Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 11 3-079 3-093 G-240 G-277
Naastliggers vanKerkpoortstraat 11
ten oostenKerkpoortstraat 13
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 9
ten noordenKerkpoortstraat 13


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes
1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDoed, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Dirck Ulbes
1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057v van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola
naastligger ten oostende hof van Wynnert Poppes
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]grondpacht van 2-00-00 CG
 
kopervroedsman Ansche Ypes Zeestra 275-10-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet van Jelle Rinnerts2-00-00 CG
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnsche Ypes Zeestra, vroedsman, koopt de navolgende grondpachten: (b) uit het huis van Jelle Rinnerts, Rad van Avontuyr, nu de Witte Trompet genaamd, ten noorden van de grote kerk, 2 CG. Gekocht van de erven oud-burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh, voor (a+b+c+d+e+f+g+h+i) 275 CG 10 st.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen
1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [niet vermeld]grondpacht van 2-00-00 CG
 
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet2-00-00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]huis, loods en plaats genaamd de Witte Trompet
 
aanhandelaarTrijntie Victoors, weduwe, erfgename en testamento vanherbergierse150-00-00 CG
aanhandelaarIge van Galama
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarMelle HendrixbombazijnwerkerBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Victoors, herbergierse, laatst wd. jr. Ige van Galama, wandelt een huis, loods en plaats aan de noordzijde van de kerk, alwaer de witte trompet uythangt. Ten O. wl. Trijn Rinnerts, ten Z. het kerkhof, ten W. Harcke Zierx. Grondpacht 2 cg. In wandel verkregen van bombazijnwerker te Bolsward Melle Hendrix. Hiertegen gewandeld een huis te Hemelum.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats
 
koperEwert Claessen Wijngaerden mr. gortmaker410-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerbens, gehuwd met
verkoperIgo van Galama


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345r van 13 feb 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: aan de noordkant van de grote kerk]huis genaamd de Witte Trompet
 
koperoud burgervaandrig Nanning Stanzen mr. brouwer75-15-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten zuidengrote kerk en het kerkhof
naastligger ten westenJoris Fookles
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanningius Stansen, oud-burgervaandrig en mr. brouwer, koopt een huis 'de Witte Trompet', nz. v.d. Grote Kerk. Met beschrijving. Ten O. en N. de hof van Goitjen Braam, ten W. Joris? Fockes?, ten Z. de straat en Kerkhof. Gekocht van de Magistraat van Harlingen, volgens Resolutie van 2 jul 1714, voor 75 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295r van 28 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: het groot kerkhof]huis
 
koperGerrit Hendricks bontwever85-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
toehaaktwee rijksdaalders voor des verkopers dienstboden
naastligger ten oostenGoitien Braam koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJoris Fookles
naastligger ten noordenGoitien Braam koopman
verkoperoud burgervaandrig Stanzen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079Kerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0050v van 10 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperElske Hendrix ten Brink, weduwe van315-00-00 CG
koperwijlen Siets Pyters Schaeff
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHendrick Beernts 40-00-00 CG
huurderBeernt Mersman c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenJooris Fookles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gooytien Braem koopman
verkoperGerrit Hendrikx


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Goytjen Braems
1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054v van 18 nov 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Symon Stinstra
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0092r van 11 mei 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenElsje Schaef
1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenStinstra koopman
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-079 Kerkpoortstraat 11Ale Wybes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-079 Kerkpoortstraat 11huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0037r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van wijlen Simon Stinstra koopman
1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0038r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Goitjens Stinstra
1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. G. Stinstra
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever251-07-00 CG
koperLijsbeth Hendriks
huurderFreerik Jansen c.u.
huurderJan Beernds c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoper van 1/2Benjamin BrouwernotarisSint Annaparochie
verkoper q.q.Syds Schaaf, curatorkoopman
verkoper q.q.B. Brouwer, curatoren over
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
erflaterwijlen W. Rein Brouwer, gehuwd geweest met
erflaterwijlen Sydske Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een huis aan het Groot Kerkhof, 'de Witte Trompet'. Ten O. en N. erven dr. G. Stinstra, ten W. het door Jan Harmens gekochte huis, ten Z. het Groot Kerkhof. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Benjamin Brouwer, not. publ. en proc. fiscaal van het Bildt te Sint Anna Parochie voor zichzelf voor 1/2, en als curator over Rein Hendriks Brouwer voor 1/2, als erven van Rein Brouwer x Sydske Schaaff, voor 251 gg.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid213-00-00 CG
koperDirk Cornelis mr. timmerman
huurderFrerik Jansen c.u.
huurderJan Beerends c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra
verkoperBerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. timmerman, kopen het huis 'de Witte Trompet' aan het Groot Kerkhof. Ten O. en N. erven G. Stinstra, ten W. Jan Harmens, ten Z. het Kerkhof. Het is verhuurd. Zie de beschrijving. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 213 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Stijl
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFedde Claasen
1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0149v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Stijl
1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koper provisioneelN. N. 75-00-00 GG
huurderRoelof Roelofs 36-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Bartels
verkoper q.q.Jan Arends Faber, curatormr. smid
verkoper q.q.Thijs Sakes Bandstra, curatoren overassistent Admiraliteit in Friesland
verkoperJannetje Meiles, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Meile Dirks Fabermr. smid
erflaterwijlen Dirk Christiaans Fabermr. smid


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendr. Stijl e.a.
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0248v van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Roelofs
1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334r van 31 mei 1807 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-093 Kerkpoortstraat 11Arend Bartling0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jan Hendrik Heitmangeb 1738 ... , ovl 8 feb 1812 HRL, hm ... , wever, ovl wijk G-240, gealimenteerde, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1812; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (ijst namen ingezetenen; (GAH650)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B Klumper... K, geb 1802 HRL; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk G-240, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 11 (0 m²)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-240Kerkpoortstraat 11Itje Eedes Park, overleden op 25 oktober 18431 jr (geboren 15/6/1842), overleden Achter de Kerk G 240, dochter van Eede Folkerts Park, schipper & Getje de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Klaas K Dijkstra... de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jieke de Groot... N.H., ovl wijk G-237, dv Sipke dG, en Aafke Hoogterp; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2336G-277 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis


1895 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 11, HarlingenKerkpoortstraat 11Bruin, Herman deDe eerste steen
gelegd door
HERMAN de BRUIN
oud 6 jaar
15 sept. 1895.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4945Kerkpoortstraat 11 (G-277)Hein H. de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 11 Jochem Kroesmachinist
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 11M. (Maria) de Weerd
  terug