Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 27(niet bekend)(niet bekend)G-246G-281


Naastliggers vanKerkpoortstraat 27
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenKerkpoortstraat 29
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 25


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0022v van 20 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0207r van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0116v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]200‑00‑00 GGhuis met een steeg ten zuiden
koper door niaarSybrant Hessels mede voor zijn kind
verpachter grondde stad Harlingen4‑18‑00 CG
geniaarde koperLenert Mathijssen
naastligger ten oostenhet prieel of kamer van Lieuue Lieuues
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende ? Gemeente: diaconie armen kamer
naastligger ten noordende hof van koper Sybrant Hessels
verkoperWouter Semsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Hessels koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis met een steeg ernaast, aan het oosteinde. v.d. Kerk, ten W. een Armenkamer v.d. Kerk, ten Z. het prieel van Livius Lieuwes, ten N. de hof v.d. koper. Verkoper onbekend, prijs 200 gg.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastligger ten noordende Zilverberg


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0011v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]1000‑00‑00 GGhuis genaemt de Silverberg
koperJisacq Pytters Verhagen de Zilverberg
naastligger ten oostende kamer van Anne Piers secretaris
naastligger ten oostende kamer van Jarich Frieses
naastligger ten zuidenLieuue Lieuues
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende hof van Riemer Juriens
verkoperBerber Jacobs Forsenburg, weduwe van
verkoperwijlen Sybrandt Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsacq Pytters Verhagen koopt het huis 'de Zilverberg', met een mooie hof met bomen etc., achter de Grote Kerk. Ten O. de camers v.d. secretaris Anne Piers en Jarich Frieses, ten W.?, ten Z. Lieuwe Lieuwes, ten N. de hof van Riemer Jurjens [Wijngaarden]. Gekocht van Berber Jacobs Forsenburg wv Sybrandt Hessels, voor 1000 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]900‑00‑00 GGhuis daer de Silverbergh uythanght, met hof en klosbaan
koper provisioneelN. N. de Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenenige kamers van Anne Piers secretaris
naastligger ten oostenenige kamers van Jarich Frieses
naastligger ten zuidenLieuwe Lieuwes
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende hof van Riemer Jurriens
verkoperde erfgenamen van wijlen Isack Verhagen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de ZiIverberg


