Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 113-0793-0793-098G-240G-277


Naastliggers vanKerkpoortstraat 11
ten oostenKerkpoortstraat 13
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 9
ten noordenKerkpoortstraat 13


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0231r van 2 okt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Salvis


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0327r van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0019v van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0201r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: noord van kerk en kerkhof]900‑00‑00 gghuis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin
koperburgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiperhet Rad van Avontuur
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van Trijn Rinnerts
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van Willim Jansen zakkendrager
naastligger ten noordende hof van Trijn Rinnerts
verkoperAern Claessen Slecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Beerns, mr. kuiper en burgervaandrig koopt een huis en tuin met bomen en plantagien en een vrije uit- en ingang naar het westen, staande ten noorden van de kerk en het kerkhof, alwaer het Raad van Avontuiren wthanget. Ten O. Trijn Riemerts, ten W. zakkedrager Willim Jansen, ten N. de hovinge. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Aern Claessen Slecht? voor 900 GG.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057v van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola
naastligger ten oostende hof van Wynnert Poppes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]275‑10‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra de Witte Trompet
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaemt de Witte Trompet van Jelle Rinnerts2‑00‑00 cghet Rad van Avontuur
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (b) uit het huis van Jelle Rinnerts, Rad van Avontuyr, nu de Witte Trompet genaamd, ten noorden van de grote kerk, 2 CG. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [niet vermeld]00‑00‑00 cggrondpacht van 2-00-00 cg
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet2‑00‑00 cgde Witte Trompet
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]0‑00‑00 cghuis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats
aanhandelaarTrijntie Victoors, weduwe, erfgename en testamento vanherbergiersede Witte Trompet
aanhandelaarwijlen jr. Ige van Galama
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
toehaak150-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarMelle Hendrixbombazijnwerker te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Victoors, herbergierse, laatst wd. jr. Ige van Galama, wandelt een huis, loods en plaats aan de noordzijde van de kerk, alwaer de witte trompet uythangt. Ten O. wl. Trijn Rinnerts, ten Z. het kerkhof, ten W. Harcke Zierx. Grondpacht 2 cg. In wandel verkregen van bombazijnwerker te Bolsward Melle Hendrix. Hiertegen gewandeld een huis te Hemelum.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]410‑00‑00 cghuis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats
koperEwert Claessen Wijngaerden mr. gortmakerde Witte Trompet
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerbens, gehuwd met
verkoperIgo van Galama


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: aan de noordkant van de grote kerk]75‑15‑00 gghuis genaamd de Witte Trompet
koperoud burgervaandrig Nanning Stanzen mr. brouwerde Witte Trompet
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: grote kerk en kerkhof]
naastligger ten westenJoris Fookles
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanningius Stansen, oud-burgervaandrig en mr. brouwer, koopt een huis 'de Witte Trompet', nz. v.d. Grote Kerk. Met beschrijving. Ten O. en N. de hof van Goitjen Braam, ten W. Joris? Fockes?, ten Z. de straat en Kerkhof. Gekocht van de Magistraat van Harlingen, volgens Resolutie van 2 jul 1714, voor 75 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 49Kerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: het groot kerkhof]85‑00‑00 cghuis
koperGerrit Hendricks bontweverde Witte Trompet
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
toehaaktwee rijksdaalders voor des verkopers dienstboden
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJoris Fookles
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman
verkoperoud burgervaandrig Stanzen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 31rKerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]315‑00‑00 cghuis
koperElske Hendrix ten Brink, weduwe van
koperwijlen Siets Pyters Schaeff
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderHendrick Beernts 40‑00‑00 cg
huurderBeernt Mersman c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJooris Fookles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
verkoperGerrit Hendrikx


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio Kerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeerd


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Goytjen Braems


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Symon Stinstra


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0092r van 11 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElsje Schaef


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStinstra koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 31vKerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-079Kerkpoortstraat 11Ale Wybes, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 31vKerkpoortstraat 11huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-079, fol. 45vKerkpoortstraat 11Alef Wybes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenweever11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0037r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van wijlen Simon Stinstra koopman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 31vKerkpoortstraat 11
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0038r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Goitjens Stinstra


