Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 123-119/33-119/33-142G-303G-221


Naastliggers vanKerkpoortstraat 12
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 14
ten noordenKerkpoortstraat 10


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0244v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLeenert Salomon


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLeenert Salomon


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245r van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: kerkhof OZ]137‑00‑00 ggnieuwe kamer getekend met B
koperLeenert Salomon
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBruyn Gijsberts rentmeester
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenWillem Egberts koekbakker
verkoperde stad Harlingen: magistraat
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende wert niettemin 't gewijsde gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff. Actum den 18en februari 1615.
tekst in de margeOp huyden toegewesen opten proclamant nae vertoon van 't coopbrieff den 4en marty 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeenert Salomons koopt een nieuwe kamer oz. Kerkhof, getekend met B, zijnde een van de vijf nieuwe kamers die de stad aldaar heeft laten bouwen.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0063r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Bartels


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0056v van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: groot kerkhof OZ]695‑00‑00 cgkamer met een weefwinkel
koperCornelis Clasen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenSipke Rinties* schoenlapper
verkoperIeme Bartels


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0050r van 25 mei 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: groot kerkhof OZ]70‑00‑00 ggdwarshuis
koperJoannes Niholt, gehuwd metnotaris
koperTrijntie Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
naastligger ten westengroot kerkhof
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sipke Rinties* schoenlapper
verkoperTrijntie Franses, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Claesses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0095v van 28 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ [staat: groot kerkhof OZ]77‑14‑00 ggdwarshuis
koperAte Aaeckes, gehuwd met
koperAntie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sipke Rinties* schoenlapper
verkoperJoannes Nijholtnotaris


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0360v van 10 dec 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende pas gekochte woning van Cornelis Jentjes


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0360r van 10 dec 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk tegenover het Molenpad]136‑14‑00 ggwoning
koperCornelis Jentjes koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pas gekochte woning van Cornelis Jentjes koopman
naastligger ten westenkerkpad
naastligger ten noordenJan kuiper
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0166r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119/3 , folio 34rKerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 3-119 1/2]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-119/3Kerkpoortstraat 12Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119/3 , folio 34rKerkpoortstraat 12huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-119/3, fol. 49rKerkpoortstraat 12Hendrik Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever15:16:00 cg2:12:00 cgbestaet reedelijk


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-119/3, fol. 49vKerkpoortstraat 12Hendrik Gerrits cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderenweever17:13:00 cg2:19:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119/3 , folio 34rKerkpoortstraat 12huis
eigenaarCorneles Jentjes
gebruikerHendrik Janzen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0034r van 16 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Cornelis Jentjes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119/3 , folio 34rKerkpoortstraat 12huis
eigenaarCorneles Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 64vKerkpoortstraat 12woning
eigenaarJetze Boomsma
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0143r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetze Boomsma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 64vKerkpoortstraat 12woning
eigenaarJetse Boomsma
gebruikerFrans Alberts
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑10 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 12Kerkpoortstraat ZZ 12/14 [staat: achter de grote kerk]138‑07‑00 ggtwee huizen naast elkaar
koperHylke Minnes c.u.timmerknecht
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurder 1Frans Alberts c.u.bontwever24‑00‑00 cg
huurder 2Gerrit Gerryts 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen huis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Tromp
verkoper q.q.Jetze Jelles, curator
verkoper q.q.Jan Schiere, curatoren over
verkoperJetze Boomsma c.u.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-142 , folio 64vKerkpoortstraat 12woning
eigenaarHylke Minnes
gebruikerGerben Aukes wed.
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg
grondpacht vanHylke Minnes
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0100r van 2 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylke Minnes


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0129r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylke Minnes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-142 , pag. 63Kerkpoortstraat 12Hylke Minnes 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk G-303; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke Minnes Wiersma... 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-303Kerkpoortstraat 12Hielke M Wiersmawed Berend Berends


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 52huis achter de Grote Kerk G-303
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperHendrik Bandsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12IJsbrand Wagenaar zeepziedersknegtHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Aukje van der Sluis... 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hiltie Hijlkemaoud 41 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Janna Feddema... en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-303Agter de KerkJanne Johs. Feddema53 jgeenTzumv, protestant, weduwe
G-303Agter de KerkThomas Beidschat [Beitschat]25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkBauke Beidschat [Beitschat]18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkJan Beidschat [Beitschat]13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-303Agter de KerkHiltie Hylkema41 jWeidumv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-303Kerkpoortstraat 12Hielkje W. van der Hoekgeb 1778/85 HRL, ovl 18 mrt 1857 HRL, huwt met Christiaan de Vries; BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-175, wijk G-303, supp wijk G-402; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-201; VT1839


1858 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49056 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 101 en 105 van 30 jun 1858
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-303Kerkpoortstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-303
 
verkoper q.q.Johannes Damen
verkoper q.q.Bart van der Werff
koperRein Jans de Groot


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-303Jan S. de Groot woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat G-221 Rein Jans de Groot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 12 (G-221)Jan de Grootwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12J. de Grootplateelbakker
Kerkpoortstraat 12U. v/d Sluisarbeider n.t.m.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 12IJ. (IJtzen) van Dijk


2023
0.083981037139893


  terug