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018v van 28 apr 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuingrote kerk, achter de945‑00‑00 CGhof met bomen, planten en 2 prieeltjes
koperHendrik Bruinsveld c.u.schout bij nacht
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidende hof van de heer Evout Stiensma
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van wijlen Riemer Jurrjans Wijngaarden
naastligger ten noordende hof van Lijsbeth Tjeerdts
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Zilverberg de Zilverberg
verkoperSaco Idsingaontvanger Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Bruinsveld, Schout bij Nacht van de Admiraliteit, koopt een hof met bomen etc. en 2 prieeltjes, met alle goederen, achter de Grote Kerk. Ten O. enige camers, ten W. het huis en erf van erven Riemer Jurjens Wijngaarden, ten Z. de hof van Ewout Steensma, ten N. de hof van Lijsbeth Tjeerds. (Ten Z. staat het huis 'De Zilverberg'). Vrij in- en uitgang door de poort van Riemer Jurjens' erven ten N. van 'de Zilverberg', naar de straat. Gekocht van Saco van Idsinga, ontvanger v.d. Admiraliteit., voor 945 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0124r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]1000‑00‑00 CGhof met bomen, planten en 2 prieeltjes
koperJoris Freercks Bootshaek c.u.gewaldige Admiraliteit
naastliggerde erfgenamen van wijlen Riemer Jurjens
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidende hof van de heer Evout Steensma
naastligger ten westenhet huis de Zilverberg de Zilverberg
naastligger ten noordende hof van Lijsbeth Tieerdts
verkoperde heer Hendrick Bruynsveld voor zijn kinderen, weduwnaar vanschout bij nacht
verkoperwijlen Geertruyt Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Freercks Bootshaak, Gewaldige Provoost, bij de Admiraliteit., koopt een hof met bomen etc. en 2 prieeltjes, achter de Grote Kerk. Ten O. enige camers, ten W. het huis de Zilverberg, ten Z. de hof van Ewout Steensma, ten N. de hof van Lijsbeth Tjeerdts. Met vrij in- en uitgang door de poort v.d. erven Riemer Jurjens [Wijngaarden] ten N. van het huis de Zilverberg. Gekocht van Schout bij Nacht Hendrick Bruinsveld, voor zich, en als gelastigde van de kinderen en erven van zijn wl. vrouw Geertruid Jans, voor 1000 cg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]500‑00‑00 GGhuis alwaer de Silverbergh uithanght
kopervroedsman Symon Jorna c.u.apothekerde Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrick Coenraedts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende schuur van IJsbrandt Joosten Heins koopman
verkoperRein Wijngaerdenapotheker te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, apotheker en mede-vroedschap koopt een huis achter de Grote Kerk, 'de Zilverberg'. Ten O. de hof die nu door Waling Jansen wordt gebruikt, ten W. de straat, ten Z. Hendrick Coenraadts, oud-burgemeester, ten N. de schuur van IJsbrand Joosten Heins. Gekocht van Rein Wijngaerden, apotheker te A`dam, voor 500 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212v van 14 nov 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de oude kerk]206‑00‑00 GGhuis bestaande uit vier kamertjes
koperPilgerum Ales, gehuwd met
koperImk Goyckes
verpachter grondoud burgemeester Hendrik Coenraets 3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenReyn Wijngaerden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Wijngaerden
verkoper van 1/2oud burgemeester Hendrik Coenraets
verkoper van 1/2Maycke Coenraets
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPilgram Ales koopt een huis bestaande uit 4 camers, achter de olde kerk. Ten O. en N. Rein Wijngaerden, ten W. de straat, ten Z. erven Dirk Jacobs. Veel voorwaarden. Gekocht van Hendrik Coenraets, oud-burgemeester en Maycke Coenraets, elk voor 1/2, voor 206 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0006v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk recht achter het huis genaamd de Silverberg]425‑14‑00 GGhof bomen, planten en somerhuis
koperPytter Hendrix
naastligger ten oostende heer Ewout Steensma
naastligger ten oostenJoris Bootshaek
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrik Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuird Tjeerds karreman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg de Zilverberg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Pytter Hendrix koopt een hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk, recht achter het huis 'de Zilverberg'. Ten O. Ewout Steensma en Joris Bootshaak, ten W. dat huis, ten Z. resp. grafmaker Hendrik Jansen en karreman Ruird Tjeerds. Gekocht van Reinier Wijngaerden, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0217r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]660‑00‑00 CGhof, bomen, planten en zomerhuis
koperWillem Hendrix Vosma
naastligger ten oostende hof van wijlen de Heer Ewout Stiensma
naastligger ten oostende Gewaldige Joris Bootshaeck
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrd Tjeerds karreman
naastligger ten westenhet huis genaamd de Silverberg de Zilverberg
naastligger ten noordende doorgang van Bootshaeck
naastligger ten noordende hof van wijlen dr. Frisius
verkoperPieter Hendrixzeemtouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Willem Hendrix Vosma koopt een mooie hof met bomen etc. en een zomerhuis, achter de Grote Kerk. Ten O. de hof van Ewout Stiensma en de hof van de Provoost Gewaldige Joris Bootshaeck, ten Z. glaskramer Hendrick en karreman Ruyrd Tjeerds, ten W. 'de Zilverberg', ten N. de doorgang van Joris Bootshaeck en de hof van dr. Frisius. Veel voorwaarden over de waterlossing en vensters. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Hendrix, voor 660 cg.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: grote kerk OZ] alwaar voorheen de Silverbergh heeft uitgehangen263‑00‑00 GGhuis
koperWillem Hendricks Vosma de Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Willem Hendricks Vosma
naastligger ten zuidenhet huis van Pilgrum Aleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende ingang en stal van de kooplieden Heyns
verkoperoud burgemeester Simon Jorna, gehuwd met
verkoperGerrytie Gerryts Borkelo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendriks Vosma koopt, na niaar ratione vicinitatis, een mooi huis oz. Grote Kerk, voorheen 'de Zilverberg'. (Met beschrijving.). Ten O. de koper, ten W. de straat, ten Z. Pilgram Aleffs, ten N. de ingang en stal van de kooplieden Heyns. Gekocht van oud-burgemeester Simon Jorna x Gerryttie Gerryts Borkels?, voor 253 gg.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Sylverbergh van Pilgrum Aleffs


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0271r van 8 jul 1683 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]263‑00‑00 GGgrondpacht van 3-10-00 CG
aanhandelaarde stad Harlingen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Pilgrum Alefs3‑10‑00 CG
verwandelaarvroedsman Anske Ypes Zeestra


