Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 59 4-052 4-066 H-037 H-055


Huisnaam in: 1599
Gebruik:
Naam: de vergulde sleutel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 59
ten oostenKerkpoortstraat 61
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 57


aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 59naamloze steeg ten zuiden


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjepke Dirx


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en plaats
 
koperSchelte Scheltes burgermr. bakker390-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Claessen
naastligger ten zuidenJan Kievit
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarcke Sierx
verkoperJicko Ruyrdts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-052 Kerkpoortstraat 59
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLambert Hansen organist


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-052 Kerkpoortstraat 59
eigenaarOede Sapes soon
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Lambert Hansen


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-052 Kerkpoortstraat 59huis
eigenaarBerend Jansen
gebruikerBerend Jansen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-052 Kerkpoortstraat 59woning
eigenaarEeke Pieters
gebruikerEeke Pieters
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-052 Kerkpoortstraat 59Eelke Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en tuintje
 
koperFocke Jans, gehuwd metmr. ijzersmid1000-00-00 CG
Aaltje Eerks
naastligger ten oostenGerryt Jans mr. bontwever
naastligger ten zuidenJan Ottes mr. bontwever
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Eelkes huistimmerman
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFocke Jansen


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFokke Jansen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Fokke Jans


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 57, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Fokke Jans


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Rinses


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-043 Kerkpoortstraat 59Gijsbert Johannes, 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tjallings


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-066 Kerkpoortstraat 59Michiel Jacobs1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert Sytzes Willekes... van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Jan Douwes Buurstra... huw.afk. 1e en 2e zondag in okt 1812 HRL en Makkum, wonende te Makkum; BS huw 1812; gebruiker van wijk H-037, varensgesel; eigenaar en gebruiker is Gijsbert S. Willekes, visscher, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037Kerkpoortstraat 59Jan Douwes Buurstra varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1815Kerkpoortstraat 59wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (77 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
H-037Kerkpoortstraat 59Zeer goede huizinge, met erf en annexen nabij de Kerkpoort, achter de kerk, eigenaar weduwe Gerrit Sijtses, Wilkes. Finaal verkocht op 17 okt 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Akke Jans Roodtje... HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gerrit Jans de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johannes Rienks Pool... bev.reg. HRL 1851 wijk H-207; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sijke Douwmaoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sybren P Veldmanoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 59Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-037Gerryt de Jong47 jDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar, zeevarende
H-037Jan de Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben de Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Janke de Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke de Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke de Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Johannes R Pool41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Siebren P Veldman29 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
H-037Akke Durks van der Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 8 jan 1842
adressoortbedraggebruik
H-037Kerkpoortstraat 59koopaktefl. 550huis en erf achter de Nieuwe Kerk H-037
 
verkoperDouwe Sybrens Molenaar
verkoperBaukje Johannes Feddema
ten oostenRooms Katholieke arm
ten zuidenAne Sytses Wilkes
ten westende straat
ten noordende weduwe van Terdeus
koperDirk Jans Dijkstra


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johanna Kuipers... K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815H-037 (Rapenburg)Dirk Jans Dijkstrawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Ype Boomsma... en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815H-055 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5046Kerkpoortstraat 59 (H-055)Akke Joustra (wed. S. Renema)


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 59S. (Sijbren) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 59beeldbepalend pand6 van 10
  terug