Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 153-0773-0773-101G-242G-278


Naastliggers vanKerkpoortstraat 15
ten oostenKerkpoortstraat 23
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 13
ten noordenKerkpoortstraat 17


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk waar de Oude Hilbrant uithangt]490‑00‑00 gghuis met een vrije achteruit- en ingang noordwaarts naar de Weverstraat
koperHendrick Jansen, ende Oude Hillebrand
koperRuirtie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolle Tieerds
naastligger ten noordende verkoopster Bauckien Reins Bientiema
verkoperBauckien Reins Bientiema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen en Ruirtie Jelles kopen een huis bij de Grote Kerk, daer d'olde hilbrant uithangt, met een vrije uitgang noordwaarts naar de Weverstraat.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Jansen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 49Kerkpoortstraat 15kamer
eigenaarSimen Jacobs wed.
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 31rKerkpoortstraat 15kamer
eigenaarSimen Jacobs wed.
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg
opmerkingper bode rowel 3-4-0


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio Kerkpoortstraat 15huis
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBeern Alberts
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaard


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 31vKerkpoortstraat 15kamer
eigenaarBeernt Alberts
gebruikerBeernt Alberts
opmerking1721 insolvent verklaart 16-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-077Kerkpoortstraat 15Jyllis Pieters, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 31vKerkpoortstraat 15huis
eigenaarJulianus Pytters
gebruikerJulianus Pytters
opmerkingonvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-077, fol. 45vKerkpoortstraat 15Jilles Pieters cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever14:9:00 cg2:8:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 31vKerkpoortstraat 15huis
eigenaarJulianus Pyters
gebruikerJulianus Pyters
opmerkingonvermogende


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-077 , folio 31vKerkpoortstraat 15huis
eigenaarJulianus Pyters
gebruikerJulianus Pyters
opmerkingonvermogende


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-101 , folio 60vKerkpoortstraat 15huis
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0001r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Hendriks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-101 , folio 60vKerkpoortstraat 15woning
eigenaarHarm. Hendriks
gebruikerHarm. Hendriks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0380r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Jan Altena


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-101 , folio 60vKerkpoortstraat 15huis
eigenaarHarmen Hendriks wever
gebruikerHarmen Hendriks wever
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk]250‑00‑00 cghuis
koperGerryt Johannes, gehuwd metgleibakker
koperYtje Wouters
huurderHarmanus Plutschouw c.u.
naastligger ten oostenHendrik Atses
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Roelof Roelofs
naastligger ten noordenBonnefacius Ohlgard hovenier
verkoperBonnefacius Ohlgardhovenier


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 15Kerkpoortstraat NZ wijk G-242 [staat: bij de nieuwe kerk wijk G-245]200‑00‑00 cghuis
koperClaaske Lolles, weduwe van
koperwijlen Nicolaas van Burgaarden
naastligger ten oostenHendrik Atses
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Roelof Roelofs
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Roelof Roelofs
verkoperGerryt Johannes, gehuwd met
verkoperYttje Wouters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-101 , pag. 59Kerkpoortstraat 15Hendrik Atzes 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Sjeerp Haantjesovl voor 1815; wed. S.H. gebruiker van wijk G-242, eigenaar is erven S.H., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-242Kerkpoortstraat 15erven Sjeerp Haantjes wed Sjeerp Haantjes


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 183a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Antony Nicolaas van Burgade, overleden op 9 april 1826zoon van wijlen Klaaske Lolles (eerst wed. Sjerp Pieters van der Sluis, later vrouw van Nicolaas van Burgade), halfbroer van Aukje (vrouw van Jacob Jans Noordkamp, turfdrager) en Tietje Sjerps van der Sluis (vrouw van Dirk Hendriks van der Molen, arbeider bij Nieuwe Kerk G 242). Saldo fl. 104,37. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 15Dirk van der Molen arbeiderHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Foekje Hendriks van der Werf... 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Karst Thomas van der Meulen... BS huw 1819, huw 1834, ovl 1848, ovl 1859; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-242; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Roelof Roelofs Postema... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-242Achter de Grote KerkRoelof R Postema35 jhovenierHarlingenm, protestant, gehuwd
G-242Achter de Grote KerkFoekje van der Werf31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-242Achter de Grote KerkRoelof Postema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkTrijntie Postema10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkElisabeth Postema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkHenderika Postema7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkFrouwkje Postema5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-242Achter de Grote KerkJanna Postema6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Hendrik Rijkerts de Jong, overleden op 19 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Franeker 1/3/1822, wever, overleden Achter Grote Kerk G 242, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-242Kerkpoortstraat 15Aafke van Smeden, overleden op 1 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 25 jr, geboren Pingjum, overleden Achter de Kerk G 242, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-242Kerkpoortstraat 15Franskje Jacobs... N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905Achter de groote kerk G-242Foppe Plantenga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905Kerkpoortstraat G-278 Sint G. Pollema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 905Kerkpoortstraat 15 (G-278)Hendrik Kramerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 15O. de Jongveedrijver


2023
0.060880899429321


  terug