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: niet genoemd]1000‑00‑00 CGhuis en tuin
koperArjen van Hemert apotheker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenArjen van Hemert apotheker
naastligger ten zuidenHendrick Jansen glaskramer
naastligger ten zuidenRuyrdt Tjeerdts oud karreman
naastligger ten westende kamer van dr. Cornelius Walsweer
naastligger ten westende kamer van Pilgrum Aeleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Joosten Heins koopman
naastligger ten noordenIJsbrand Joosten Heins koopman
naastligger ten noordende ingang van de tuin gekocht van Bootshaeck kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
verkoperJan Willems Vosma, enkoopman
verkoperJoannes Willems Vosmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Hansen van Hemert, apotheker, koopt het huis 'de Zilverberg' en een tuin of hof er achter. Ten O. de koper, ten W. de camers van dr. Cornelis Walsweer en Pilgram Aelerts, en de straat, ten Z. Hendrick Jansen, glascramer? en Ruirdt Tjeerdts, karreman, ten N. Cornelis- en IJsbrand Joosten Heyns en de ingang naar de hof v.d. koper. De hof heeft een vrije ingang ten N. v.d. Zilverberg door de POORT. Gekocht van Jan- en Johannes Willems Vosma, voor 1000 cg. en 1 gouden ducaat.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0227v van 4 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27tuinKerkpoortstraat NZ [staat: bij het groot kerkhof]1950‑00‑00 CGhof met bomen, planten en een zomerhuis met een kamer
koperHuibert Claessen Braam, gehuwd metkoopman
koperAntien Foppes
huurderTeye Ruirds
naastliggerde hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert c.u.apothekerde Zilverberg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden2 kamers aan de Moriaanstraat
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende tuin van Symen Fransens
verkoperArrien Hansen van Hemert, gehuwd met
verkoperHeiltie Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kadnr. 884) Huibert Claessen Braam x Antie Foppus koopt een grote hof met bomen etc, en een zomerhuis met daarin een kamer, aan het Groot Kerkhof. Ten O.?, ten W. de straat, ten Z. de 2 camers in de Moriaanstraat, ten N. Symen Franses. Het ligt achter 'de Zilverberg'. Acte doorlezen, veel voorwaarden. Gekocht van Arjen Hansen van Hemert, apotheker x Heiltje Fransen d`Adam, voor 1950 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]175‑00‑00 GGhuis genaamd de Silverberg
koperHarmen Harmens koopmande Zilverberg
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenH. Braam koopman
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stal van Heins koopman
verkoperLammert de Gavere, curator overoud dijkgraaf van Wonseradeel te Bolsward
verkoperArjen van Hemert c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens, koopman, koopt huis achter de grote kerk, de Silverbergh genaamt. Grondpacht 7 st. Gekocht van Lammert de Gavere c.s. voor 175 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Zilverberg


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverbergh


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis de Silverberg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0320v van 11 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Hiddema


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Claasen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de Grote Kerk]250‑14‑00 GGhuis genaamd de Zilverberg, bij de Rode Deuren
koper door niaarHendrik Beerns, bijgestaan door zijn vaderde Zilverberg
koper door niaarBeernd Hendriks mr. bontwever
geniaarde koperOeble Gosseshoutkoper
huurder voor 1 jaarde weduwe van Gerryt Harmens 21‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarTeunis Jansen 21‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenEvert Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAlef van der Meulen
crediteurSybrandt Pieters Feytema
verkoper q.q.Hendrik de Wit, alimentatorfabrikant van bonten
verkoper q.q.Gerryt Hulsker, alimentatores vanfabrikant van bonten
verkoperJudith Dirks weeskind, en haar broertje
verkoperHarmen Dirks weeskind
erflaterwijlen Dirk Clasen c.u.bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Hendriks, mr. bontwever, als vader en voogd over zijn zoon Hendrik Beernds, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Oeble Gosses, het huis 'de Zilverberg', bij 'de Roode Deuren', achter de Grote Kerk, onlangs nagelaten door wd. Dirk Clasen, en nu door 2 gezinnen bewoond. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. de straat, ten Z. Evert Willems, ten N. Alef v.d. Meulen. Gekocht van Hendrik de Wit en Gerryt Hulscher, fabriquers in bonten, als alimentatoren van Judith- en Harmen Dirks, kinderen van wl. Dirk Clasen, bontwever, voor 250 gg., te betalen aan Sybrandt Pieters Feitama, als houder van het reversaal.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0188v van 13 mrt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk bij de Roode Deuren]230‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperCornelis Jans Beitzegat koemelkerde Zilverberg
koperAnthoni Vink hovenier
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurderde weduwe van Beernd Hendriks c.s.
huurder weefwinkelde weduwe van Gerryt Harmens 22‑00‑00 CG
naastliggerhet huis genaamd de Rode Deuren de Rode Deuren
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenEvert Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAlef van der Meulen
verkoperHendrik Beerndsbontwever


