Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 27 (niet bekend) (niet bekend) G-246 G-281
Naastliggers vanKerkpoortstraat 27
ten oostenKerkpoortstraat 29
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 25


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: aan de oostkant van de kerk]huis met een steeg ten zuiden
 
koper door niaarSybrant Hessels mede voor zijn kind200-00-00 GG
geniaarde koperLenert Mathijssen
verpachter grondde Stad Harlingen4-18-00 CG
naastligger ten oostenhet prieel of kamer van Lieuue Lieuues
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende kerkearmenkamer
naastligger ten noordende hof van koper Sybrant Hessels
verkoperWouter Semsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Hessels koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis met een steeg ernaast, aan het oosteinde. v.d. Kerk, ten W. een Armenkamer v.d. Kerk, ten Z. het prieel van Livius Lieuwes, ten N. de hof v.d. koper. Verkoper onbekend, prijs 200 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenenige kamers


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 11v van 21 jan 1655 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Kerkpoortstraat 27Isacq Pytters Verhagen koopt het huis 'de Zilverberg', met een mooie hof met bomen etc., achter de Grote Kerk. Ten O. de camers v.d. secretaris Anne Piers en Jarich Frieses, ten W.?, ten Z. Lieuwe Lieuwes, ten N. de hof van Riemer Jurjens [Wijngaarden]. Gekocht van Berber Jacobs Forsenburg wv Sybrandt Hessels, voor 1000 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk waar de Silverbergh uithangt]huis
 
kopervroedsman Symon Jorna burger c.u.apotheker500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman
verkoperRein WijngaerdenapothekerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, apotheker en mede-vroedschap koopt een huis achter de Grote Kerk, 'de Zilverberg'. Ten O. de hof die nu door Waling Jansen wordt gebruikt, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Coenraadts, oud-burgemeester, ten N. de schuur van IJsbrand Joosten Heins. Gekocht van Rein Wijngaerden, apotheker te A`dam, voor 500 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0006v van 6 feb 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27aKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk recht achter het huis genaamd de Silverberg]hof bomen, planten en somerhuis
 
koperPytter Hendrix 425-14-00 GG
naastligger ten oostende heer Ewout Steensma, en
Joris Bootshaek
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrik Jansen, resp.glaskramer
Ruird Tjeerdskarrenman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Pytter Hendrix koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk, recht achter het huis 'de Zilverberg'. Ten O. Ewout Steensma en Joris Bootshaak, ten W. dat huis, ten Z. resp. grafmaker Hendrik Jansen en karreman Ruird Tjeerds. Gekocht van Reinier Wijngaerden, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0217r van 30 jan 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27aKerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]hof, bomen, planten en zomerhuis
 
koperWillem Hendrix Vosma burger660-00-00 CG
naastligger ten oostenhet hof van wijlen de Heer Ewout Stiensma, en
de Gewaldige Joris Bootshaeck
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick, englaskramer
Ruyrd Tjeerdskarreman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg
naastligger ten noordende doorgang van Bootshaeck, en
het hof van wijlen dr. Frisius
verkoperPieter Hendrixzeemtouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Willem Hendrix Vosma koopt een mooie hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk. Ten O. de hof van Ewout Stiensma en de hof van de Provoost Gewaldige Joris Bootshaeck, ten Z. glaskramer Hendrick en karreman Ruyrd Tjeerds, ten W. 'de Zilverberg', ten N. de doorgang van Joris Bootshaeck en de hof van dr. Frisius. Veel voorwaarden over de waterlossing en vensters. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Hendrix, voor 660 cg.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: grote kerk OZ] alwaar voorheen de Silverbergh heeft uitgehangen huis
 
koperWillem Hendricks Vosma burger263-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende hof van Willem Hendricks Vosma burger
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende ingang en stal van de kooplieden Heyns
verkoperoud burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
Gerrytie Gerryts Borkelo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendriks Vosma koopt, na niaar ratione vicinitatis, een mooi huis oz. Grote Kerk, voorheen 'de Zilverberg'. (Met beschrijving.). Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Pilgram Aleffs, ten N. de ingang en stal van de kooplieden Heyns. Gekocht van oud-burgemeester Simon Jorna x Gerryttie Gerryts Borkels?, voor 253 gg.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: niet genoemd]huis en tuin
 
koperArjen van Hemert burgerapotheker1000-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman
naastligger ten westende kamer van dr. Cornelius Walsweer
naastligger ten westende kamer van Pilgrum Aeleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins koopman
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins koopman
naastligger ten noordende ingang van de tuin gekocht van Bootshaeck kapitein gewaldige
verkoperJan Willems Vosma, enkoopman
Joannes Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt het huis 'de Zilverberg' en een tuin of hof er achter. Ten O. de koper, ten W. de camers van dr. Cornelis Walsweer en Pilgram Aelerts, en de straat, ten Z. Hendrick Jansen, glascramer? en Ruirdt Tjeerdts, karreman, ten N. Cornelis- en IJsbrand Joosten Heyns en de ingang naar de hof v.d. koper. De hof heeft een vrije ingang ten N. v.d. Zilverberg door de POORT. Gekocht van Jan- en Johannes Willems Vosma, voor 1000 cg. en 1 gouden ducaat.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0227v van 4 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27aKerkpoortstraat NZ [staat: bij het groot kerkhof]hof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamer
 
