Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 53-074 3-090 G-232G-274


Naastliggers vanKerkpoortstraat 5
ten oostenKerkpoortstraat 7
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 3
ten noordende Kerkpoortstraat


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]185‑00‑00 GGhuis en schuur
koper door niaarHendrick Claassen linnenwever
geniaarde koperTheunis Louws
bewonerRommert Sybrens
naastligger ten oostenHarmen Werps tabakspijpmaker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof en straat]
naastligger ten westenAntie Melx
naastligger ten noordenHendrik Clasen Wemer
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uit de voogden vanmr. smid
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Hendrix mr. linnenwever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5
eigenaarClaes Hendriks
gebruikerClaes Hendriks
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarClaes Hendrix
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Hendriks


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192v van 6 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Hendriks


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5
eigenaarClaes Hendriks
gebruikerClaes Hendriks
opmerkingheeft pro deo versogt


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0328v van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]250‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Harmen Baksma mr. bakker
huurderSape Theunis
naastligger ten oostenBeern Alberts bontwever
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: westen]Jan Hansen
verkoper van 1/3Antje Clases, gehuwd met
verkoper van 1/3Johannes Dirkswaterhaler
verkoper van 1/3Albert Clases te Hindelopen
verkoper van 1/3Sytske Lieuwes, weduwe van te Workum
verkoper van 1/3wijlen Hendrik Clases te Workum


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohan Pieters


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]600‑00‑00 CGhuis
koperJan Beerns, gehuwd metbontwever
koperRiemke Sytses
huurderHarmen Martens
naastligger ten oostenBeernt Alberts
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westenJan Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metmr. bakker
verkoperAttie Oepkes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0024v van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSikke Hendriks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarvroedsman Baxma
gebruikerHarmen Martens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-074 Kerkpoortstraat 5Jan Beernts, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg0heeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-074Kerkpoortstraat 5huis
eigenaarJan Beernts
gebruikerJan Beernts
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beernds


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Beernds c.s.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bruinings n.u.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bruining n.u.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bruining


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0205r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5achterPijpmakerssteeg en Kromme Elleboogsteeg aan het eind daarvan297‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperHarmen Breukens bontwever
naastligger ten oostenWillem Beuzink
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten westenCornelis Beitzegat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertruid Harmens, gehuwd met
verkoperNoel Malzabontwever


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005va van 10 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Bruining


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005va van 10 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk aan het eind van de Pijpmakersstraat en Kromelleboogsteeg]120‑14‑00 GGhuis en weefwinkel
koper provisioneelBeernd Verlage
bewonerRigstje Idses, weduwe van
bewonerwijlen Harmen Breukers
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordensteeg
crediteurJan Harmens, gehuwd met
crediteurMaartje Taedes
verkoperRigtje Idses, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Breukers


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0005va van 19 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de nieuwe kerk aan het eind van de Pijpmakersstraat en Kromelleboogsteeg]120‑14‑00 GGhuis en weefwinkel
koper provisioneelBeernd Verlage
bewonerRigstje Idses, weduwe van
bewonerwijlen Harmen Breukers
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordensteeg
crediteurJan Harmens, gehuwd met
crediteurMaartje Taedes
verkoperRigtje Idses, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Breukers


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0233r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5achterPijpmakers- en Cromelleboogsteeg bij de nieuwe kerk, aan het eind van de325‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperHendrik Vogelzang te Mesum
huurderArend
naastligger ten oostenWillem Buizing
naastligger ten zuidenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten westenCornelis Beidschat
naastligger ten noordenPijpmakerssteeg [staat: steeg]
verkoperBeernd Verlagemr. bontwever


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bruining


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0254v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Bruining


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0232r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]350‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Hendriks bontwever
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: groot kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschat
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelzang
verkoperHarmen Bruining, erfgenaam van zijn moedermr. bontwever
erflaterwijlen Sytske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Hendriks, bontwever, koopt huis nz. groot kerkhof, bewoond door de verkoper. Ten O. koopman Jan Hannema, ten Z. het groot kerkhof, ten W. erven Cornelis Beidschat, ten N. Jan Hendrik Vogelzang. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bontwever Harmen Bruining, mede als erfgenaam van zijn vrouw Zytske Jans, voor 350 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0264r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]560‑00‑00 CGhuis
koperJan Bruin, gehuwd metbontwever
koperWillemijntje Jans
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Beidschat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Homeulenkoopman


