Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 533-1113-1113-133G-278G-294


Naastliggers vanKerkpoortstraat 53
ten zuidenKerkpoortstraat 55
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 51


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten zuidenHans Lamberts
naastligger ten zuidenHans Lamberts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0159r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Lammerts
naastligger ten noordenHans Lammerts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0179r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat NZ [staat: op de tuinen achter de kerk]1200‑00‑00 gghuis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangende
koperHans Lammerts c.u.de Hollandse Tuin
naastligger ten oostenIppe Meynerts
naastligger ten zuidenRioerd Tiaerdts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenEvert Rioerdts c.u.
verkoperEvert Rioerdts c.u.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0068r van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129v van 29 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Lammerts


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201r van 22 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Lammerts
naastligger ten noordenHans Lammerts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHans Lammerts
naastligger ten noordenHans Lammerts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0143r van 18 mei 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Gijsberts timmerman


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0143r van 8 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat NZ [staat: op de tuinen achter de grote kerk]650‑00‑00 gghuis en hof alwaer de Hollandtse Tuin is uithangende
koperAge Ites c.u.de Hollandse Tuin
naastligger ten oostende kamer en hof van Seerp Tjepkes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jeppe Willems
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pytter Fransen
verkoperHans Lammertsmr. bakker


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Lammerts bakker


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0230v van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Lammerts bakker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068ra van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAge Yttes bakker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0338v van 21 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten zuidenhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals huurder Gijsbert bakker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0132r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDieucke Leenders


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0266r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53grote kerk, op de tuinen achter de376‑07‑00 gghuis met een hof erachter en een apart verhuurde kamer
koperJetse Hanses mr. bakker
huurder bakkerijGijsbert Gerrits c.u.mr. bakker40‑00‑00 cg
huurder van de kamerN. N. 0‑03‑00 cg
naastligger ten oostende hof van burgervaandrig Tiepke Gratema
naastligger ten oostenLodewijk Sickes
naastligger ten zuidenRuird Bontekoe
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat die naar de Kerkpoort loopt]
naastligger ten noordenOepke Sybes
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperDieucke Ages, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperHette Taeckesbrouwer te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Hanses, mr. bakker, koopt een huis met een hof erachter, en een apart verhuurde camer op de Tuinen [Rapenburg] achter de Grote Kerk. Ten O. de hof van de vaandrager Tjepke Gratama, en de camer van Lodewijk Sickes, ten Z. Ruurd Bontekoe, ten W. de straat naar de Kerkpoort toe, ten N. Oepke Sybes en het Molenpad. Zie de omschrijving. Gekocht van Dieucke Ages x Hette Taeckes, brouwer te Leeuwarden, voor 376 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0333v van 21 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Hanses mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 51Kerkpoortstraat 53huis
eigenaarJetse Hansen
gebruikerJetse Hansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 33rKerkpoortstraat 53huis
eigenaarJetse Hansen wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio Kerkpoortstraat 53kamer
eigenaarwed. Jetse Hanses
gebruikerwed. Jetse Hanses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0078r van 3 feb 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0295r van 14 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jetses mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 33vKerkpoortstraat 53huis
eigenaarJetse Hanses erven
gebruikerHans Jetses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-111Kerkpoortstraat 53wed. Jacob Gerrits, bestaande uit 4 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 33vKerkpoortstraat 53huis
eigenaarHans Jetses
gebruikerHans Jetses
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-111, fol. 47vKerkpoortstraat 53Jacob Gerrits weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen0:0:00 cg0:0:00 cggealimenteerdt


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0184v van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans Jetses


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55een_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans Jetses
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans Jetses


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 33vKerkpoortstraat 53huis
eigenaarHans Jetses wed.
gebruikerHans Jetses wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0263r van 16 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]1000‑00‑00 gghuis, tuin en bakkerij
koper provisioneelPhilliphus Hanekuik koopman
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenN. N. koster
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoeke Wybrens c.s.
verkoper van 3/4Antje Tjerks, weduwe van
verkoper van 3/4wijlen Hans Jetsesmr. bakker
verkoper q.q.Antje Tjerks, moeder en voogdesse over haar dochter
verkoper van 1/4Tjietske Hanses minderjarig
erflaterwijlen Jetse Hanses zoon


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0064r van 13 mrt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntje Tjerks


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0109r van 4 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPhillippus Hanekuik


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-111 , folio 33vKerkpoortstraat 53huis
eigenaarHans Jetses wed.
gebruikerHans Jetses wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-133 , folio 63vKerkpoortstraat 53huis en bakkerij
eigenaarWillem C. Bakker nom.ux.
gebruikerWillem D. Bakker
huurwaarde75‑05‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal73‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑04 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-133 , folio 63vKerkpoortstraat 53huis en bakkerij
eigenaarWillem C. Bakker nom.ux.
gebruikerDirk Trompetter
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal73‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑05‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0092v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem C. Bakker
naastligger ten noordenWillem C. Bakker


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0170r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenW. Coenraads Bakker


