Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kerkpoortstraat 9,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 9 3-076 3-092 G-239 G-276
Naastliggers vanKerkpoortstraat 9
ten oostenKerkpoortstraat 11
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 7
ten noordende Kerkpoortstraat


aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 9Blindemanssteeg ten westen


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0057v van 11 nov 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]hof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrij
 
koperLycke Haanties, en haar zwager1000-22-00 GG
koperGerrit Gouckes burger
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Jansen Agricola
naastligger ten oostende hof van Wijnnert Poppes
naastligger ten zuidenJacob Hansen tabakspijpmaker
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat naar de kerk toelopend]
naastligger ten westenKromme elleboogsteeg
naastligger ten noordende kamers van de erven van Tietske Piers Heemstra
verkoperde erven van Tietske Piers Heemstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSijcke Haanties en haar zwager Gerrit Gouckes kopen een hof met bomen etc., zomerhuis, galerij en wynstokken, met het recht om die op de 4 camers van verkoper te leggen, met 3 vrije uit- en ingangen ten N., Z. als W., gelegen omtrent de Grote Kerk. Ten O. de hoven van resp. Jan Jansen Agricola en Meinert Poppes, ten W. de Kromme Elleboogsteeg, ten Z. tabakspijpmaker Jacob Hansen en de straat naar die Kerk strekkende, ten N. de camers van verkopers. Gekocht van erven Tietske Piers Heemstra, voor 6000 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0182v van 8 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de grote kerk]huis
 
koperDirck Dircxen Stork burgersergeant200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordende erven van IJsbrant Wyntjes
alimentatores vanGereformeerde Gemeente diaconie
verkoper van 1/2Grietie Jacobs, weduwe van
wijlen Jacob Jayties
verkopers van 1/2de erven van wijlen Jeltie Jayties


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erven van Harke Sierx kussendrager


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345r van 13 feb 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9grote kerk, bij dehuis, loods en plaats
 
koperJoris Fockles, gehuwd met133-16-00 GG
Maertie Jorrits
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten zuidenstraat en ringmuur van het kerkhof
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenAeltie Hanses
naastligger ten noordenPoulus Hanses
verkoperMathijs van Idsingasecretaris van Barradeel


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9
eigenaarGerrit Bisschop
gebruikerGerrit Bisschop
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarAernt Bisschop
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg naar de Kromme Elleboog toe lopend


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0292r van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9achtergroot kerkhof, bijkamer
 
koperFrans Mathijssen, gehuwd metbontwever65-00-00 CG
Trijntje Foppes
naastligger ten oostende erven van Goytjen Braems
naastligger ten zuidende erven van Joris Fokles
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordengemeente kamer
verkoperAeltje Poulus


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0092r van 11 mei 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: noord van de grote kerk]huis
 
koper door niaarElsje Hendrix, weduwe van141-00-00 GG
wijlen Sytse Pyter Schaaf
geniaarde koperBeernt Berendsmr. bontwever
naastligger ten oostenElsje Schaef
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenFrans Mathijssen* wever
verkoper van 1/3Aeltie Joris, gehuwd met
Jan Gerritsmr. kleermaker
verkoper van 1/3Fokele Jorismamr. chirurgijnTzummarum
verkoper van 1/3Jeltie Joris


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0325r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9achtergroot kerkhof, bij hethuis
 
koperElias Tieerds, gehuwd met150-00-00 CG
Tietske Ulbes
naastligger ten oostenStinstra koopman
naastligger ten zuidende erven van Joris Fokles
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen kamer
Lubbe Alles, heeft een mandelige put samen met de koper en
Gerryt Harmens, heeft een mandelige put samen met Lubbe Alles en de koper
verkoperFrans Matijsen, gehuwd metmr. bontwever
Trijntie Foppes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 10:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-076 Kerkpoortstraat 9Hendrik Arends, bestaande uit 4 personengaat vertrekken nae overijssel
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarGeertruid Harmens
gebruikerHendrik Arents
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakersstraat


