Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKlaverbladstraat 13-1463-1463-164G-325G-369


Naastliggers vanKlaverbladstraat 1
ten oostenWeverstraat 10
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westende Klaverbladstraat
ten noordende Weverstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTzialcke Martens


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0124v van 29 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0268r van 10 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNidingh Cornelis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0111v van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartyen Aedes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0124r van 17 jan 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartyen Aedes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0058v van 22 apr 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Marytien Adis


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098r van 9 mrt 1633 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartien Aedes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088v van 15 sep 1639 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMartien Aedes


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261v van 11 mrt 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Martien Edes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Martien Edes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0217r van 7 aug 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat140‑07‑00 gghof
koperClaas Fransen Visscher
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Nanne Kruissebroer
naastligger ten zuidenCarsten Lammerts soldaat
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperFrancina Kyll
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher koopt een hof met bomen etc. in de Weverstraat. Ten O. wd. Nanne Kruisebroeder, ten W. en N. de straat, ten Z. Carsten Lammerts, soldaat. Gekocht van Francina Kijll, voor 140 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0111r van 7 jul 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat418‑10‑00 cghof met bomen, planten en allerhande bloemen
koperburgervaandrig Hein Fransen Vischer
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenNanne Cruyseboer
naastligger ten zuidenCarsten Lammerts soldaat
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperClaes Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Fransen Visscher, vaandrig, koopt een hof met bomen en bloemen in de Weverstraat. Ten O. Nanne Cruysebroeder?, ten W. en N. de straten, ten Z. Carsten Lammerts, soldaat. Gekocht van Claes Fransen Visscher (kopers` broer), voor 418 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0038r van 13 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat150‑00‑00 cghof met bomen en planten
koper van 1/3burgervaandrig Arjen Arjens Altena
koper van 1/3vroedsman Pytter Jacobs Clinckhamer goudsmid
koper van 1/3Sicke Coerts koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: noorden]N. N.
naastligger ten zuidenCarst Lammerts soldaat
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [staat: oosten]Weverstraat [staat: straat]
verkoperJan Foppes Steensma


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0167v van 17 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat ZZ [staat: achter deHaentjes Brouwerij]86‑14‑14 ggtuin met prieel
koperJan Jacobs Klinckhamer
koperburgemeester Asperen
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenJetske Rinnerts
naastligger ten zuidenhet diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoper q.q.Hilbrandt Ruyrdts, curator over
verkoperRuyrdt Sickes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Klinkhamer koopt een mooie hof met bomen etc. en prieel, achter de brouwerij '`t Haentie'. Ten O. Jetske Rinnerts?, ten W. en N. de Weverstraat, ten Z. een Diaconiehuis. Incl. de angelierstokken en andere gereedschappen. Gekocht van de curator over Ruurd Sickes?, voor 86 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0290v van 22 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Asperen


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWeverstraat
naastligger ten noordenbrouwerij Het Haentje


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400r van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Lourens Asperen


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0124v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Hylaerda


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0302v van 28 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Zierk Hylaerda


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0200v van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van burgemeester Hylaarda


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 55Klaverbladstraat 1hof
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 35rKlaverbladstraat 1hoff
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0138r van 12 apr 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Weima


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0171r van 6 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jarigh Weima nom. ux.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio Klaverbladstraat 1hof
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑17‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat OZ achter brouwerij het Haantje79‑14‑00 gghuis
koperburgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma, gehuwd met
koperAntje Sierks Hylaerda
naastligger ten oostenSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenSjoukjen Jacobs
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordenJaerigh Sjoerds Weyma
verkoper q.q.oud burgerhopman Junius van Alema, stadsweesvoogd
verkoper q.q.Sybout Bouma, stadsweesvoogden vanmr. zilversmid
verkoper van 1/3het weeskind Janke Teekes, en van
verkoper van 1/3het weeskind Trijntje Teekes
verkoper van 1/3het weeskind Martjen Taekes, gehuwd met
verkoper van 1/3Elias Janesvarend persoon
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jarigh Sjoerds Weyma burgemeester x Antje Sierks Hylaarda koopt huis achter de brouwerij 'het Haentje'. Ten O. de convooymeester Sloterdijk, ten W. de straat, ten Z. Sjoukje Jacobs, ten N. de koper. Gekocht van Janke en Trijntje Taekes elk voor 1/3 en Martje Taekes x Elias Jans, varend persoon voor 1/3.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 35vKlaverbladstraat 1hoff
eigenaarburgemeester Weyma wed.
gebruikerburgemeester Weyma wed.
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑16‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jarig Weima


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 35vKlaverbladstraat 1hof
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑18‑02 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0206r van 20 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat425‑00‑00 cghuis en hof
koperHarmanus Portier koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJanke Weima meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een huis en hof in de Weverstraat, bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Janke Weima, vrijster, voor 425 cg. Er zijn geen naastliggers genoemd.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 35vKlaverbladstraat 1hof
eigenaarH. Portier
gebruikerH. Portier
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑18‑02 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0127r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Portier


