Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKlaverbladstraat 1(niet bekend)(niet bekend)G-325G-369


Naastliggers vanKlaverbladstraat 1
ten oostenWeverstraat 10
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westende Klaverbladstraat
ten noordende Weverstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTzialcke Martens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWeverstraat


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 362r van sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Klaverbladstraat 1Bonifacius Ohlgaard, gardenier, koopt een woning met een groot erf waar op nog meerdere andere gebouwen staan, en wat eerder als leerlooierij gebruikt is, achter de straten bij de Weverstraat. De woning was eerder een cichoreifabriek en is nu ledig. Ten O. Oeds Lolkes, ten W. en N. de straat, ten Z. Harke v.d. Stok. Gekocht van Johan Daniel Toussaint, voor 35 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat, achter de keten bij de35‑00‑00 CGhuis en erf, vroeger leerlooierij
koperBonifacius Oolgaard gardenier
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Daniel Toussaint


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harke Jellesovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Carel Wedelgeb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper... Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-325Klaverbladstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1261/2 deel van huis G-325
 
verkoperBernard Henrich Mulman
koperBartholomeus Bambach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 1Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Frederik Willems de Wilde... 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Pietje Cornelis van der Vorm... 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-325Frederik de Wilde40 jvisschermanSexbierumm, protestant, gehuwd
G-325Pietje C van der Vorm41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-325Willem de Wilde18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Cornelis Bambach16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Nikolaas Bambach13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Frans Bambach11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Coenraad Bambach7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Cornelis de Wilde14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Catharina de Wilde1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Coenraad Hendrikus Bambach, overleden op 5 april 18406 jr, overleden aan't Bolwerk G 325. (CzOG nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 409 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Anna Klumper, overleden op 2 juni 184345 jr (geboren 2/10/1797), overleden bij Bolwerk G 325, vrouw van Anthony A. Spiekerman, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Arnoldus, Juliana en Bernardus Anthony Spiekerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Trijntje Fredriks de Wilde, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 19/3/1838), overleden Achter de Kerk G 325. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1393 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Willem Fedderiks de Wilde, overleden op 8 december 184827 jr (geboren oktober 1821), overleden Weverstraat G 325, werkman, ongehuwd, zoon van Fedderik W. de Wilde, visser, broer van minderjarige Cornelia Fedderiks de Wilde, halfbroer van minderjarige Fedderik en Douwe Fedderiks de Wilde (of anders om?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Douwe Aukes Laansmageb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harmen Harings van der Zee... G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Jantje Andries Hondema... te Midlum, 1e huwt met Thomas Dijkstra op 19 mei 1853 te HRL, turfmeetster in 1867, N.H., ovl wijk G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Jorkes Westra... en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Minke de Boer... 29 aug 1859 uit Almenum, dv Sjoerd IJnzes de B., en Gerritje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat G-369Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat 1 (G-369)Hervormde Diaconiewoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Klaverbladstraat 1Herman Beuker


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Klaverbladstraat 1 Hermanus Beukerbootwerkerf. 600f. 500
  terug