Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 453-0973-0973-116G-259G-290


Naastliggers vanKerkpoortstraat 45
ten oostenKerkpoortstraat 47
ten zuidenKerkpoortstraat 49
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 43


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134r van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0144r van 21 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert schoenlapper


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240v van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvrije uitgang westwaarts naar het karrepad
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Everts Bijencorff


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMay Minnes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0145v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMayke Minnes
naastligger ten noordenPyter Jacobs bakker


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0068v van 23 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]36‑07‑00 ggwoning
koperHessel Sybrens c.u.mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten zuidende [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoper q.q.Aukjen Ruirds, weduwe van te op Het Bildt
verkoper q.q.wijlen Velthuis, en
verkoper q.q.Yda Quiklenborg, hypothecaire en pregnante crediteuren van
verkoperwijlen Mayke Minnes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 50Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 32rKerkpoortstraat 45huis
eigenaarJan Hanses
gebruikerJan Hanses
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]100‑00‑00 cgwoning
koper door niaarJan Hansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
geniaarde koperDirk Sytses
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperHiske Clases pro se et nom. lib., weduwe van
verkoperwijlen Jan Hessels


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]120‑00‑00 cgwoning
koperPoulus Daniels, gehuwd met
koperFokeltie Ewerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperJan Hansen, gehuwd met
verkoperYbeltie Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoulus Daniels x Fokeltje Everts koopt een woning c.a. achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. Hendrik Lomans, ten W. de straat, ten N. een D.G. camer. Gekocht van Jan Hansen x Ybeltie Claases, voor 120 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 32vKerkpoortstraat 45huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPoulus Daniels


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]200‑00‑00 cgwoning
koperPieter Clases, gehuwd metbontwever
koperLupkien Tjeerds
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuys
naastligger ten zuidenElske Beerns
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperPouwlus Daniels, gehuwd metvarensgezel
verkoperFookeltie Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claases, bontwever x Lupkjen Tjeerds, onder de jurisdictie van Harlingen, koopt een woning achter de Grote Kerk. Grondpacht 1 cg. 10 st. Ten O. Harmen Brinkhuis, ten W. de straat, ten Z. Eelke? Beerns, ten N. de D.G. Gemeente. Gekocht van Pouwlus Daniels, varensgezel x Fokeltie Everts, voor 200 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-097Kerkpoortstraat 45Pieter Claasen, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Jansen c.s.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 32vKerkpoortstraat 45huis
eigenaarPytter Claeses
gebruikerRigstie Pieters
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]50‑14‑00 ggwoning
koperHendrik Cornelis mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis
naastligger ten zuidenJan Aarents
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperPyter Claasen, gehuwd metbontwever
verkoperLupkjen Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. timmerman, koopt woning achter de groote kerk. Grondpacht 1 cg. en 10 st aan de Stad. Ten O. Hermen Brinkhuis, ten Z. Jan Aarents, ten W. de straat, ten N. een doopsgezinde gemeente woning. Verkocht door Pyter Claasen, bontwever x Lupkien Tieerds, voor 50 gg. en 14 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]80‑00‑00 cgwoning
koperBente Tomas IJsenbeek mr. brouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis
naastligger ten zuidenJan Jansen Groen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperHendrik Cornelismr. timmerman


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 32vKerkpoortstraat 45huis
eigenaarPyter Clazes
gebruikerRixtje Pyters
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Roelofs


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-097 , folio 32vKerkpoortstraat 45huis
eigenaarB. IJsenbeek
gebruikerEngbert Kok wed.
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Bartling


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 62rKerkpoortstraat 45wooning
eigenaarB. IJsenbeek
gebruikerBeerend Pas wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 62rKerkpoortstraat 45huis
eigenaarBente IJsenbeek wed.
gebruikerSybren Sipkes
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-116 , folio 62rKerkpoortstraat 45
eigenaarSytze D. van der Zee
gebruikerCasper Rivé wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
grondpacht vanS. van der Zee
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Boomsma


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Boomsma koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-116 , pag. 61Kerkpoortstraat 45S. van der Zee 0‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Aaltje Pieters Wreekergeb 1807 ... , ovl 20 jul 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Jetske Christiaans (de Vries); BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Berber Pieters Wreekergeb 6 jun 1811 HRL, ovl 16 aug 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Pietje Christiaans (de Vries); BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Allert Douwes Werkmanovl voor 1849, huwt met Tjitske Gerbens Faber; BS ovl 1848; gebruiker wijk G-259, metzelknegt; eigenaar is Hans P. Goverts, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Hans Paulus Goverts... 1808 Workum, zv Paulus Hanses G, en Attje Hayes Beyma; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1846; eigeaar van wijk G-259, gebruiker is Allert Douwes Werkman, metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-259Kerkpoortstraat 45Hans P GovertsAllert Douwes Werkmanmetzelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1763Kerkpoortstraat 45Abraham de Vries koopmanHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Hiltje Dijkstraoud 29 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-259; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Sipke Bouma... Pieter B., en Wietske ... ; BS ovl 1875; oud 35 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-259; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-259Sipke P Bouma35 jwerkmanEngelumm, protestant, gehuwd
G-259Hiltie Dijkstra29 jEngelumv, protestant, gehuwd
G-259Pieter Bouma3 jMarssumm, protestant, ongehuwd
G-259Wytske Bouma5 jMarssumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-259Kerkpoortstraat 45Wybrigje Bouwma, overleden op 25 februari 184016 dg, overleden Achter de Kerk G 259. (CzOG nr. 94) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Janke Rienks Stoker... F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1763Kerkpoortstraat G-259Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1763Kerkpoortstraat G-290 Jan Geerts Munneke woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1763Kerkpoortstraat 45 (G-290)Theodorus A. Keyzerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 45S. Vliegerwinkelier


2023
0.097352981567383


  terug