koperHuibert Claessen Braam, gehuwd metkoopman1950-00-00 CG
Antien Foppes
huurderTeye Ruirds
naastliggerhet hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert burger c.u.apotheker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden2 kamers aan de Moriaanstraat
naastligger ten westenKerkspoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende tuin van Symen Fransens
verkoperArrien Hansen van Hemert, gehuwd met
Heiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Huibert Claessen Braam x Antie Foppus koopt een grote hof met bomen etc, en een zomerhuis met daarin een kamer, aan het Groot Kerkhof. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. de 2 camers in de Moriaanstraat, ten N. Symen Franses. Het ligt achter 'de Zilverberg'. Acte doorlezen, veel voorwaarden. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 1950 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat [staat: achter de Grote Kerk]huis genaamd de Zilverberg, bij de Rode Deuren
 
koper door niaarHendrik Beerns, bijgestaan door zijn vader250-14-00 GG
Beernd Hendriksmr. bontwever
geniaarde koperOeble Gosseshoutkoper
huurderde weduwe van Gerryt Harmens 21-00-00 CG
huurderTeunis Jansen 21-00-00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenEvert Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAlef van der Meulen
crediteurSybrandt Pieters Feytema
Hendrik de Wit, alimentatorfabrikant van bonten
Gerryt Hulsker, alimentatores vanfabrikant van bonten
verkoperweeskind Judith Dirks, en haar broertje
verkoperweeskind Harmen Dirks
de nagelaten kinderen van Dirk Clasen c.u.bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Hendriks, mr. bontwever, als vader en voogd over zijn zoon Hendrik Beernds, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Oeble Gosses, het huis 'de Zilverberg', bij 'de Roode Deuren', achter de Grote Kerk, onlangs nagelaten door wd. Dirk Clasen, en nu door 2 gezinnen bewoond. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten Z. Evert Willems, ten N. Alef v.d. Meulen. Gekocht van Hendrik de Wit en Gerryt Hulscher, fabriquers in bonten, als alimentatoren van Judith- en Harmen Dirks, kinderen van wl. Dirk Clasen, bontwever, voor 250 gg., te betalen aan Sybrandt Pieters Feitama, als houder van het reversaal.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: groot kerkhof]1/2 huis
 
koperJan Bolman koopman50-07-00 GG
koperDoeke Venema mr. verver en glasmaker
koperDirk Cornelis Wetzens koopman
eigenaar van 1/2Johannes Mecima
naastligger ten oostenWillem Douwes Bakker
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof en straat]
naastligger ten noordenMichiel Nauta
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)
verkoperTeedske Beidschat, gehuwd met
Douwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
wijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman, mr. verver en glasemaker Doeke Venema, en koopman Dirk Cornelis Wetzens, kopen in compagnie de helft van het huis 'de Zilverberg', waarvan de wederhelft aan de heer Johannes Mecima n.u. toebehoort, staande aan het groot kerkhof en thans door militairen bewoond. Ten O. de tuin van Willem Douwes Bakker, ten Z. Beernd Gerryts, ten W. de straat en kerkhof, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van herbergier en wagenaar Cornelis Jansen Beidschat, voor 50 gg. 7 st.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aagjen van Blessumkind: Hielkje Folkerts, geb 9 feb 1798 HRL; BS ovl 1821; gebruiker van wijk G-246, gealimenteert; medegebruiker IJeve Brink, schaarslijper; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Jans Leyenaar... 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, schaarslijper, en Aagje van Blessum, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Ruurd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Yeve Jans Brink... en Geeske IJeves; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk G-246, schaarslijper; medegebruiker Aagjen van Blessum, gealimenteert; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
G-246Kerkpoortstraat 27Aagje van Blessum gealimenteerd


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 van 27 jul 1816
adressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 210huis de Zilverberg achter de Grote Kerk G-246
 
verkoperJohannes Leyenaar
koperHenricus Heep


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 27Hendrikus HeepHarlingenlogementhouderstal en erf (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aukje van der Sluis... Pieters vdS, en Klaske Lolles Rondaan; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. 1851 wijk F-240, wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 van 18 mei 1840
adressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 200huis de Zilverberg met erf en annexen achter de Grote Kerk
 
verkoperHenricus Heep
koperJacob Bonnema


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Germen Reinders de Groot... en Jantje Eeltjes de Groot; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Klaas Ebes Bakker... 10 sep 1858 uit Midlum, zv Ebe Rinkes B., en Jeltje Klazes Tolsma; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Pieter Pieters Bakker... Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3930*G-281 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrastal
Sectie A nr. 3930*G-282 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrawagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3930Kerkpoortstraat 27 (G-281)Klaas Dijkstra


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Kerkpoortstraat 27 frisiasuikerwerkfabriek37


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 Frisiasuikerwerkenfabriek
  terug