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0052r van 8 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat ZZ achter de zoutketen van wijlen de heer Harmanus Portier140‑21‑00 ggpaardenstal met woonkamer en div.
koper door niaarClaas Doedes mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
geniaarde koper van 1/3Hendrik Gerrytsbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Hendricus Lansonbontfabrikant
geniaarde koper van 1/3Frans Hesselsschipper op Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKlaverbladstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWeverstraat [niet vermeld]
verkoperFroukjen Clases Braam, weduwe van
verkoperwijlen de heer Harmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Hendrik Gerryts en Hendricus Jansen?, bontfabriquers, en Frans Wessels, Bolswarderschipper, een paardenstal voor 4 paarden, met een woonkamer, loodsje en plaets erachter, en een v/m grote hof etc. in de Weverstraat, achter de zoutketen van wl. Harmanus Portier. Gekocht van Froukje Claeses Braam wv en erfgenaam van Harmanus Portier, voor 140 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0090v van 13 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Doedes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-146 , folio 35vKlaverbladstraat 1hof
eigenaarH. Portier
gebruikerH. Portier
huurwaarde totaal05‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑18‑02 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0182v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0183r van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Eke Menalda


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0127v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0200v van 5 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Hendrik Stomp c.u.leerlooier en koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164 , folio 67rKlaverbladstraat 1huis en leerlooyerij
eigenaarHendrik Stomp
gebruikerHendrik Stomp
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0107r van 25 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat ZZ1400‑00‑00 cg1/2 huis en leerlooierij
koperJohan Daniel Toussaint
eigenaar van 1/2Johan Daniel Toussaint
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 cg
huurderHendrik Stomp leerlooier en koopman
huurderJanke Claases
naastligger ten oostenJan Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerryt Jans
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperHendrik Stomp, gehuwd metleerlooier en koopman
verkoperJanke Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint koopt 1/2 huis en leerlooierij met erf, drooghuis etc., waarvan hij al 1/2 bezit, in de Weverstraat. Ten O. Jan Bartels, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Jans. Gekocht van Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases, voor 1400 cg. en voor de goederen 150 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164 , folio 67rKlaverbladstraat 1huis en leerlooierij
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruikerJ.D. Toussaint
huurwaarde totaal55‑11‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 3-160 en no. 3-165


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-164 , folio 67rKlaverbladstraat 1huis en leerlooyerij
eigenaarJ.D. Toussaint
gebruikerJ.D. Toussaint
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd no. 3-160 en 3-165
lotten vanJ.D. Toussaint
lotten aanstad Harlingen
lotten totaal02‑02‑00 cg
aanslag lotten01‑11‑08 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat, achter de keten bij de35‑00‑00 cghuis en erf, vroeger leerlooierij
koperBonifacius Oolgaard gardenier
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 cg
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Daniel Toussaint


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Weverstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengenoemde tuin en zomerhuis


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0015r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 1Weverstraat ZZ, achter de keten bij de380‑00‑00 cghof, tuin en zomerhuis
koperClaas Pieper, gehuwd metzoutdrager
koperAnna Maria Misgon
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑00 cg
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWeverstraat [staat: straat]
verkoperBonnefacius Ohlgardgardenier


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-164 , pag. 66Klaverbladstraat 1Claas Pieper 1‑00‑00 cghuis en tuin en leerlooyerij (lotten)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harke Jellesovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Carel Wedelgeb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper... Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-325Klaverbladstraat 1Klaas PieperKlaas Piepersjouwer


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-325Klaverbladstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1261/2 deel van huis G-325
 
verkoperBernard Henrich Mulman
koperBartholomeus Bambach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 1Barthelomeus Bambach zoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Frederik Willems de Wilde... 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Pietje Cornelis van der Vorm... 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-325Frederik de Wilde40 jvisschermanSexbierumm, protestant, gehuwd
G-325Pietje C van der Vorm41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-325Willem de Wilde18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Cornelis Bambach16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Nikolaas Bambach13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Frans Bambach11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Coenraad Bambach7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Cornelis de Wilde14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Catharina de Wilde1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Coenraad Hendrikus Bambach, overleden op 5 april 18406 jr, overleden aan't Bolwerk G 325. (CzOG nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 409 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Anna Klumper, overleden op 2 juni 184345 jr (geboren 2/10/1797), overleden bij Bolwerk G 325, vrouw van Anthony A. Spiekerman, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Arnoldus, Juliana en Bernardus Anthony Spiekerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Trijntje Fredriks de Wilde, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 19/3/1838), overleden Achter de Kerk G 325. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1393 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Willem Fedderiks de Wilde, overleden op 8 december 184827 jr (geboren oktober 1821), overleden Weverstraat G 325, werkman, ongehuwd, zoon van Fedderik W. de Wilde, visser, broer van minderjarige Cornelia Fedderiks de Wilde, halfbroer van minderjarige Fedderik en Douwe Fedderiks de Wilde (of anders om?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Douwe Aukes Laansmageb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harmen Harings van der Zee... G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Jantje Andries Hondema... te Midlum, 1e huwt met Thomas Dijkstra op 19 mei 1853 te HRL, turfmeetster in 1867, N.H., ovl wijk G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Jorkes Westra... en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Minke de Boer... 29 aug 1859 uit Almenum, dv Sjoerd IJnzes de B., en Gerritje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sijtze P. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat G-369 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat 1 (G-369)Hervormde Diaconiewoonhuis


2023
0.12929797172546


  terug