Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 33-073 3-089 G-231G-273


Naastliggers vanKerkpoortstraat 3
ten oostenKerkpoortstraat 5
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 1
ten noordenLammert Warndersteeg 13


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0148v van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jacobs


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0044r van 26 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Feddrick Grolts


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntie Melx


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 3
eigenaarAntie Melles cum soc.
gebruikerAntie Melles cum soc.
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 3huis
eigenaarAntie Melles?
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 3huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerJan Hansen
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑08 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0328v van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 3huis
eigenaarJan Hansen
gebruikerSchelte Bruins cum soc.
huurwaarde53‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-073 Kerkpoortstraat 3Sipke Willems, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-073Kerkpoortstraat 3huis
eigenaarJan Hanses
gebruikerSipke Willems
huurwaarde53‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑12 CG


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0029v van 19 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Bruinings


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0142r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Bruinings


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0232r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschat


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0124r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Bruining


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0239v van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Bruining


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0264r van 10 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beidschat


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0288r van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Duinker


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0052r van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Brunnig


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0090r van 6 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beidzegat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-089, pag. 58Kerkpoortstraat 3Jan Beidschat1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 3Jan Beitschatovl voor 1815; wed. J.B. eigenaar van wijk G-230, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk G-231, koemelkerse, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-231Kerkpoortstraat 3Jan Beidschat wedJan Beidschat wedkoemelkster


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 301 van 23 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-231Kerkpoortstraat 3koopaktefl. 23huis en stalling G-231
 
verkoperAbraham Rignalda
koperGerrit Tjeerds van der Tol


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 914Kerkpoortstraat 3Gerrit Tjeerds van der TolmelktapperHarlingenhuis en erf (154 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 117 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Hidde Hayes Monsma, overleden op 26 november 1833zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Hidde, Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 174 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Hidde Hayes Monsma, overleden op 20 april 1834zoon van Haye B. Monsma, melktapper (achter Grote Kerk bij Lammert Warndersteeg C. (moet zijn: G) 231) en Japke Hiddes de Vries, broer van minderjarige Antje en Dieuwke Hayes Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 3Anne Klases Woudema... Eertses; BS ovl 1838; 1839 huwelijken; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kooltjer, wijk G-231; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 26 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Jan Dirks Hollander, overleden op 11 januari 1839kooltjer Groot Kerkhof/Lammert Warndersteeg G 231, man van Aafke Rientzes Hofma, vader van minderjarige Trijntje en reeds overleden Janna Jans Hollander. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-231Anne K Woudema36 jkooltjerFranekerm, protestant, gehuwd
G-231Feikje G van der Tol21 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-231Klaas Woudema10 jSexbierumm, protestant, ongehuwd
G-231Aafke Woudema7 jSexbierumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-231Kerkpoortstraat 3Sybe Gerkes Zwart, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 10 jr (geboren 12/4/1830), overleden Achter de Kerk G 231. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-231Kerkpoortstraat 3Tietje van Arum... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-101, 231; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-167; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 914Achter de groote kerk G-231erv. Douwe K. Roedemawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 13 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-231Kerkpoortstraat 3Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Provisioneel verkocht op 21 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 25 dec 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
G-231Kerkpoortstraat 3Eene huizinge en koemelkerij met erf , als mede-eigenaarsche in gebruik bij de wed. Douwe Keim, Roedema. Finaal verkocht op 28 dec 1870 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1300.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat G-273Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 914Kerkpoortstraat 3 (G-ong)Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 3 Thomas Smitvetkoopmanf. 700f. 1200
Kerkpoortstraat 3 hermannus Smitvetkoopmanf. 1200f. 1700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 3H. Schotanusboekhouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 3H. (Hantje) Schotanus


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 3beeldbepalend pand4 van 10
  terug