Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 193-080 3-096 G-000G-279


Naastliggers vanKerkpoortstraat 19
ten oostenKerkpoortstraat 21
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 17


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194r van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 19Blindemanssteeg, ten noorden van de kerk in de42‑00‑00 GGledige plaats
koperClaes Feyckes, gehuwd metmr. gortmaker
koperJelties Doedes
naastligger ten oostende hof van Amerens Piers, recht van overpad hierlangs voor
naastligger ten oostenWyger Jans* wagenaar
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende kamer van Jacob Alberts
verkoperWillem Claessen, gehuwd metmr. linnenwever
verkoperJancke Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Feyckes, mr. gortmaker x Jeltie Doededr. koopt een ledige plaets ten N. v.d. Grote Kerk in de Blindemanssteeg, bij de hof van Amarens Piers. Ten O. die hof, ten W. die steeg, ten Z. de straat en het door ons verkochte huis, ten N. de camer van Jacob Alberts. Gekocht van Willem Claessen, mr. linnenwever x Jancke Fransen, voor 42 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 19huis
eigenaarJoris Fookles
gebruikerJoris Fookles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 19huis
eigenaarJoris Foockles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 19huis
eigenaarJoris Fockles
gebruikerJoris Fockles
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 19huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerFeite Arjens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-080 Kerkpoortstraat 19Evert Jansen, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
3-080 /2Kerkpoortstraat 19Egbert Beernts, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-080Kerkpoortstraat 19huis
eigenaarElsje Schaaf
gebruikerEvert Jansen
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096, pag. 58Kerkpoortstraat 19Harmen Homeulen0‑10‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096, pag. 58Kerkpoortstraat 19Harmen Homeulen0‑10‑00 cg
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Kerkpoortstraat 19 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Kerkpoortstraat 19 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Kerkpoortstraat 19 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Kerkpoortstraat 19 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-000Kerkpoortstraat 19Rigtje Muller... Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5036Kerkpoortstraat 19 (G-279)Hendrik Kramerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 19Th. v/d Veermachinist n.t.m.
  terug