Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpoortstraat 1 3-073 3-089 G-231 G-273
Naastliggers vanKerkpoortstraat 1
ten oostenKerkpoortstraat 3
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 13


aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 1Lammert Warnderssteeg ten oosten


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148v van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]dwarshuis, loods, tuin en plaatske
 
koperWytse Beyma, gehuwd met571-00-00 GG
koperLijsbeth Jacobs
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJacobi van Schaeck
naastligger ten noordenWybe Joostes [staat: Jetses]
verkoperWillem Jacobs de Cock


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: bij de grote kerk hoek van de Lammert Warndersteeg]1/2 dwarshuis met 2 kamers, loods en plaats
 
koperPyter Jacobs, gehuwd met267-14-00 GG
koperTrijntie Gatses
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs x Trijntie Gatses koopt 1/2 dwarshuis c.a. met 2 kamers, loods, plaets, put en back en gewelfde kelder, bij de Grote Kerk, op de hoek van de Lammert Warnerssteeg. Ten O. het Jan Jacobs Gezinden huis, ten W. en Z. de straten, ten N. Wybe Joostes. Zie de acte voor de voorwaarden over de gevel. Gekocht van Wytse Johannes Beyma, voor 267 gg.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk op de hoek van de Lammert Warndersteeg]1/2 huis
 
biederPyter Jacobs 535-00-00 GG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenWybe Joostes
verkoperWytse Johannes Beima namens zijn drie kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Elsabeth??? Jacobs


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044r van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van de Lammert Warnderssteeg]huis
 
koperAntie Gerrits, weduwe van950-00-00 CG
koperwijlen Jan Sybrens
naastligger ten oostenhet huis van Feddrick Grolts
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenLammert Warnderssteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Wybe Joosten
verkoperPytter Jacobsmr. timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1
eigenaarAntie Melles cum soc.
gebruikerAntie Melles cum soc.
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarAntie Melles?
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSchelte Bruins c.s.
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-073 Kerkpoortstraat 1Sipke Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073 Kerkpoortstraat 1huis
eigenaarJan Hanses
gebruikerSipke Willems
huurwaarde53-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-12 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0029v van 19 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij de grote kerk]huis
 
koperCornelis Beydschat koemelker386-14-00 GG
huurder zijkamer en loodskeJetse Annes c.u.24-00-00 CG
huurder achterkamerTyttie Hendriks c.u.0-06-00 CG
huurder achterkamerTobias Cornelis c.u.0-06-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en groot kerkhof
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Beydschat koemelker
verkoper q.q.Klaas Willems Hoogstraten, curatorkoopman
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatoren overkoopman
verkoperYbeltie Clases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansengezworen zakkendrager


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0142r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ [staat: Lammert Warndersteeg OZ hoek bij groot kerkhof]huis
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber 380-00-00 GG
koperJohannes Jacobs mr. slotmaker
bewonerde weduwe van Jan Beidschat
naastligger ten oostenHarmen Bruinings
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenvolgend perceel
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber, mede-vroedschap en Johannes Jacobs, mr. slotmaaker kopen hegte en weldoortimmerde huizinge c.a. op de hoek van de Lammert Warnderssteeg bij `t groot kerkhof, door diverse huurders bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Harmens Bruinings, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. het volgende verkochte perceel (dat niet verder genoemd wordt). Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 380 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0124r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid250-00-00 GG
naastligger ten oostenHarmen Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis E. Wyga
verkoper van 1/2vroedsman Rein Hendriks Faber
verkoper van 1/2Johannes Jacobsmr. slotmaker


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0239v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg op de hoek bij het groot kerkhof]huis
 
koperCornelis Duinker, gehuwd metsjouwer174-07-00 GG
koperMartentie Elias
huurderJacob Houtkoper 32-00-00 CG
huurderHendrik Arjens 22-00-00 CG
naastligger ten oostenH. Bruining
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wyga
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobus Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0052r van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 1Kerkpoortstraat NZ 1/3 [staat: Lammert Warndersteeg hoek bij groot kerkhof]huis
 
koperCornelis Beidtsgat, gehuwd met300-00-00 CG
koperRuurdje Reinders
huurderGrietje Carels
naastligger ten oostenH. Brunnig
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordenCornelis Ennes Wijga
verkoperMartijntje Elias, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Duinker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis Beidtsgat x Ruurdje Boenders kopen een huis op de hoel van de Lammert Warnerssteeg bij het groot Kerkhof. Ten O. H. Bruining, ten Z. het kerkhof, ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Cornelis Ennes Wijga. Gekocht van Martijntje Elias wv Cornelis Duinker, voor 350 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-089 Kerkpoortstraat 1Jan Beidschat1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Beitschatovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Beidschat wedJan Beidschat wedkoemelkster


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 23 dec 1819
adressoortbedraggebruik
G-231Kerkpoortstraat 1koopaktefl. 23huis en stalling G-231
 
verkoperAbraham Rignalda
koperGerrit Tjeerds van der Tol


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en erf (154 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 26 november 1833zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Hidde, Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Hidde Hayes Monsma, overleden op 20 april 1834zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter Grote Kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Anne Klases Woudema... Eertses; BS ovl 1838; 1839 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kooltjer, wijk G-231; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Jan Dirks Hollander, overleden op 11 januari 1839kooltjer Groot Kerkhof/Lammert Warndersteeg G 231, man van Aafke Rientzes Hofma, vader van minderjarige Trijntje en reeds overleden Janna Jans Hollander. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-231Anne K Woudema36 jFranekerm, protestant, gehuwd, kooltjer
G-231Feikje G van der Tol21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-231Klaas Woudema10 jSexbierumm, protestant, ongehuwd
G-231Aafke Woudema7 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 1Sybe Gerkes Zwart, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 12/4/1830), overleden Achter de Kerk G 231. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 1Tietje van Arum... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914G-231 (Achter de groote kerk)erv. Douwe K. Roedemawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 13 dec 1870
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Provisioneel verkocht op 21 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 25 dec 1870
G-231Kerkpoortstraat 1Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Finaal verkocht op 28 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1300..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914G-273 (Kerkpoortstraat)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat 1 (G-273)Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit)woonhuis


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Kerkpoortstraat 1h. smitvetsmelterij31


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr. 1H. Smit101Veth.


1986 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986
  terug