Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 14(niet bekend)(niet bekend)G-318G-355


Naastliggers vanKlaverbladstraat 14
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 16
ten noordenKlaverbladstraat 12


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0203r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 14stadsvesten, bij de50‑00‑00 CGhuis en tuin
koperDouwe Dirks oud in het 45ste jaarhovenier
huurderDouwe Dirks hovenier47‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten westenburgemeester van der Meulen
naastligger ten noordenstraat
verkoperAntje Jans Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Robijn Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Dirks, hovenier, koopt huis en tuin omtrent stadsvesten. Ten O. Hendrik Gerryts, ten Z. Willem Bakker, ten W. burgemeester B. van der Meulen, ten N. de straat. Gekocht van Antje Jans Bakker wv Robijn Arjens, voor lijfrente van 50 cg. per jaar op lijf en leeven van de koper Douwe Dirks, oud zijnde in het vijf en veertigste jaar.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0298r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 14stadsvesten nabij de Weverstraat23‑00‑00 GGhof
koperFrank [staat: Frans] Helstra, gehuwd metmr. bakker
koperMettje Oebeles Kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten westende weduwe van Jan Altena
naastligger ten noordenWeverstraat?
verkoperDouwe Dirkshovenier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0229v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 14Klaverbladstraat WZ [staat: dicht bij de stadsvesten]330‑00‑00 CGhof en 2 woonkamers
koperPieter Akkerman, gehuwd met
koperPietje
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Altena
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: weg]
verkoperMettje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Frank Halstra
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker
verkoperJan de Boerbode bij drost en gerechte


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0334v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 14achter de zoutketen van Hanekuik en Oosterbaan wijk G-318300‑00‑00 CGtuin
koperAnthony Klaver, gehuwd met
koperJane Haantjes
huurderAnthony Klaver
huurderJane Haantjes
naastliggerde heer H. Hanekuik
naastliggerde heer K. Oosterbaan
naastligger ten oostende weduwe van G. Andrae
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoelof Roelofs
naastligger ten noordenstraat
verkoperAafke Attema, gescheiden van
verkoperYede Ypey


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-318Klaverbladstraat 14Anthonie Klaver tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 883Klaverbladstraat 14Douwe Wybes de VrieshovenierHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Willem Oenes Visser... E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-318Rein F de Groot31 jmetzelaarHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-318Grietje de Groot6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-318Janna de Groot6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-318Klaverbladstraat 14Jane Reins de Groot, overleden op 23 juni 18401 jr, overleden Schytsloot G 318. (CzOG nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Henriette Leibergeb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-318Klaverbladstraat 14Rein Tjerks de Groot... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 883Over de gazfabriek G-317erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3669Klaverbladstraat G-355Sijtse Sikkes de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3669Klaverbladstraat 14 (G-355)Wiebe Monsma (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 14A. Oldenburgstoker gasfabriek


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 14T. (Tjalling) v.d. Wal
  terug