Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kerkpad 74-0494-0484-048G-291G-208


Naastliggers vanKerkpad 7
ten oostenHofstraat 31
ten zuidende Hofstraat
ten westenhet Kerkpad
ten noordenKerkpad 5


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0047r van 2 jun 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMonse Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0044v van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: bij de kerk]335‑00‑00 gghuis
koperArian Jobs, gehuwd met
koperAttie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHomme Tyebbes
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperPopke Cornelis, gehuwd met
verkoperGriet Dircks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122v van 13 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]500‑00‑00 gghuis
koperGerben Piters, gehuwd met
koperSijke Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat en rooster]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperArian Jops, gehuwd met
verkoperAtke Jacobs


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019r van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]00‑00‑00 cghuis daer Dronrijp uutsteeckt
koperAnne Oedts, gehuwd met Dronrijp
koperIda Syouckes
naastligger ten oostenAesge Harmens
naastligger ten zuiden [a/d overkant]Anne Halbes
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperGerben Piters, gehuwd met
verkoperSijke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Oedts x Ida Syouckes kopen huis ten zuiden van het kerkhof, daer Dronrijp uutsteeckt. Ten O. Aesge Harmens, ten Z. Anne Halbes, ten N. het kerkhof. Door wandel verkregen van Gerben Piters x Sijke Jacobs.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0035r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7kerkhof, op het zuid van het0‑00‑00 gghuis daar Dronrijp uithangt
aanhandelaarEvert Ruierdts, gehuwd metsnijder te Hallum Dronrijp
aanhandelaarSij Jans te Hallum
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenAesge Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verwandelaarAnne Oedts, gehuwd met
verwandelaarIda Syouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerdts, snijder x Sy Jans te Hallum wandelen een huis ten zuiden van het kerkhof daer dronrijp uuthanght. Ten O. Aesge Harmens, ten N. het kerkhof. Grondpacht een daalder. Door wandel verkregen van Anne Oedts x Yda Syouckes.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0110r van 25 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: zuid van het kerkhof]675‑00‑00 cghuis genaamd Dronrijp
koperJan Anskes c.u. Dronrijp
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHomme Tyebbis
naastligger ten zuiden [a/d overkant]het huis genaamd den Dom van Almenum, nu bewoond door Jan Stuyten de Dom van Almenum
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperEwert Ruyrdts c.u.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0090r van 12 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7kerkhof, bij het582‑00‑00 gghuis
koperJelle Feddes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHil Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden [a/d overkant][het huis genaamd] de Dom van Almenum de Dom van Almenum
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJan Ansckes


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050v van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Hofstraat NZ [staat: ten zuiden aan het kerkhof]475‑00‑00 gghuis
koperFolckert Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: ingang van het kerkhof]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSibbel Piers en crediteuren, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Feddes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: op de hoek van het kerkhof]450‑10‑00 gghuis
koperAegie Claesses, weduwe van
koperwijlen Sybe Sybes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenMinne Douwes bleker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten noordende ingang van het kerkhof
verkoperFolckert Jansbezemmaker


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0132v van 18 jan 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Hofstraat NZ [staat: op de hoek van het groot kerkhof]205‑00‑00 gghuis
koper door niaarAntie Oenes, weduwe van
koper door niaarwijlen Minne Douwes, en hun zoon
koper door niaarOene Minnes maior annis
geniaarde koperWillem Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende niaarneemster Antie Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de ingang van het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJacob Jansen te Marrum


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0155v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Doedes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Hendrick Hartmans


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0158v van 27 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijntie Doedes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0167r van 12 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Hofstraat NZ233‑00‑00 gghuis
koperTrijntie Doedes, weduwe van
koperwijlen Hendrick Hartmans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: opgang naar het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0312r van 10 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat NZ]94‑17‑00 cghuis
koperweduwe Aaght Clases
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostendr. van der Sluys n.u.advocaat Hof van Friesland
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJan Hendricks, en
verkoperHendrick Hendricks


