Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 493-110 3-132 G-261G-292


Naastliggers vanKerkpoortstraat 49
ten oostenMolenpad 9
ten zuidenMolenpad 1
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 45


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0484v van 10 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTonis Jacobs


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102r van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Hinne Dirx


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0111r van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[steegje naar] Hinne Dirxen
naastligger ten noordenHinne Dircxen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0111r van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[steegje naar] Hinne Dirxen
naastligger ten noordenHinne Dircxen


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240v van 19 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49[staat: achter de grote kerk]300‑00‑00 GGwoning, loods, koestal, schuur en plaats of hof
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Seerp Lammerts
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman
naastligger ten westenvrije uitgang westwaarts naar het karrepad
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Everts Bijencorff
naastligger ten noordende weduwe of accessor van Jan Groyer
eerdere eigenaarburgerhopman Hinne Dircx
verkoper q.q.oud burgemeester Jan Everts Bijencorff, curator over
verkoperhet weeskind van wijlen Jacob Claessenstadsroeper


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019va van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[een uitgang naar] Henne Dircks
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[een uitgang naar] Henne Dircks
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0355r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGijsbert Gerrits mr. bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGijsbert Gerryts


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0043r van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat NZ [staat: achter een kerk]257‑00‑00 GGschone wel ter nering staand huis en hof
koperJacob Hansen, gehuwd metmr. gortmaker
koperGrytie Baukes
naastligger ten zuidenJan Dirxen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenMay Minnes
verkoperGijsbert Gerrits, gehuwd met
verkoperDucke Bouwes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0145v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat NZ [staat: oost van de grote kerk]550‑00‑00 CGhuis met hof en gortmakerij met een paardestal daarachter
koperTaede Jacobs, gehuwd metbontwever
koperElske Willems
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMinne van der Meulen
naastligger ten oostensteeg in mede eigendom, lopende tot het Molenpad
naastligger ten zuidenJan Dirx
naastligger ten zuidenJan Philips c.s.
naastligger ten westenKerkpoort
naastligger ten noordenMayke Minnes
naastligger ten noordenPyter Jacobs bakker
verkoperJacob Hansen, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperGryttie Bauckes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarUpcke Sybes
gebruikerUpcke Sybes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Arents


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
gebruikerOepke Sybes
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarTjeerd Jansen
gebruikerTjeerd Jansen
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElske Willems


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElske Beerns


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-110 Kerkpoortstraat 49wed. Jacob Gerrits, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]315‑00‑00 GG3/4 huis
koperJan Jansen Groen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNanning Willems
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Robbert Beerns
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmen Jansen c.s.
verkoper van 1/4Beernt Burgertsmr. bontwever
verkoper van 1/4Maertje Tiedes, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Jansenbontwever
verkoper q.q.Beernt Hendriks Groen mede voor zich, curator overmr. bontwever
verkoper van 1/4minderjarige dochter Lijsberth Jansen Groen
erflaterwijlen Tiede Jans, gehuwd met
erflaterwijlen Elske Willems


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarWybren Doekes erv.
gebruikerJacob Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Aarents


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Groen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Arends


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Groen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Groen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen Groen


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]455‑07‑00 GGhuis en hof
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. metselaar
koperLamkjen Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Hendriks
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Roelofs
verkoper q.q.Beernd Verlaege, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Gerryt Gerryts, curatoren overmr. bontwever
verkoperAntie Jansen, en haar broer
verkoperBeernd Jansen
verkoperde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens, weduwe van
verkoperwijlen haar 1e echtgenoot Jan Jansen Groen
verkoperArent Tijssen, erfgenaam voor 1/3 en weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Aaltje Harmens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 47, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Gerryts


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Gerryts


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004ra van 12 dec 1773 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]360‑00‑00 GGhuis en hof
koper provisioneelAbraham Wijngaerden
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder voorkamerde weduwe van Hendrik Hulscher 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester A. Osinga
naastligger ten zuidenPieter van Sloten
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Bartling
verkoperGerben Gerrits, broer van
verkoperFongerke Gerrits


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Gerryts


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Tromp


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]450‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester Symon Frieseman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTaedze Heeres
naastligger ten zuidenTaedze Heeres
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Boomsma
verkoper van 1/6Jan Janzen, erfgenaam
verkoper van 1/6Jan Jansen Postma, erfgenaam
verkoper van 1/6Sikke Jans, erfgenaam onder Almenum
verkoper van 3/6Haring Wygers, erfgenamen vanturfdrager
erflaterwijlen Grietje Rutgers
erflaterwijlen Jochum Jans


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]530‑00‑00 CGhuis
koperJurjen Okkes van der Stok, gehuwd meteekmolenaar te Almenum
koperPietje Jansz Bakker te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderElisabeth Beerends
naastligger ten oostende weduwe van Teedze Heeres
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJ. Boomsma koopman
verkoperItske Wiarde, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Symon Frieseman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-132, pag. 62Kerkpoortstraat 49Jan A Bakker1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvan der Stock


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Klaas Jurjens van der Stokgeb 1798 HRL, ovl 4 mei 1813 HRL; wijk G-261, zv Jurjen Ockes vdS en Pietje Jans Bakker (!); BS ovl 1813; geb 4 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jurjen O. van der Stok en Hiltje P. van der Veen (!)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen Harkes van der Stok... metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-261, trekschipper, 1814. (GAH204); J.H. vdS. ende Antje Sjoerds de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 en 116 van 25 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-261Kerkpoortstraat 49provisionele en finale toewijzingfl. 15huis G-261
 
verkoperJohannes Meyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49Jacob van der LindekoorndragerHarlingenhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Frederik Ebbelingoud 40 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-261; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Willemina Jeekel... 1828ob, huw 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-261Johannes IJzenbeek39 jpakhuisknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-261Ypkje Fokkema36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-261Doeke IJzenbeek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Hendrik IJzenbeek10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Trijntie IJzenbeek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Sybrigje IJzenbeek19 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Frederik Ebbeling40 jaardewerkerSwartsluisgezin 2, m, protestant, gehuwd
G-261Wilhelmina Jekel39 jZutphengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-261Johannes Veldhuis14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Hendrik Ebbeling2 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Maria Veldhuis16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Cornelia Ebbeling5 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Marijke Nielsen8 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 336 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes Jans Velthuis, overleden op 16 juli 184116 jr (geboren 19/3/1825), arbeider, overleden Achter de Kerk G 261, zoon van wijlen Jan Velthuis en Wilhelmina Jekel (thans vrouw van Fredrik Ebeling, sjouwerman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Trijntje IJsenbeek, overleden op 24 november 18415 jr (geboren 22/10/1836), overleden Achter de Kerk G 261. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Bauke Blom, overleden op 17 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Achter Grote Kerk G 261. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Tjeerd Goris Faber... 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Yepkje Sybes Fokkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1772Kerkpoortstraat G-261Frederik Ebelingwoonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes IJsenbeek... 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1772Kerkpoortstraat G-292Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49 (G-292)Cornelia Ebeling (vr. v. S. de Vries)woonhuis en werkplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 49R. Drostwinkelier
  terug