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. G. Stinstra


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 , folio 31vKerkpoortstraat 11
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]251‑07‑00 cghuis
koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontweverde Witte Trompet
koperLijsbeth Hendriks
huurderFreerik Jansen c.u.
huurderJan Beernds c.u.44‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoper van 1/2Benjamin Brouwernotaris te Sint Annaparochie
verkoper q.q.Syds Schaaf, curatorkoopman
verkoper q.q.B. Brouwer, curatoren over
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
erflaterwijlen W. Rein Brouwer, gehuwd geweest met
erflaterwijlen Sydske Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een huis aan het Groot Kerkhof, 'de Witte Trompet'. Ten O. en N. erven dr. G. Stinstra, ten W. het door Jan Harmens gekochte huis, ten Z. het Groot Kerkhof. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Benjamin Brouwer, not. publ. en proc. fiscaal van het Bildt te Sint Anna Parochie voor zichzelf voor 1/2, en als curator over Rein Hendriks Brouwer voor 1/2, als erven van Rein Brouwer x Sydske Schaaff, voor 251 gg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]213‑00‑00 cghuis
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmidde Witte Trompet
koperDirk Cornelis mr. timmerman
huurderFrerik Jansen c.u.
huurderJan Beerends c.u.44‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoperBerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. timmerman, kopen het huis 'de Witte Trompet' aan het Groot Kerkhof. Ten O. en N. erven G. Stinstra, ten W. Jan Harmens, ten Z. het Kerkhof. Het is verhuurd. Zie de beschrijving. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 213 gg.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0081r van 28 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11achterKerkpoortstraat ZZ [staat: agter het groot kerkhof bij de Morjaenstraat]300‑00‑00 cghuis
koperAntje Pieters, gesterkt met haar man
koperHendrik Janzen mr. bontwever
huurderN. N. 25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenDirk Christiaans
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenEvert Willems
verkoperGerryt Janzen Bruiningbontwever


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098 , folio 60rKerkpoortstraat 11huisje
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerFedde Claasen
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Stijl


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Claasen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0149v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Stijl


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098 , folio 60rKerkpoortstraat 11huis
eigenaarDirk Christiaans erven
gebruikerRoelof Roelofs
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]75‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N. de Witte Trompet
huurderRoelof Roelofs 36‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
verkoper q.q.Jan Arends Faber, curatormr. smid
verkoper q.q.Thijs Sakes Bandstra, curatoren overassistent Admiraliteit in Friesland
verkoperJannetje Meiles, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Meile Dirks Fabermr. smid
erflaterwijlen Dirk Christiaans Fabermr. smid


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Stijl e.a.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098 , folio 60rKerkpoortstraat 11huis
eigenaarRoelof Roelofs
gebruikerRoelof Roelofs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0248v van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Roelofs


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334r van 31 mei 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-098 , pag. 59Kerkpoortstraat 11Roelof Roelofs wed.1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jan Hendrik Heitmangeb 1738 ... , ovl 8 feb 1812 HRL, hm ... , wever, ovl wijk G-240, gealimenteerde, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1812; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (ijst namen ingezetenen; (GAH650)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B Klumper... K, geb 1802 HRL; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk G-240, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B KlumperArnoldus B Klumperwewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 11 (0 m²)


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 486 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-240Kerkpoortstraat 11Itje Eedes Park, overleden op 25 oktober 18431 jr (geboren 15/6/1842), overleden Achter de Kerk G 240, dochter van Eede Folkerts Park, schipper & Getje de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Klaas K Dijkstra... de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jieke de Groot... N.H., ovl wijk G-237, dv Sipke dG, en Aafke Hoogterp; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2336Kerkpoortstraat G-277 Sint G. Pollema woonhuis
Sectie A nr. 2336Kerkpoortstraat G-277 Sint G. Pollema woonhuis


1895 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 11, HarlingenKerkpoortstraat 11Bruin, Herman deDe eerste steen
gelegd door
HERMAN de BRUIN
oud 6 jaar
15 sept. 1895.'


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4945Kerkpoortstraat 11 (G-277)Hein H. de Bruinwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 11M. (Maria) de Weerd


2023
0.13288187980652


  terug