Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 49 3-110 3-132 G-261 G-292
Naastliggers vanKerkpoortstraat 49
ten oostenMolenpad 9
ten zuidenMolenpad 1
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 45


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarUpcke Sybes
gebruikerUpcke Sybes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Arents


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-110Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-9-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Homans


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
gebruikerOepke Sybes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarTjeerd Jansen
gebruikerTjeerd Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 47, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenElske Willems


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenElske Beerns


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-110 Kerkpoortstraat 49wed. Jacob Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]3/4 huis
 
koperJan Jansen Groen 315-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenNanning Willems
naastligger ten zuidende erfgenamen van Robbert Beerns
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmen Jansen c.s.
verkoper van 1/4Beernt Burgertsmr. bontwever
verkoper van 1/4Maertje Tiedes, weduwe van
verkoper van 1/4Jan Jansenbontwever
verkoper q.q.Beernt Hendriks Groen mede voor zich, curator overmr. bontwever
verkoper van 1/4minderjarige dochter Lijsberth Jansen Groen
erflaterTiede Jans, gehuwd met
erflaterElske Willems


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarWybren Doekes erv.
gebruikerJacob Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Aarents


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen Groen


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 47, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Arends


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen Groen


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen Groen


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen Groen


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis en hof
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. metselaar455-07-00 GG
Lamkjen Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Hendriks
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Roelofs
Beernd Verlaege, curatormr. bontwever
Gerryt Gerryts, curatoren overmr. bontwever
verkoperAntie Jansen, en haar broer
verkoperBeernd Jansen
verkoperde nagelaten kinderen van Aaltje Harmens, weduwe van
verkoperwijlen haar 1e echtgenoot Jan Jansen Groen
verkoperArent Tijssen, erfgenaam voor 1/3 en weduwnaar vanbontwever
Aaltje Harmens


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 47, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Gerryts


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Gerryts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerryt Gerryts


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Joost Proues


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Joost Proues


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Tromp


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperoud burgemeester Symon Frieseman 450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTaedze Heeres
naastligger ten zuidenTaedze Heeres
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Boomsma
verkoper van 1/6Jan Janzen, erfgenaam
verkoper van 1/6Jan Jansen Postma, erfgenaam
verkoper van 1/6Sikke Jans, erfgenaamonder Almenum
verkoper van 3/6Haring Wygers, erfgenamen vanturfdrager
erflaterGrietje Rutgers
erflaterJochum Jans


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperJurjen Okkes van der Stok, gehuwd meteekmolenaar530-00-00 CG
koperPietje Jansz Bakker Almenum
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderElisabeth Beerends
naastligger ten oostende weduwe van Teedze Heeres
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJ. Boomsma koopman
verkoperItske Wiarde, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Symon Frieseman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-132 Kerkpoortstraat 49Jan A Bakker1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0073r van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Boomsma koopman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Molenpad 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvan der Stock


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Klaas Jurjens van der Stokgeb 1798 HRL, ovl 4 mei 1813 HRL; wijk G-261, zv Jurjen Ockes vdS en Pietje Jans Bakker (!); BS ovl 1813; geb 4 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jurjen O. van der Stok en Hiltje P. van der Veen (!)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen Harkes van der Stok... metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-261, trekschipper, 1814. (GAH204); J.H. vdS. ende Antje Sjoerds de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 en 116 van 25 jun 1817
adressoortbedraggebruik
G-261Kerkpoortstraat 49provisionele en finale toewijzingfl. 15huis G-261
 
verkoperJohannes Meyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49Jacob van der LindeHarlingenkoorndragerhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Frederik Ebbelingoud 40 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-261; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Willemina Jeekel... 1828ob, huw 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-261Johannes IJzenbeek39 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
G-261Ypkje Fokkema36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-261Doeke IJzenbeek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Hendrik IJzenbeek10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Trijntie IJzenbeek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Sybrigje IJzenbeek19 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Frederik Ebbeling40 jSwartsluisgezin 2, m, protestant, gehuwd, aardewerker
G-261Wilhelmina Jekel39 jZutphengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-261Johannes Veldhuis14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Hendrik Ebbeling2 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Maria Veldhuis16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Cornelia Ebbeling5 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Marijke Nielsen8 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes Jans Velthuis, overleden op 16 juli 184116 jr (geboren 19/3/1825), arbeider, overleden Achter de Kerk G 261, zoon van wijlen Jan Velthuis en Wilhelmina Jekel (thans vrouw van Fredrik Ebeling, sjouwerman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Trijntje IJsenbeek, overleden op 24 november 18415 jr (geboren 22/10/1836), overleden Achter de Kerk G 261. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Bauke Blom, overleden op 17 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Achter Grote Kerk G 261. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Tjeerd Goris Faber... 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Yepkje Sybes Fokkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772G-261 (Kerkpoortstraat)Frederik Ebelingwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes IJsenbeek... 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772G-292 (Kerkpoortstraat)Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49 (G-292)Cornelia Ebeling (vr. v. S. de Vries)woonhuis en werkplaats


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 49R.Drostwinkelier
  terug