Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 183-119 3-140 G-301G-218


Naastliggers vanKerkpoortstraat 18
ten oostenKerkpoortstraat 20
ten westenKerkpoortstraat 16
ten noordende Kerkpoortstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0245v van 22 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: kerkhof OZ]120‑00‑00 GGnieuwe kamer getekend met A
koperBruyn Gijsberts, gehuwd metrentmeester
koperHillegonda du Gardijn
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Freercx smid
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenLeenert Salomon
verkoperde stad Harlingen: magistraat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBruyn Gijsberts, rentmeester x Hillegonda du Gardijn kopen een nieuwe kamer oz. Kerkhof, getekend met A, zijnde een van de vijf nieuwe kamers die de stad aldaar heeft laten bouwen.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkerkhof
naastligger ten noordenBruyn Gijsberts rentmeester


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194v van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRippert Hendrickx
naastligger ten noordenkerkhof


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0076r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenritmeester Okkingha


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0145r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Abraham schoenlapper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob schoenlapper


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096v van 14 jul 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]150‑00‑00 CGhuis
koperIsaac Hendrix c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]
naastligger ten zuidende weduwe van Adriaan Majoor
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende kamer van Jan Jelles
verkoperReinout Jacobszeevarende


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]135‑00‑00 CGhuis
koperSipke Mejes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: de straat naar de Kerkpoort lopende]
naastligger ten zuidende weduwe van Adriaen Majoor
naastligger ten westenhet kerkhof
naastligger ten noordende kamer bewoond door de weduwe van Jan Jelles
verkoperIsaac Hendrixbontwever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001va van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]175‑14‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelPyter Wypkes
eigenaar van 1/2Pyter Wypkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes c.u.
bewonerTomas Lammertsmr. wever
naastligger ten oostenKerkpoortstraat ZZ [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Tomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]87‑21‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelPyter Wypkes
eigenaar van 1/2Pyter Wypkes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lammert Joris, curator overkoopman
verkoperde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Tomas Lammertsmr. wever


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]87‑21‑00 GG1/2 huis
koperPieter Wypkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Bouwes 12‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Swart
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTomas Lammertsmr. wever


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0267v van 5 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat WZ [staat bij de Kerkpoort aan het groot kerkhof]374‑14‑00 GGhuis
kopervroedsman Jan Sipkes Buma, gehuwd met
koperLewyntje Winsemius
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Teunis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Jentjes koopman
verkoper q.q.Anske Sibes, gelastigde vanmr. metselaar
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperLijsbeth Pytters
verkoperJetske Pytters
verkoperWypke Pytters
verkoperJan Pytters
erflaterwijlen Pytter Wypkes, gehuwd metsteenvoerder
erflaterwijlen Imke Engeles


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 18vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg0en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
3-119 /2Kerkpoortstraat 18Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt
3-119 /3Kerkpoortstraat 18Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 18huis
eigenaarJan Buma
gebruikerJan Buma
opmerkingonvermoogende


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0141v van 25 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Sipkes Buma
naastligger ten noordengroot kerkhof


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0107r van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]230‑00‑00 GGhuis
koperGryttie Sikkes Builaerdt, weduwe van
koperwijlen Jan Janes van Slooten grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens* wever
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis J. Timmerman
verkopervroedsman Jan Buma, gehuwd met
verkoperLewyna Wensemius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Sikkes Builaerdt wv wl. Jan Janes van Slooten, in leven grootschipper, koopt dwarshuis achter de grote kerk, bewoond door de verkopers. Beschrijving van het huis. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. de straat, ten N. Cornelis J. Timmerman, koopman, ten Z. Gerryt Weever, ten W. het kerkhof. Gekocht van Jan Buma, mede-vroedschap x Lowijna Winsemius, voor 230 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0236r van 1 okt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]450‑00‑00 CGhuis
koperPietje Lieuwes, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Teunis Wouters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAllert Heins c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Harmens* wever
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Jentjes Timmerman koopman
verkoperGrietje Sickes Builardt, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jaenes van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPietje Lieuwes wv Teunis Wouters, winkelierse, koopt dwarshuisinge agter de groote kerk, bewoond door Allert Heins c.u. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. de straat, ten W. Gerryt, wever, ten W. het kerkhof, ten N. de coopman Cornelis Jentjes Timmerman met wie de muir mandelig is. Gekocht van Grietje Sickes Builardt wv Jan Jaens van Slooten, voor 450 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0266r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 18Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de grote kerk]100‑00‑00 CG1/4 huis
koperReinder Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderJan Swart mr. kleermaker
huurder achterruimte1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenJetse Boomsma
verkoperBruin Dirks te Arum


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0204r van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Hayes c.s.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0149r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 47oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. IJsbrands


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-138, pag. 43Kerkpoortstraat 18Hendrik Drost


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0077v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenH. Winnekes n.u.koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-140, pag. 63Kerkpoortstraat 18Dirk Haayes erven0‑10‑00 cg(wallen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Hendrik Bernardus Drost... getrouwd ten zelfden ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jacjohannes KerkhovenJ.J.K. q. q. eigenaar van wijk G-301, gebruiker is Hend. Drost wed., winkeliersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-301Kerkpoortstraat 18Jacob Johannes Kerkhoven qq Hendrik Drost wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1753Kerkpoortstraat 18Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Christiaan Pasmaoud 71 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Henke Pasmaoud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Monse Jacobs Weyer... HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-301HofstraatMonze Weyer37 jturfdragerAlmenumm, rooms katholiek, gehuwd
G-301HofstraatHenke Pasma41 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
G-301HofstraatPieter Weyer10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatSymontie Weyer11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatChristina Weyer1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-301HofstraatCristiaan Pasma71 jBolswardv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-301Kerkpoortstraat 18Jieksje Simons van den Berg... huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2396Kerkpoortstraat G-218Jacob A. Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4562Kerkpoortstraat 18 (G-218)Sierk Vellinga (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 18 Sjierk Vellingapakhuisknechtf. 700f. 700


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8278
Kerkpoortstraat 18Aron de Vries


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 18S. Vellingapakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 18N. (Nis) v.d. Weide
  terug