Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKerkpoortstraat 13-0733-0733-089G-231G-273


Naastliggers vanKerkpoortstraat 1
ten oostenKerkpoortstraat 5
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpoortstraat 1Lammert Warnderssteeg ten oosten


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148v van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]571‑00‑00 ggdwarshuis, loods, tuin en plaatske
koperWytse Beyma, gehuwd met
koperLijsbeth Jacobs
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westen [a/d overkant]Jacobi van Schaeck
naastligger ten noordenWybe Joostes [staat: Jetses]
verkoperWillem Jacobs de Cock


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: bij de grote kerk hoek van de Lammert Warndersteeg]267‑14‑00 gg1/2 dwarshuis met 2 kamers, loods en plaats
koperPyter Jacobs, gehuwd met
koperTrijntie Gatses
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs x Trijntie Gatses koopt 1/2 dwarshuis c.a. met 2 kamers, loods, plaets, put en back en gewelfde kelder, bij de Grote Kerk, op de hoek van de Lammert Warnerssteeg. Ten O. het Jan Jacobs Gezinden huis, ten W. en Z. de straten, ten N. Wybe Joostes. Zie de acte voor de voorwaarden over de gevel. Gekocht van Wytse Johannes Beyma, voor 267 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk op de hoek van de Lammert Warndersteeg]535‑00‑00 gg1/2 huis
koper provisioneelPyter Jacobs
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima namens zijn drie kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Elsabeth??? Jacobs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044r van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van de Lammert Warnderssteeg]950‑00‑00 cghuis
koperAntie Gerrits, weduwe van
koperwijlen Jan Sybrens
naastligger ten oostenhet huis van Feddrick Grolts
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warnderssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wybe Joosten
verkoperPytter Jacobsmr. timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1
eigenaarAntie Melles c.soc.
gebruikerAntie Melles c.soc.
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarAntie Melles
gebruikerAntie Melles
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSchelte Bruins cum soc.
aanslag huurwaarde08‑16‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hanses
gebruikerSipke Willems
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSipke Willems
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0029v van 19 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij de grote kerk]386‑14‑00 gghuis
koperCornelis Beydschat koemelker
huurder zijkamer en loodskeJetse Annes c.u.24‑00‑00 cg
huurder achterkamerTyttie Hendriks c.u.0‑06‑00 cg
huurder achterkamerTobias Cornelis c.u.0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en groot kerkhof
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Beydschat koemelker
verkoper q.q.Klaas Willems Hoogstraten, curatorkoopman
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatoren overkoopman
verkoperYbeltie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansengezworen zakkendrager


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSipke Willems
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-089Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarCorn. Beitschat
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Baukes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerAntje Folkerts
huurwaarde17‑00‑00 cg
gebruikerOene Olpherts
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerClaas Rommerts wed.
huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
huurwaarde totaal89‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0142r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg OZ hoek bij groot kerkhof]380‑00‑00 gghuis
kopervroedsman Rein Hendriks Faber
koperJohannes Jacobs mr. slotmaker
bewonerde weduwe van wijlen Jan Beidschat
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenvolgend perceel
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber, mede-vroedschap en Johannes Jacobs, mr. slotmaaker kopen hegte en weldoortimmerde huizinge c.a. op de hoek van de Lammert Warnderssteeg bij `t groot kerkhof, door diverse huurders bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Harmens Bruinings, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. het volgende verkochte perceel (dat niet verder genoemd wordt). Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 380 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0124r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg hoek bij het groot kerkhof]250‑00‑00 gghuis
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenHarmen Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis E. Wyga
verkoper van 1/2vroedsman Rein Hendriks Faber
verkoper van 1/2Johannes Jacobsmr. slotmaker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0239v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]174‑07‑00 gghuis
koperCornelis Duinker, gehuwd metsjouwer
koperMartentie Elias
huurderJacob Houtkoper 32‑00‑00 cg
huurderHendrik Arjens 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenH. Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wyga
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobus Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-089Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarCorn. Duinker
gebruikerCorn. Duinker
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0052r van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg hoek bij groot kerkhof]300‑00‑00 cghuis
koperCornelis Beidtsgat, gehuwd met
koperRuurdje Reinders
huurderGrietje Carels
naastligger ten oostenH. Brunnig
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wijga
verkoperMartijntje Elias, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Duinker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis Beidtsgat x Ruurdje Boenders kopen een huis op de hoel van de Lammert Warnerssteeg bij het groot Kerkhof. Ten O. H. Bruining, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Cornelis Ennes Wijga. Gekocht van Martijntje Elias wv Cornelis Duinker, voor 350 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-089 , pag. 58Kerkpoortstraat 1Jan Beidschat 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Beitschatovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-231Kerkpoortstraat 1wed Jan Beidschatwed Jan Beidschatkoemelkster


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 23 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-231Kerkpoortstraat 1koopaktefl. 23huis en stalling G-231
 
verkoperAbraham Rignalda
koperGerrit Tjeerds van der Tol


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1 Gerrit Tol melktapperHarlingenhuis en erf (154 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 117 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 26 november 1833zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Hidde, Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 174 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 20 april 1834zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter Grote Kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Anne Klases Woudema... Eertses; BS ovl 1838; 1839 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kooltjer, wijk G-231; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 26 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Dirks Hollander, overleden op 11 januari 1839kooltjer Groot Kerkhof/Lammert Warndersteeg G 231, man van Aafke Rientzes Hofma, vader van minderjarige Trijntje en reeds overleden Janna Jans Hollander. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-231Anne K Woudema36 jkooltjerFranekerm, protestant, gehuwd
G-231Feikje G van der Tol21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-231Klaas Woudema10 jSexbierumm, protestant, ongehuwd
G-231Aafke Woudema7 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Sybe Gerkes Zwart, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 12/4/1830), overleden Achter de Kerk G 231. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Tietje van Arum... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914Achter de groote kerk G-231Pieter Haijes Robijn woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 13 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Provisioneel verkocht op 21 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 25 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Finaal verkocht op 28 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1300.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat G-273 Gerrit S. Spoelstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1 (G-273)Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit)woonhuis


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Kerkpoortstraat 1H. Smit31vetsmelterij


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr. 1H. Smit101Veth.


1986 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kerkpoortstraat 1Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986  terug