Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 15 3-077 3-095 G-242 G-278
Naastliggers vanKerkpoortstraat 15
ten oostenKerkpoortstraat 23
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 13
ten noordenKerkpoortstraat 17


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk waar de Oude Hilbrant uithangt]huis met een vrije achteruit- en ingang noordwaarts naar de Weverstraat
 
koperHendrick Jansen, en490-00-00 GG
koperRuirtie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Lolle Tieerds
naastligger ten noordende verkoopster Bauckien Reins Bientiema
verkoperBauckien Reins Bientiema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen en Ruirtie Jelles kopen een huis bij de Grote Kerk, daer d'olde hilbrant uithangt, met een vrije uitgang noordwaarts naar de Weverstraat.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen
1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen
1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Jansen
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077Kerkpoortstraat 15kamer
eigenaarwed. Simen Jacobs
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077Kerkpoortstraat 15kamer
eigenaarwed. Simen Jacobs
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
opmerkingper bode rowel 3-4-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 Kerkpoortstraat 15huis
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaert


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]kamer
 
koperPhilippus Bos distillateur40-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Bos distillateur
naastligger ten zuidenJohannes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: grote kerk]
naastligger ten noordenPhilippus Bos distillateur
verkoperOkjen Alberts, weduwe van
verkoperwijlen Yve Jacobs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 Kerkpoortstraat 15kamer
eigenaarBeernt Alberts
gebruikerBeernt Alberts
opmerking1721 insolvent verklaart 16-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-077 Kerkpoortstraat 15Jyllis Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 Kerkpoortstraat 15huis
eigenaarJulianus Pytters
gebruikerJulianus Pytters
opmerkingonvermogende


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Hendriks
1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Jan Altena
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]huis
 
koperGerryt Johannes, gehuwd metgleibakker250-00-00 CG
koperYtje Wouters
huurderHarmanus Plutschouw c.u.
naastligger ten oostenHendrik Atses
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs
naastligger ten noordenBonnefacius Ohlgard hovenier
verkoperBonnefacius Ohlgardhovenier


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ wijk G-242 [staat: bij de nieuwe kerk wijk G-245]huis
 
koperClaaske Lolles, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen Nicolaas van Burgaarden
naastligger ten oostenHendrik Atses
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Roelof Roelofs
naastligger ten noordende weduwe van Roelof Roelofs
verkoperGerryt Johannes, gehuwd met
verkoperYttje Wouters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-095 Kerkpoortstraat 15Wybe Hessels wed1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Sjeerp Haantjesovl voor 1815; wed. S.H. gebruiker van wijk G-242, eigenaar is erven S.H., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-242Kerkpoortstraat 15Sjeerp Haantjes ervenSjeerp Haantjes wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Antony Nicolaas van Burgade, overleden op 9 april 1826zoon van wijlen Klaaske Lolles (eerst wed. Sjerp Pieters van der Sluis, later vrouw van Nicolaas van Burgade), halfbroer van Aukje (vrouw van Jacob Jans Noordkamp, turfdrager) en Tietje Sjerps van der Sluis (vrouw van Dirk Hendriks van der Molen, arbeider bij Nieuwe Kerk G 242). Saldo fl. 104,37. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 15Dirk Hendriks van der MolenHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Foekje Hendriks van der Werf... 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Karst Thomas van der Meulen... BS huw 1819, huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-242; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Roelof Roelofs Postema... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-242Achter de Grote KerkRoelof R Postema35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, hovenier
G-242Achter de Grote KerkFoekje van der Werf31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-242Achter de Grote KerkRoelof Postema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkTrijntie Postema10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkElisabeth Postema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkHenderika Postema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkFrouwkje Postema5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkJanna Postema6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Hendrik Rijkerts de Jong, overleden op 19 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Franeker 1/3/1822, wever, overleden Achter Grote Kerk G 242, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Aafke van Smeden, overleden op 1 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Pingjum, overleden Achter de Kerk G 242, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Franskje Jacobs... N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-242 (Achter de groote kerk)Sint Gerrits Pollemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-278 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905Kerkpoortstraat 15 (G-278)Hendrik Kramerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 15O. de Jongveedrijver
  terug