Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 73-075 3-091 G-233G-275
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 73-075 3-091 1/2G-234G-275


Naastliggers vanKerkpoortstraat 7
ten oostenKerkpoortstraat 9
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 5
ten noordende Kerkpoortstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kerkpoortstraat 7Blindemanssteeg ten oosten


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133r van 25 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057v van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKromme elleboogsteeg


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0109r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Werps tabakspijpmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345r van 13 feb 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakersstraat


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Hendrix mr. linnenwever


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeg ZZ150‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperGerrit Lamberts Bisschop, gehuwd metmr. bontwever
koperCornelia Cornelis
naastligger ten oostenHarm Werps
naastligger ten zuidenClaes Hendrix mr. linnenwever
naastligger ten westenClaes Hendrix mr. linnenwever
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verkoperClaes Hendrixmr. linnenwever


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]170‑00‑00 CGhuis
koperBeern Beernsen Alphes, gehuwd met
koperHiltie Thijssen
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
toehaakeen zilveren lepel van 6-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg naar de Kromme Elleboog toe lopend
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Hendriks
naastligger ten noordenGerrit Lammerts
verkoperAeltie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Werps


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192v van 6 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Thijssen


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192v van 6 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeg140‑00‑00 CGhuis
koperBeern Beerns Alphers, gehuwd met
koperHiltie Thijssen
naastligger ten oostenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Thijssen
naastligger ten zuidenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Thijssen
naastligger ten westenClaes Hendriks
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verkoperGerrit Lammerts Bisschop


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0328v van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeern Alberts bontwever


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]60‑00‑00 CGstuk grond van 40 x 13 a 14 voet
koperHarmen Melchers, gehuwd metmr. bontwever
koperFenne Beerns
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidende koper Harmen Melchers
naastligger ten zuidende verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker
naastligger ten westenJohan Pieters
naastligger ten noordenOllema koopman
verkopervroedsman Harmen Arents Baksmamr. bakker


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0054v van 18 nov 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBlindemanssteeg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0092r van 11 mei 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakersstraat


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0013r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeernt Alberts


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0024v van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Hendriks


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0024v van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeg WZ190‑00‑00 CGhuis
koper door niaar ratione vicinitatisJan Hennes koemelker
geniaarde koperDirk Pieters, gehuwd met
geniaarde koperYfke Dirks
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidenClaes Hendriks
naastligger ten westenSikke Hendriks
naastligger ten noordenHendrik Tomas
verkoperMeile Ollemakoopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 12-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-075 Kerkpoortstraat 7Beernt Alpherts, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0037r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk NZ]423‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Jansen Brinkhuis, gehuwd metmr. bontwever
koperMaartie Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakersstraat
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] of kerkhof
naastligger ten westenJan Beernds
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Melchers
verkoperde erfgenamen van wijlen Beernd Alpherts, gehuwd metmr. bontwever
verkoperHiltie Tijsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Brinkhuis, mr. bontwever x Maartie Gerryts koopt een huis met alle goederen, nz. Grote Kerk, laatst bewoond door Beernt Alpherts en metterdood ontruimd. Met beschrijving van het huis. Ten O. de Pijpmakerssteeg, ten W. Jan Beernds, ten Z. de straat of het Kerkhof, ten N. erven Harmen Melchers. Gekocht van erven mr. bontwever Beernd Alpherts x Hiltie Tijsen voor 420 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]361‑00‑00 GGhuis
koperEvert Jansen, gehuwd metmr. bontwever
koperCatharina Groen
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenJan Beernds c.s.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.Hendrik de Witte, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Beernd Homberg, curatoren overmr. bontwever
verkoperJan Harmens, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Harmen Janzen Brinkhuisbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 25 st. Ten O. de Pijpmakersteeg, ten Z. de straat en het kerkhof, ten W. Jan Beerns c.s., ten N. een doorgaande steeg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0038r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]307‑00‑00 GGhuis met 2 weefwinkels
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperStijntje Pieters
kopermeerderjarige vrijgezel Ruird Pyters
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruinings n.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 3/8Geertruid Everts Lindeboom, gehuwd metbontwever
verkoper van 3/8Beernd Johanzen
verkoper van 3/8Jan Everts Lindeboombontwever
verkoper van 2/8Casper Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonte Douwes, mr. schoenmaker x Stijntje Pieters en Ruird Pyters, meerderjarig vrijgesel. N. van de Grote Kerk, ten O. de Pijpmakerssteeg.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]505‑00‑00 CGhuis annex 2 weefwinkels
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. bontwever
koperWillemke Foppes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
huurderJan Evert Lindeboom
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 1/2Bonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoper van 1/2Stijntje Pieters
verkoper van 1/2meerderjarige vrijgezel Ruird Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jansen, mr. Bontwever x Willemke Foppes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]425‑00‑00 CGdeftig huis met twee weefwinkels
koperWillem Buizink, gehuwd metmr. bontwever
koperAaltie Beernds
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
eigenaar en bewonerwijlen Gerrit Jansen c.u.
huurder weefwinkelClaaske Fransen 0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordensteeg
verkoper q.q.Beernd Jansen Westendorp, procuratie hebbende vanbontwever
verkoperBeernd Jansen Bos te Altsteede
verkoperJan Jansen Bos te Hoksbergen
verkoperJan Doorenbosch, gehuwd met te Wessem
verkoperGeertruid Jansen, erfgenamen van hun broer voor de 1/2
erflaterwijlen Gerryt Jansen Bosmr. bontwever
verkoperTyttie Fockes, gehuwd met te Lollum
verkoperYep Mattheus, enarbeider
verkoperhuisman Carst Fockes, en te Menaldum
verkoperAgnietie Fockes, gehuwd met
verkoperSaake Gerbens, erfgenamen van hun zuster voor de 1/2arbeider te Dronrijp
erflaterwijlen Willemke Fockes


