Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 473-098 3-117 G-260G-291


Naastliggers vanKerkpoortstraat 47
ten oostenMoriaanstraat 8
ten zuidenKerkpoortstraat 49
ten westenKerkpoortstraat 45
ten noordenKerkpoortstraat 41


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134r van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0144r van 21 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0068v van 23 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten zuidende [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homans


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0068v van 23 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten zuidende [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47huis
eigenaarerven Hendrik Gerryts
gebruikererven Hendrik Gerryts
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑10 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 47grote kerk, achter de350‑00‑00 CGhuis
koper door niaarHarmen Jansen, gehuwd met
koper door niaarMaartie Gerryts
geniaarde koperEwert Jansen, gehuwd metmr. wever
geniaarde koperAntie Gerrits
naastligger ten oostenSalomon Bulart
naastligger ten zuidenElske Willems
naastligger ten westenPoulus Daniels
naastligger ten noordenRienk Hendriks
verkoperHendrik Hendriks Homans


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuys


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-098 Kerkpoortstraat 47Harmen Jansen, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47huis
eigenaarHarmen Jansen
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 47grote kerk, achter de400‑00‑00 CGhuis
koperJan Roelofs, gehuwd met
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Claasen
verkoperMaartie Gerryts, gehuwd met
verkoperHarmen Janzenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roeloffs x Lijsbeth Jans kopen huis achter de grote kerk. Grondpacht 1 cg. 10 st aan de Stad. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. Jan Arends, ten W. de straat, ten N. Pieter Claasen. Gekocht van Maartie Gerryts x Harmen Janzen, mr. bontwever, voor 400 cg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 47Molenpad en Moriaanstraat, in een steeg tussen350‑00‑00 CGhuis
koperDirk Vossenberg mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderBeernd Hendrik Tiemans c.u.
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenGerryt Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Clases
verkoper q.q.Dirk Bartling, verzorgervarkensslager
verkoper q.q.Beernd Fock, verzorgers vanmr. bontwever
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente: armen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-117, pag. 61Kerkpoortstraat 47Jelle Boomsma1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Frans Smit... ovl 1793 Laar, moeder ovl 1800 Laar; BS huw 1811, ovl 1826, huw 1830, ovl 1833; vrouw F.S. gebruiker wijk G-260; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); MITS, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Jetses Boomsma... tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Boomsma Frans Smith vrouw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1764Kerkpoortstraat 47Jacob van der LindekoorndragerHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Geeske Martens Osinga... Jans Hikkema; BS huw 1844, ovl 1848; oud 54 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-260; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-260Douwe Bloemer39 jwafelkramerHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
G-260Grietje van der Linde36 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-260Catharina Bloemer13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geertruida Bloemer7 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Theodora Bloemer4 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Henderika Bloemer6 mHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geeske M Osinga54 jturftonsterSneekgezin 2, v, protestant, weduwe
G-260Martinus Balk24 jgruttersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-260Jacob Balk16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-260Yetje Balk25 jnaaisterLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-260Rijkje Balk19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Aukje van der Vorm... F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Douwe Hermanus Bloemer... G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Grietje Jacobs van der Linde... wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-260; VT1839; geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Sybren Bouricius... wijk G-277, zv Rienk Jans B., en Dora (= Theodora) Gerbens; BS huw 1842, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-170; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1764Kerkpoortstraat G-260Eva van der Linde vrouw van Douwe Visserwoonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 145 en 163 van 14 jun 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-260Kerkpoortstraat 47provisionele en finale toewijzingfl. 803huis G-260
 
verkoperNils Walgreen
verkoperJan Walgreen
verkoperLuitje van Dijk
verkoperPieter Stuur (q.q.)
verkoperSjoerd Koopmans (q.q.)
koperJelle Martens van der Wal
koperHendrik Kerkhoven


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1764Kerkpoortstraat G-291Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3071Kerkpoortstraat 47 (G-291)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 47J. Vellingatransportarbeider
  terug