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0175r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat NZ]130‑00‑00 cghuis
koperLubbert Beerns, gehuwd metpannenbakker
koperAntie Clasen
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen van der Sluis
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de opgang naar het oud kerkhof]
naastligger ten noordenoud kerkhof
verkoperSake Stoffels, en zijn broerscheepstimmerman
verkoperAege Stoffelsscheepstimmerman


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0199r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSake Stoffels* timmerman


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0098v van 23 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbert Beerns* pannenbakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 68Kerkpad 7
eigenaarLubbert Beerns
gebruikerLubbert Beerns
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 44rKerkpad 7
eigenaarLubbert Alles
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108v van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Hofstraat NZ100‑00‑00 gghuis
koperWillem Gerrits c.u.mr. scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenJauke Willems
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: de opgang naar het oud kerkhof]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperClaeske Lubberts, gehuwd met
verkoperUpke Jans
verkoperBerber Lubberts, weduwe van
verkoperwijlen Berent Martens c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-049 , folio 44vKerkpad 7huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerHendrik Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0311r van 5 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 44vKerkpad 7huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerHarmen Jurjens cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-048Kerkpad 7Johannes Jacobs, bestaande uit 6 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 44vKerkpad 7huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 45rKerkpad 7huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0256v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 45rKerkpad 7huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJohannis Jacobs
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 7Kerkpad OZ [staat: Hofstraat op de hoek aan het kerkhof]190‑07‑00 cghuis
koperHere Wybrens, en zijn broer
koperBroer Wybrens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderJurjen Gerryts e.a.
naastligger ten oostenAlbert Doedes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenKerkpad [staat: kerkhofstraat]
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJacob Willemsmr. kastmaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 80rKerkpad 7woning
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerJohannes Harmens
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal47‑16‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal45‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑04‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 80rKerkpad 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerAdam Rutgers
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Reinders
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal38‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-048 , folio 80rKerkpad 7huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerGorryt Haayes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Harmens wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal39‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal37‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑14 cg
grondpacht vanBroer Wybrens
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-046, pag. 54Kerkpad 7H. Oswald


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-048 , pag. 78Kerkpad 7M. Vink 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-291Kerkpad 7Betje van KlinkenBetje van Klinkencasteleinsche
G-291Kerkpad 7Betje van KlinkenMartinus Kerkhof


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-291Kerkpad 7donatiefl. 70huis G-291 en G-292
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1742Kerkpad 7Martinus Kerkhof tapperHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Dijkstraoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Jongsmaoud 59 jaar, geb Go?nga en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sytske Klases Draaisma... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-291Kerkpad 7B W Pieksma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-291Bote Pieksma31 jschipperIJlstgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-291Catharina Dijkstra29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-291Wybren Pieksma6 jBolswardgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Ynse Pieksma5 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Hylke Pieksma4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Douwe Pieksma2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Catharina Pieksma1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-291Karel Vlas19 jschippersknegtHeldergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-291Catharina Jongsma59 jGoengagezin 1, v, protestant, weduwe
G-291Sjoerd van der Weide33 jmatroosHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-291Sytske Draaisma35 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-291Wyger van der Weide11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-291Imkje van der Weide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 168 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-291Kerkpad 7Douwe Botes Pieksma, overleden op 4 maart 18403 jr, overleden Hofstraat G 291, zoon van Bote Pieksma, schipper en Trijntje Ienses Dijkstra, broer van minderjarige Wybren, Ienze, Hielke en Trijntje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-291Kerkpad 7Pieter Hermanus Jans, overleden op 6 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 jr (geboren 7/6/1842), overleden Achter Grote Kerk G 291. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Bote Wybrens Pieksma... 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sjoerd Wygers van der Weide... bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742Kerkpad G-291erv. Gerben Meijer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742Kerkpad G-208 Rigtje de Jong wed. A. Molenaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4607Kerkpad 7 (G-208)Nic. Wafelaarwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 7aM. Souvereintimmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 7beeldbepalend pand


2023
0.097568988800049


  terug