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0154v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9achterPijpmakerssteeg OZhuis en weefwinkel
 
koperJielderen Ruurds, en zijn broermr. huistimmerman145-07-00 CG
koperHidde Ruurds zeilenmaker
huurderJan Sybrens c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJacob Hilbrands
verkoper van 1/2Benjamin Brouwernotaris en procureur fiscaal van Het BildtSint Annaparochie
verkoperSyds Schaafkoopman
verkoperB. Brouwer, voor de andere 1/2 als curatoren over
Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
wijlen Rein Brouwer, gehuwd met
wijlen Sydske Schaaf


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Pijpmakerssteeg OZ bij de grote kerkhuis
 
koperJan Harmens mr. bontwever145-07-00 CG
huurderJan Louws c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenPijpenmakerssteeg
naastligger ten noordenwoning gekocht door Jielderen Ruurds, en zijn broer
naastligger ten noordenwoning gekocht door Hidde Ruurds
verkoper van 1/2Benjamin Brouwer, voor zich en als curatornotarisSint Annaparochie
Syds Schaaf, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
wijlen Rein Brouwer, gehuwd met
wijlen Sydske Schaaf


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Pijpmakerssteeg OZ hoek bij de nieuwe kerkhuis
 
kopervroedsman Augustinus Moccama 80-07-00 GG
huurderJan Harmens c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJilderen Ruurds
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Willems van der Werff
Johannes Kramer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
wijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders en houders van het oude reversaalbrief ten laste
Dirk Bartling, gehuwd met
Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema, mede vroedschap, koopt huis op de hoek van de Pijpmakerssteeg bij de nieuwe kerk, bewoond door Jan Harmens c.u. vrij van Grondpacht. Ten O. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. straat en kerkhof, ten W. de Pijpmakerssteeg, ten N. Jilderen Ruurds. Gekocht van de (met name genoemde erfgenamen van) Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Jan Harmens c.u., voor 80 gg. 7 st.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9achterPijpmakersstraat OZhuis
 
koperBartle Tuininga procureur postulant45-21-00 GG
bewonerAllard Jans c.u.
naastligger ten oostende heer Stijl
naastligger ten zuidenA. Moccama
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJielderen Ruurds, broer van
Hidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, procureur postulant, koopt (b) huis in de Pijpmakersstraat, ten O. de heer Stijl, ten Z. A. Moccama, ten W. de straat. Gekocht van gebroeders Jielderen en Hidde Ruurds voor 45 gg 21 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Nieuwe kerk] hoek Pijpmakersteeghuis
 
koperJan Hendrik Houtman mr. bontwever140-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenPijpmakersteeg
naastligger ten noordenJielderen Ruurds
verkopervroedsman Augustinus Mockema


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-092 Kerkpoortstraat 9Hendrik Vogelsang0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Antje Pietersgeb 1801 ... , ovl 2 dec 1812 wijk G-239, dv Hinke Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Harmen Homeulen... zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); id. van wijk G-239, gebruiker is Willem Cordel wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Fredrik Hey ende Antje Berends, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Willem Cordel... huw 1815, huw 1828 1845 overlijdens, ovl 1848, BS Franeker huw 1823; wed. W.C. gebruiker van wijk G-239, gealimenteerd; eigenaar is H. Homeu-len, 1814. (GAH204); Extract uit het register van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-239Kerkpoortstraat 9H Homeulen Willem Cordel wedgealimenteerd


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 396 en 400 van 2 dec 1829
adressoortbedraggebruik
G-239Kerkpoortstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 66woning achter de Groote Kerk G-239
 
verkoperJohannes Franciscus Berndes
koperRoelof Roelofs Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 9 (0 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntie Houtsmaoud 50 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-239Achter de Grote KerkTrijntie Houtsma50 jAlmenumv, rooms katholiek, weduwe, geen
G-239Achter de Grote KerkAkke van der Zee8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-239Achter de Grote KerkEtje Schaafsma25 jSurichv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntje Gerritsgeb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2409G-276 (Kerkpoortstraat)IJmkje Gorter, wed. H. Hoddewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2409Kerkpoortstraat 9 (G-276)Geertruida de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 9K.Boonstraarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 9T. (Tjietse) v.d. Gaast


1971 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde), HarlingenKerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde)Gaast, Elisabeth Van Der;Vlietstra, WietzeE. v.d. G.
20-5-'71
De eerste steen is gelegd door Elisabeth van der Gaast aan de bijkeuken van dit pand. De gevelsteen is gemaakt door Wietze Vlietstra
  terug