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0288r van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]450‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Wennekers
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenCornelis Duinker
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelsang
verkoperJan Bruins, gehuwd metbontwever
verkoperWillemijntje Jans


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0090r van 6 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]500‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Schuur, gehuwd metbontwever
koperJohanna Bisschop
huurderHarmen Schuur c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Beidzegat
naastligger ten noordenJan Hendrik Vogelsang
verkoperHarmen Wennekers


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0176r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenVogelsang


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Schuur


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-086 , pag. 41Kerkpoortstraat 5Johannes Sjoerdsmatroos
3-086 /2, pag. 41Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0147r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Schuur


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0147r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 5achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk]10‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Schuur koopman
naastligger ten oostenThijs G. Kussendrager
naastligger ten zuidenHarmen Schuur
naastligger ten westenD. B. Heslinga
naastligger ten noordenD. B. Heslinga
verkoperJ. H. Vogelsang


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-090, pag. 58Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur... Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-232, landmilitair, 1814. (GAH204); H.S. ende Johanna Bisschop, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kerkpoortstraat 5 H. Schuurfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-232Kerkpoortstraat 5Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 913Kerkpoortstraat 5wed. Harmen SchuurwinkelierscheHarlingenhuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Jurjen S Vinkoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-232; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Maria Schuur... BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-232Jurjan S Vink43 jkorendragerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-232Maria Schuur43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-232Syno J Vink2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-232Tjietske Vink18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-232Agter de Grote KerkJohanna Vink16 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-232Agter de Grote KerkAkke Vink6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Anna Vink, overleden op 14 november 18404 mnd, overleden Kerkstraat G 232. (CzOG nr. 68) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Jurre Vink, overleden op 13 maart 184145 jr, korendrager, overleden Strontsteeg G 232, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 72) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 913Kerkpoortstraat 5wed Harmen Schuurgeheel vernieuwd en verbeterd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 304 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Wouters Keyzer, overleden op 21 augustus 184618 mnd (geboren 8/11/1844), overleden Achter Grote Kerk G 232, dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder en Elisabeth Harmens Schuur, zuster van minderjarige Hermanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 506 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Maria Wouters Keyzer, overleden op 20 april 18476 wk (geboren 6/3/1847), overleden achter de Kerk G 232, dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder en Elisabeth Schuur, zuster van minderjarige Harmanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 2004 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-232Kerkpoortstraat 5Johanna Maria Wouters Keyzer, overleden op 16 september 1850dochter van Wouter Keyzer, baardscheerder (bij Grote Kerk G 232) en Elisabeth Schuur, zuster van minderjarige Hermanus Wouters Keyzer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-232Kerkpoortstraat 5Franskje Jacobs... wonende te HRL, N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 913Achter de groote kerk G-232Bernardus H Drostwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 913*Kerkpoortstraat G-274Gerrit Jans Blomwoonhuis
Sectie A nr. 913*Achter de Groote kerk G-391Gerrit Jans Blomwoonhuis en werkplaats


1896 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1011 en 1013 van 14 jan 1896
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-274Kerkpoortstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 980huis met erf en steeg achter de Grote Kerk G-274
 
verkoperKlaas Hagedoorn
koperHendrikus Kerkhoven (te Almenum)
Bernardus Kerkhoven


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5001Kerkpoortstraat 5 (G-274)Hendrikus Kerkhovenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 5 Hendrikus Kerkhoventimmerknechtf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 5H. Kerkhoventimmerman


1932 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49166 (notaris ) repertoire nr. 241 van 11 okt 1932
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-274Kerkpoortstraat 5koopaktefl. 2000huis en erf aan de Kerkpoortstraat 5
 
verkoper en q.q.Hendrikus Kerkhoven
verkoperWilhelmus Kerkhoven
koper q.q.Hendrikus Johannes Nieuwenhuis
koper q.q.Johannes Herman Baalman
koper q.q.Hielke van der Zee
koper q.q.Hepko Jozef Krol
koper q.q.Bernardus Johannes Kramer
koperHet Roomsch Katholiek Armbestuur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 5D. (Douwe) de Jong


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 5beeldbepalend pand4 van 10
  terug