Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 123-119 1/33-142 G-303G-221


Naastliggers vanKerkpoortstraat 12
ten oostenKerkpoortstraat 14
ten westenKerkpoortstraat 10
ten noordende Kerkpoortstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 12
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]225‑00‑00 CGhuis
koperLouws Teekes, gehuwd metmr. bontwever
koperElske Jans
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenCornelis Jenties
naastligger ten noordenGerryt
verkoper q.q.Antie Merkes voor haar dochter, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Merkes Jaspers
verkoperCatharina Merkes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperJan Jansen te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Taekes, mr. bontwever x Elske Jans koopt een huis, camer en weefwinkel achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de straten, ten W. het Kerkhof, ten N. Cornelis Jenties en Gerrit (Gouckes?). Gekocht van Antie Merkus wv Merkes Jaspers, als lasthebber van haar dochter Catharina Merkus x Jan Jansen te A`dam, voor 225 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /3Kerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerking[in het register ten tweeden male vermeld als 3-119 /2]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0302v van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort lopend]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 12vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg0en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
3-119 /2Kerkpoortstraat 12Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt
3-119 /3Kerkpoortstraat 12Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119 /3Kerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0034r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]132‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Jansen Beytzegat koemelker
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Jentjes
naastligger ten westengroot kerkhof
naastligger ten noordenWessel Gerryts
verkoperElske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Louw Taekes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0170r van 28 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de nieuwe kerk]158‑07‑00 GG1/2 dwarshuis
koperDurk Hayes mr. molenaar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderTiete Hendriks
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenGerryt Huizelaar
verkoperLieuwe Rintjesbrouwersknecht


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0143r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]48‑14‑00 GGwoning
koperJochem Jansz turfdrager
huurderBastiaan van Kampen c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJetze Boomsma
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordenDouwe Bonnes
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerdshuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochem Jansz, turfdrager koopt woning agter de grote kerk, bewoond door Bastiaan van Kampen c.u. als huurders. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Jetze Boomsma, ten W. het kerkhof, ten N. Douwe Bonnes. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 48 gg. 14 st.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkerkhof


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0323v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0100r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]41‑15‑00 CGhuis
koperWybren Broers mr. timmerman
huurderN. N. kanonnier0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHylke Minnes
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenA. Bolman
verkoperHaring Wiegers, gehuwd met
verkoperGrietje Ruths


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0177v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0197r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0129r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]75‑10‑00 CGhuis
koperYmke Jolles
huurderDouwe Kleber
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHylke Minnes
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenDaam Jans
verkoperWybren Broerstimmerman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-142, pag. 63Kerkpoortstraat 12Hylke Minnes0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke Minnes Wiersma... 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke M Wiersma Berend Berends wed


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 52huis achter de Grote Kerk G-303
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperHendrik Bandsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12IJsbrand WagenaarzeepziedersknegtHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Aukje van der Sluis... 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hiltie Hijlkemaoud 41 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Janna Feddema... en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-303Agter de KerkJanne Johs. Feddema53 jgeenTzumv, protestant, weduwe
G-303Agter de KerkThomas Beidschat [Beitschat]25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkBauke Beidschat [Beitschat]18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkJan Beidschat [Beitschat]13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkHiltie Hylkema41 jWeidumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1858 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49056 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 101 en 105 van 30 jun 1858
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-303
 
verkoper q.q.Johannes Damen
verkoper q.q.Bart van der Werff
koperRein Jans de Groot


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-303Rein J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-221Rein Jans de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12 (G-221)Jan de Grootwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12J. de Grootplateelbakker
Kerkpoortstraat 12U. v/d Sluisarbeider n.t.m.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12IJ. (IJtzen) van Dijk
  terug