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0098r van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]1300‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperDirk Jans van der Werf, gehuwd metbakkersknecht te Leeuwarden
koperGrietje Claases
huurder huisDirk J. Trompetter
huurder bakkerijJan Waling Faber bakker te Alkmaar 75‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenGerrit
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenD. Venema
verkoperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-133 , folio 63vKerkpoortstraat 53huis en bakkerij
eigenaarDirk Jans v.d. Werf
gebruikerDirk Jans v.d. Werf
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0309v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk van der Werf


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0088r van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0055v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Dirks


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0002v van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]500‑05‑00 cghuis en bakkerij
koperMarijke Folkerts de Haas, weduwe van
koperwijlen Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes van Seist
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoper q.q.Hendrik Jans Smith, curator overprocureur postulant
verkoperde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werff, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Grietje Claases


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0066r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk]600‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperPaulus Jan Lansenberg mr. bakker te Farmsum
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes van Zeist
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide [staat: Werf]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoperMaike Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jans Lansenberg, mr. bakker uit Farmsum in Gron., koopt een huis en bakkerij (thans ledig), achter de Grote Kerk. Ten O. wd. Johannes van Seist, ten W. de straat, ten Z. Johannes van der Werf, ten N. Albert Bolman. Gekocht van Martjen Folkerts de Haas wv Willem Coenes Bakker, Admiraliteitsbode, voor 600 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0078r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenP. J. Lanzenberg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0148r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraay OZ [staat: achter de nieuwe kerk]424‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperAtze Lubberts, gehuwd metmr. bakker te Oosterzee
koperJantje Ennes te Oosterzee
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Johannes van Seist
naastligger ten zuidenAnthony Bruins
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoperPaulus Jans Lansenbergbakker te Groningen


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtze Lubberts mr. bakker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtze Lubberts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0020r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 51, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtze Lubberts


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0153r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Molenpad 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Zeist


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-133 , pag. 62Kerkpoortstraat 53Atze Lubberts 2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 55twee_achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAtze Lubbes


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Simon Berendsgeb 1766 ... , ovl 17 feb 1813 HRL, slager, ovl wijk G-278; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Atze Lubberts Bakker... 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-034; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-278Kerkpoortstraat 53Atze L BakkerAtze L Bakkerwinkelier


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 97 van 26 apr 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-278Kerkpoortstraat 53koopaktefl. 325huis en bakkerij achter de Nieuwekerk G-278
 
verkoperAtse Lubberts Bakker
verkoperJantje Ennes
koperJacob Dirks van der Meulen


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 10 mrt 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-278Kerkpoortstraat 53koopaktefl. 325huis en bakkerij G-278
 
verkoperJacob Dirks van der Meulen
verkoperAafke Cornelis Jongsma
koperJan Klazes de Boer
koperUphenia Harmanus Bonke (in de b.s. is de voornaam: Euphemia)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1778Kerkpoortstraat 53Jan de Boer winkelierHarlingenhuis en erf (184 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Jan Klazes de Boer... 1828, huw 1838, ovl 1844, ovl 1857; oud 45 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk G-278; VT1839; J.K. d. B. eigenaar van perceel nr. 1778 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 85, huis ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Sijke Yemes de Groot... ovl 1838; 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-278; VT1839; geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv IJeme de Groot en Gooikje ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-278Kerkpoortstraat 53J K de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-278Jan Klazes de Boer45 jbalkvlotterHerbayumm, protestant, gehuwd
G-278Sijke Yemes de Groot42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-278Harmanus Bonké19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Klaas de Boer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Yege de Boer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-278Riemke de Boer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1383 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-278Kerkpoortstraat 53Gelske de Vries, overleden op 17 december 184869 jr, geboren Arum juni 1776, overleden Rapenburg G 278, weduwe, moeder van Hidde, koopman, Pieter, werkman, Tietje (vrouw van Taeke Jans van Dijk, idem) en Antje Tjeerds Faber (vrouw van Sjierk C. Riem, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Jan Willems van Loon... kleermaker in 1851, N.H., zv Willem vL, en Maaike Sietzes; BS huw 1821, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk G-278, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-064; VT1839; geb 25 sep ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53Jetske Tjeerds Kooistra... Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1778Rapenburg G-278Frans Leemkoel woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1778Kerkpoortstraat G-294 Rommert Spoor woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 27 feb 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
G-278Kerkpoortstraat 53Een geheel vernieuwde huizinge waarin timmerwinkel achter de Groote Kerk, laatst in eigen gebruik geweest bij den heer R., Spoor. Provisioneel verkocht op 3 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.M. Goslings te Dokkum.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 05 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
G-278Kerkpoortstraat 53Een geheel vernieuwde huizinge waarin timmerwinkel achter de Groote Kerk, laatst in eigen gebruik geweest bij den heer R., Spoor. Finaal verkocht op 10 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.M. Goslings te Dokkum. Waarop geboden is f. 2175.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1778Kerkpoortstraat 53 (G-294)Neeltje Sytsemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 53A. de Vrieskoopman


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32333
Kerkpoortstraat 53Gerhardus J. Bouma


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortestr.G.J. Bouma216H. in landb. gereedsch.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 53G.J. (Gerhardus) Bouma


2023
0.11988401412964


  terug