Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kerkpoortstraat 77 (niet bekend) (niet bekend) H-250 H-065
Naastliggers vanKerkpoortstraat 77
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 75


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0215v van 22 apr 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 77Kerkpoort (bij de)huis en tuintie
 
koperTijs Hansen c.u.bontwever100-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenhet wagthuis
naastligger ten westenKerkpoort
naastligger ten noordenClaas Engels
verkoperFokeltie Abes, weduwe van
verkoperwijlen Willem Fokles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Hansen, bontwever, koopt een huis en tuin bij de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de straat, ten Z. het Wachthuis, ten N. Claas Engels. Gekocht van Fokeltje Abes wv Willem Fokles?, schuitvoerder, voor 100 cg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0027r van 30 sep 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 77Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperhuisman Schelte Cornelis 175-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Sapes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Arjen Robijns
verkoperEke TjeerdsFraneker
verkoperDouwe WijngaardenDokkum


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0137r van 23 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 77Kerkpoorthuis
 
koperJan Jansen, met zijn broeder150-00-00 CG
koperRutger Jansen ?
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadspakhuis of wachthuis
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenClaes Engels
verkoperLijsbet Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Rutger Jansen, gebroeders, kopen een huis, loods, weefwinkel en tuintje omtrent de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de straat., ten Z. het Stadspakhuis of Wachthuis, ten N. ten naasten Claas Engels. Gekocht van Lijsbeth Claeses wv Tijs Hansen, voor 150 cg.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1820Kerkpoortstraat 77de Stad HarlingenHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-250Kerkpoortstraat 77Reinder Steeksma... en Aaltje Reinders (Kronenburg); BS huw 1821, huw 1866, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, 179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 43 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk F-153; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-250Kerkpoortstraat 77Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-250Kerkpoortstraat 77Rigtje Sybrands Wijkel... dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2739*H-065 (Kerkpoortstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2739*H-066 (Kerkpoortstraat)Sijbren Tjeerds Anemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5054Kerkpoortstraat 77 (H-065)Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 77A.Koningonderwijzer
Kerkpoortstraat 77aA.Anema-


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 77J.D. (Johannes) Jansen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 77rijksmonument 20457
  terug