Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 22 4-075 4-072 H-002 H-002
Naastliggers vanKerkpoortstraat 22
ten oostenKerkpoortstraat 24
ten westenKerkpoortstraat 20
ten noordende Kerkpoortstraat


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort strekkende]


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0115r van 16 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 22Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]hof met twee prieelen en mandelige put
 
koperArjen Robijns c.u.465-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erven van Piebe Wytses
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaar
naastligger ten noordenHoffstraat (dwarshuisinge aan de)
verkoperJanke Hendriks, huisvrouw vanLeeuwarden
Jacob Jansenmr. koperslagerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns koopt een hof met 2 prieelen etc., nz. Rozengracht omtrent de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de oud-burgemeester Haselaar, ten Z. erven Piebe Wytses, ten N. een dwarshuis aan de Hofstraat. Gekocht van Janke Hendriks x Jacob Jansen Klinkhamer, mr. koperslager te Leeuwarden, voor 465 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-075 Kerkpoortstraat 22
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerTiaard Tiaardsen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-075 Kerkpoortstraat 22
eigenaarEibert Tieerds
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0129r van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 22omgeving Kerkpoorthuis
 
koperHessel Piekes c.u.105-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende tuin van Arjan Robijns koopman
naastligger ten westenArjan Robijns koopman
naastligger ten noordende ingang van de tuin
verkoperLijsbeth Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Robijns koopt, na niaar ratione vicinitatis, een woning omtrent de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. en Z. de hof van de koper, ten N. de ingang v.d. hof met prieel. Gekocht van Lijsbeth Jans en de diaconen v.d. Ger. kerk, voor 105 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-075 Kerkpoortstraat 22
eigenaarEilert Tjeerds
gebruikerEilert Tjeerds
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-075 Kerkpoortstraat 22stal
eigenaarerven Arjen Robijns
gebruikererven Arjen Robijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0131r van 16 jan 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 22Kerkpoort, bij detuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis
 
koperClaas Jans mr. bakker350-00-00 GG
kompeteert huurpenningenGeert Jans
naastligger ten oostenKerkpoort
naastligger ten zuidenFokke Jans Faber
naastligger ten westenAndries Wybinga koopman
naastligger ten noordenStads baarhuis
verkoperSjoukjen Clases Hoogstraaten, weduwe van
wijlen Ruird Jeltes Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jans, mr. bakker, koopt een deftige hof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten Z. Focke Jans Faber, ten N. het Stadsbaarhuis. Gekocht van Sjoukje Clases Hoogstraaten wv Tjeerd Jeltes Nauta, voor 350 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-072 Kerkpoortstraat 22Rimke Komst0-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 95 van 2 jan 1811
adressoortbedraggebruik
H-002Kerkpoortstraat 22koopaktefl. 1200huis en herberg H-001 en H-002
 
verkoperRimke Komst
verkoperJanke Hilbrands
koperAge J. Agema
koperSjieuwke Feykes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Sjouke Klases Rootje... 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-002Kerkpoortstraat 22J K Rootje J K Rootje stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1829Kerkpoortstraat 22Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenpakhuis of bergplaats (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Hendrik Laanstra... in 1851, zv Tjepke Gabes L, en Elisabeth/Liesbert Daniels BS huw 1820, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Andries Bloemer... Kerk HRL 1807, BS huw 1837, ovl 1849, huw 1861, ovl 1890, bevrHRL 1851, wijk B-151, G- 108, 109, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Cecilia/Sytske van der Haring... Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Hinke Posthuma... huw 1823, huw 1832, ovl 1830, huw 1832, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Jan Pieters Wever... Jans W, en Trijntje Jans; BS huw 1820, ovl 1822, huw 1840, ovl 1859, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Jan de Graaf... dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Johannes Joosten Houtsma... Stijntje Jans, geb 1799, zv Joseph H, en Geeske Koning; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-002, bev r HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Pieter de Boergeb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Regnerus de Leeuw... Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr 1857, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1829H-002 (Rapenburg)Algemeene Armvoogdijschuur


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-002Kerkpoortstraat 22Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1829H-002 (Rapenburg)Algemeene Armvoogdijpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4618Kerkpoortstraat 22 (H-002)Armvoogdij


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 22P.L. (Piet) Karsten
  terug