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpenmakerssteeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakerssteeg


1776 - advertentiebron: Leeuwarder Courant 17-02-1776
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 7, HarlingenKerkpoortstraat 7Jan Willem Buizingde Prinsherberg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de nieuwe kerk] hoek Pijpmakerssteeg WZ300‑00‑00 GGhuis
koperJan Hannema koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordenFrans Jans
verkoperJan Willem Buizingbontwever


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0254v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Prins, van Jan Hannema


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0254v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7achterPijpmakerssteeg90‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperFrans Jans bontwever
huurderGerryt Jans 24‑00‑00 CG
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Prins, van Jan Hannema de Prins
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperJan Willem Buizingbontwever


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakerssteeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakersstraat


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0232r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0149v van 8 feb 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakersteeg [staat: straat]


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakerssteeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0264r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0288r van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0090r van 6 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0176r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Sjoerds Hannema


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0176r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7achterPijpenmakerssteeg90‑00‑00 CGhuis
koperTijs Gijssen Kussendrager koopman
huurderJanke Johannes
naastligger ten oostenPijpenmakerssteeg
naastligger ten zuiden [staat: westen]Jan Sjoerds Hannema
naastligger ten westen [staat: zuiden]Vogelsang
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAntje Franssen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]150‑00‑00 CGhuis
koperChristoffel Klein, gehuwd metde Prins
koperSaakje Pieters
huurderJan A. Volbrink c.u.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenHarmen Schuur
naastligger ten noordenThijs Gijsen
verkoperJan Hannemakoopman


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0248v van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPijpmakerssteeg [staat: straat]


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0334r van 31 mei 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 9twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-091, pag. 58Kerkpoortstraat 7Christoffel Klein0‑15‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Trijntje Ruurds van der Geest... van der Geest en Richtje jakobs; geb 1792 ... , ovl 20 jan 1812 HRL, wonende te Agter de Kerk, ovl wijk G-233, onder Almenum, dv Ruurd vdG, en Rigtje Jacobs; BS ovl ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Gerryt Willemsgeb 1809 ... , ovl 22 dec 1812 HRL; wijk G-234, zv Hinke Jans; BS ovl 1812


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Janke Spaangeb 1727 HRL, ovl 8 mei 1812 HRL, huwt met Jan Jansen Spaan, ovl wijk G-234; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Scheltje Everts... Aukje Symons indertijd echtelieden te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Christoffel Fokkes Klein... BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1831, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1849; eigenaar en gebruiker van wijk G-233, gealimenteerd, 1814. (GAH204); C. Fokkes K. van HRL, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Harmen Bonkovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-234, gealimenteert; eigenaar is T.G. Kussendrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Thijs Gijssen Kussendrager... van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); T.K. ende Jantje Eelkes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-233Kerkpoortstraat 7Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
G-234Kerkpoortstraat 7T G Kussendrager Harmen Bonk wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 911Kerkpoortstraat 7de Stad HarlingenHarlingenerf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Sietse Elias de Wit... BS huw 1818, ovl 1826, huw 1827, ovl 1846, ovl 1858; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Wijpkje Aukes Vogelzang... bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Pieter Martens van Vliet... huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-234; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Trijntje Jacobs Blaauw... Jans; BS huw 1830, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-234; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-233Agter de Grote KerkSytse de Wit51 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
G-233Agter de Grote KerkYpkje Vogelzang49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-233Agter de Grote KerkElizabeth de Wit20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-233Agter de Grote KerkGeertje de Wit15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkPieter M van Vliet39 jwerkmanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-234Agter de Grote KerkTrijntie Blaauw48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-234Agter de Grote KerkJacob van Vliet14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkWybe van Vliet8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkMarten van Vliet6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkTettie van Vliet17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 3 apr 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-233Kerkpoortstraat 7koopaktefl. 150huis achter de Grote Kerk G-233
 
verkoperJohanna Bisschop (wv Harmen Schuur)
koperde Stad Harlingen


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Jacoba Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Aukje van der Vorm... F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Johannes Geelof... BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2227Kerkpoortstraat G-275Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2227Kerkpoortstraat 7 (G-275)Stad Harlingenschool


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 7beeldbepalend pand5 van 10
  terug