenaarBauke Klein
gebruikerBauke Klein
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauke Dirks


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-094, pag. 57Kerkpad 26


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Klein


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-091 , pag. 83Kerkpad 26Armekamer 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Yeme de Grootgebruiker van wijk G-101, verwer, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-101Kerkpad 26ArmekamerYeme de Grootverwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1656Kerkpad 26Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Elisabeth Bergsmaoud 70 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Hiltie Johannes... Symontje Reins, Welke overleeden was. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Trijntje Sybrens... genoegzaam bewijs, 11 jul 1807; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk G-101; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-101Hiltie Johannes74 jturftansterHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
G-101Elisabeth Bergsma70 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-101Trijntie Syberens64 jPargagezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-101Kerkpad 26Tietje van Arum... in 1851, dv Pieter vA, en Dieuwke Teunis; BS huw 1813, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad G-101Algemeene Armvoogdij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad G-107 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1656Kerkpad 26 (G-107)Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 26J. Beukermorgenwekker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 26rijksmonument 20452 1873


2023
0.11921501159668


  terug