Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Klaverbladstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) G-325 G-369
Naastliggers vanKlaverbladstraat 1
ten zuidenKlaverbladstraat 3
ten westende Klaverbladstraat


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0126v van 14 dec 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 1Weverstraat1/2 huis en leerlooierij
 
koperJohan Daniel Toussaint 1400-00-00 CG
eigenaar van 1/2Johan Daniel Toussaint
huurderHendrik Stomp koopman en leerlooyer
Janke Claases
naastligger ten oostenJanke Bartels
naastligger ten zuidende weduwe van Gerryt Jans
naastligger ten westenWeverstraat
naastligger ten noordenWeverstraat
verpachter grondde Stad Harlingen6-06-00 CG
verkoperHendrik Stomp, gehuwd metkoopman en leerlooyer
Janke Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Daniel Toussaint koopt 1/2 huis en leerlooierij met erf, drooghuis etc., waarvan hij al 1/2 bezit, in de Weverstraat. Ten O. Jan Bartels, ten W. en N. die straat, ten Z. wd. Gerryt Jans. Gekocht van Hendrik Stomp, leerlooier x Janke Claases, voor 1400 cg. en voor de goederen 150 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0185r van 29 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 1Weverstraat, achter de keten bij dehuis en erf
 
koperBonifacius Oolgaard gardenier35-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenOeds Lolkes
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJohan Daniel Toussaint


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harke Jellesovl voor 1813, huwt met Grietje ... , ovl wijk G-325, vrouw ovl 6 mei 1812 HRL, toenaam onbekend, heeft dan 3 dochters en 1 zoon; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Carel Wedelgeb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper... Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1822
adressoortbedraggebruik
G-325Klaverbladstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1261/2 deel van huis G-325
 
verkoperBernard Henrich Mulman
koperBartholomeus Bambach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 1Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Frederik Willems de Wilde... 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Pietje Cornelis van der Vorm... 1837, ovl 1856, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-325; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-325Frederik de Wilde40 jSexbierumm, protestant, gehuwd, visscherman
G-325Pietje C van der Vorm41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-325Willem de Wilde18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Cornelis Bambach16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Nikolaas Bambach13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Frans Bambach11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Coenraad Bambach7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-325Cornelis de Wilde14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-325Catharina de Wilde1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Coenraad Hendrikus Bambach, overleden op 5 april 18406 jr, overleden aan't Bolwerk G 325. (CzOG nr. 99) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Anna Klumper, overleden op 2 juni 184345 jr (geboren 2/10/1797), overleden bij Bolwerk G 325, vrouw van Anthony A. Spiekerman, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Arnoldus, Juliana en Bernardus Anthony Spiekerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Trijntje Fredriks de Wilde, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren 19/3/1838), overleden Achter de Kerk G 325. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-325Klaverbladstraat 1Willem Fedderiks de Wilde, overleden op 8 december 184827 jr (geboren oktober 1821), overleden Weverstraat G 325, werkman, ongehuwd, zoon van Fedderik W. de Wilde, visser, broer van minderjarige Cornelia Fedderiks de Wilde, halfbroer van minderjarige Fedderik en Douwe Fedderiks de Wilde (of anders om?). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Douwe Aukes Laansmageb 16 sep 1795 Wijnaldum, huwt met Minke de Boer, arbeider in 1851, N.H., Vst 9 apr 1857 uit Almenum, A 30 nov 1857 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-325


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Harmen Harings van der Zee... G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Jantje Andries Hondema... te Midlum, 1e huwt met Thomas Dijkstra op 19 mei 1853 te HRL, turfmeetster in 1867, N.H., ovl wijk G-325, dv Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Klaas Jorkes Westra... en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-325Klaverbladstraat 1Minke de Boer... 29 aug 1859 uit Almenum, dv Sjoerd IJnzes de B., en Gerritje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3133G-369 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3133Klaverbladstraat 1 (G-369)Hervormde Diaconie


1915 - schoolgeldadresnaam
Klaverbladstraat 1Herman Beuker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Klaverbladstraat 1 Hermanus Beukerbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500
  terug