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat OZ [staat: groot kerkhof]50‑07‑00 GG1/2 huis de Zilverberg genaamd
koperJan Bolman koopmande Zilverberg
koperDoeke Venema mr. verver en glasmaker
koperDirk Cornelis Wetzens koopman
eigenaar van 1/2Johannes Mecima
naastligger ten oostenWillem Douwes Bakker
naastligger ten zuidenBeernd Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: kerkhof en straat]
naastligger ten noordenMichiel Nauta
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTeedske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman, mr. verver en glasemaker Doeke Venema, en koopman Dirk Cornelis Wetzens, kopen in compagnie de helft van het huis 'de Zilverberg', waarvan de wederhelft aan de heer Johannes Mecima n.u. toebehoort, staande aan het groot kerkhof en thans door militairen bewoond. Ten O. de tuin van Willem Douwes Bakker, ten Z. Beernd Gerryts, ten W. de straat en kerkhof, ten N. Michiel Nauta. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van herbergier en wagenaar Cornelis Jansen Beidschat, voor 50 gg. 7 st.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0166r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 27Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]80‑00‑00 GGhuis genaamd de Zilverberg
koperJohannes Jans Leyenaar mr. metselaarde Zilverberg
huurderGerryt Nieuwenhuis c.u.46‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeernd Gerrits
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten noordende herberg genaamd het Wapen van Hamburg het Wapen van Hamburg
verkoper van 1/6de weduwe van Jan Bolman
verkoper van 1/6Doeke Veenema
verkoper q.q.vroedsman Sybren P. Molenaar, executeur
verkoper q.q.Willem de Boer, executeurs van
verkoper van 1/6het testament van wijlen Dirk C. Wetzens
verkoper q.q.burgemeester M. Vink, redder
verkoper q.q.Willem de Boer, redders van
verkoper van 3/6de boedel van wijlen Johannes Mecima


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aagjen van Blessumkind: Hielkje Folkerts, geb 9 feb 1798 HRL; BS ovl 1821; gebruiker van wijk G-246, gealimenteert; medegebruiker IJeve Brink, schaarslijper; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Jans Leyenaar... 1787. (GAH1120); eigenaar van wijk G-060, gebruiker is Pieter D. Galama wed., 1814. (GAH204); d van wijk G-246, gebruikers zijn IJeve Brink, schaarslijper, en Aagje van Blessum, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Ruurd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Yeve Jans Brink... en Geeske IJeves; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk G-246, schaarslijper; medegebruiker Aagjen van Blessum, gealimenteert; eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
G-246Kerkpoortstraat 27Johannes Leyenaar Aagje van Blessum gealimenteerd


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 van 27 jul 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 210huis de Zilverberg achter de Grote Kerk G-246
 
verkoperJohannes Leyenaar
koperHenricus Heep


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 900Kerkpoortstraat 27Hendrikus HeeplogementhouderHarlingenstal en erf (250 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Aukje van der Sluis... Pieters vdS, en Klaske Lolles Rondaan; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. 1851 wijk F-240, wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 van 18 mei 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-246Kerkpoortstraat 27koopaktefl. 200huis de Zilverberg met erf en annexen achter de Grote Kerk
 
verkoperHenricus Heep
koperJacob Bonnema


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Germen Reinders de Groot... en Jantje Eeltjes de Groot; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Hendrik Piebes Postma... BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Klaas Ebes Bakker... 10 sep 1858 uit Midlum, zv Ebe Rinkes B., en Jeltje Klazes Tolsma; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-246Kerkpoortstraat 27Pieter Pieters Bakker... Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-281Dirk Jans Dijkstrastal
Sectie A nr. 3930*Kerkpoortstraat G-282Dirk Jans Dijkstrawagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3930Kerkpoortstraat 27 (G-281)Klaas Dijkstrastal en schuur


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Kerkpoortstraat 27 Frisia37suikerwerkfabriek


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 BouritiusFrisiasuikerwerkenfabriek


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 27, HarlingenKerkpoortstraat 27 Frisiasuikerwerkenfabriek
  terug