Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 173-080 3-096 G-243G-278a


Naastliggers vanKerkpoortstraat 17
ten oostenKerkpoortstraat 21
ten zuidenKerkpoortstraat 16
ten westenKerkpoortstraat 13


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 17 (oostgevel), HarlingenKerkpoortstraat 17 (oostgevel)DE VETSMELTER'
en een afbeelding van het oude beroep vetsmelter
2 tegels
In deze buurt waren vroeger de vetsmelterijen van de Firma Smeding en de Firma Smit.
Zelfde tegels als Kerkpoortstraat 17.
Zie voor bijzonderheden William Boothstraat 29a


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194r van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0197v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoopster Bauckien Reins Bientiema


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fookles
gebruikerJoris Fookles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Foockles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fockles
gebruikerJoris Fockles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338r van 10 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilippus Bos distillateur


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerFeite Arjens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-080 Kerkpoortstraat 17Evert Jansen, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
3-080 /2Kerkpoortstraat 17Egbert Beernts, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaf
gebruikerEvert Jansen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 17Blindemanssteeg OZ, ten noorden van de grote kerk in de zgn.72‑00‑00 GGwoning
koperJeltje Alles, met als curator
koper q.q.Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening te Almenum
naastligger ten oostenTrijntje Goytjens Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening te Almenum
naastligger ten westenBlindemanssteeg
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Beemen, bankhouder in de Bank van Leeningen onder Almenum, als geauctoriseerde curator over Jeltje Alles, koopt thans leedige woning, in de zogenaemde Blindemanssteeg ten noorden van de groote kerk. Geen grondpacht. Ten O. Trijntje Goytjens Braam wv Simon Stinstra, ten Z. Johannes van Beemen, de curator zelf, ten W. de straat, ten N. Jelle Stijl, koopman. Gekocht van de Diakenen van de Gereformeerde Gemeente, voor 72 gg.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0207v van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBonnefacius Ohlgard hovenier


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0047v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Roelof Roelofs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096, pag. 58Kerkpoortstraat 17Harmen Homeulen0‑10‑00 cg


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kerkpoortstraat 17 Roelof R. Postmafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 99 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 906Kerkpoortstraat 17wed. Roelof Roelofs PosthumahovenierscheHarlingenhuis en steeg (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jhovenierscheHindelopenv, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 631 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5055Kerkpoortstraat 17 (G-278)Hendrik Kramerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 17Joh. van Meerlooelectricien


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Kerkpoortstraat 17Onbewoonbaar verklaard
  terug