Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 16(niet bekend)(niet bekend)G-317G-354


Naastliggers vanKlaverbladstraat 16
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 18
ten noordenKlaverbladstraat 14


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0203r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten zuidenWillem Bakker


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0203r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 16stadsvesten, bij de50‑00‑00 CGhuis en tuin
koperDouwe Dirks oud in het 45ste jaarhovenier
huurderDouwe Dirks hovenier47‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidenWillem Bakker
naastligger ten westenburgemeester van der Meulen
naastligger ten noordenstraat
verkoperAntje Jans Bakker, weduwe van
verkoperwijlen Robijn Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Dirks, hovenier, koopt huis en tuin omtrent stadsvesten. Ten O. Hendrik Gerryts, ten Z. Willem Bakker, ten W. burgemeester B. van der Meulen, ten N. de straat. Gekocht van Antje Jans Bakker wv Robijn Arjens, voor lijfrente van 50 cg. per jaar op lijf en leeven van de koper Douwe Dirks, oud zijnde in het vijf en veertigste jaar.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0298r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten zuidenClaas Jans


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0298r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 16stadsvesten nabij de Weverstraat23‑00‑00 GGhof
koperFrank [staat: Frans] Helstra, gehuwd metmr. bakker
koperMettje Oebeles Kuiper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten westende weduwe van Jan Altena
naastligger ten noordenWeverstraat?
verkoperDouwe Dirkshovenier


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0094r van 10 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: straat of gangpad naar het bolwerk]


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0229v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten zuidenClaas Jans


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0229v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 16Klaverbladstraat WZ [staat: dicht bij de stadsvesten]330‑00‑00 CGhof en 2 woonkamers
koperPieter Akkerman, gehuwd met
koperPietje
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenClaas Jans
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Altena
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: weg]
verkoperMettje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Frank Halstra
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker
verkoperJan de Boerbode bij drost en gerechte


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0334v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Klaverbladstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Pieter Ackerman... Grote Kerk HRL, zv Johannes Hanssen Akkerman en Akbertje Jitses; geb 1781 HRL, ovl 4 feb 1814 HRL; wijk G-317, 1e huwt met Pietje Doedes op 3 okt 1802 HRL, 2e huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 13 mei 1810 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-317Klaverbladstraat 16P Ackerman wedP Ackerman wed


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-317Klaverbladstraat 16koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 885Klaverbladstraat 16Douwe Wybes de VrieshovenierHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Age Rommerts Radema... ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Anske Wielstra... HRL 1851 wijk H-095, 101, supp wijk G-402; oud 50 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-317; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-317Anskje Wielstra50 jgeenStavorenv, protestant, weduwe
G-317Cornelis Molenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-317Janke Molenaar14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Aafke Jacobus Kerkhoven... dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Antje de Witgeb 1806 Makkum, ovl 14 jan 1856 HRL, huwt met Jelle Oeges Houtsma, Rooms Katholiek, dv Hilbrand dW, en ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Jelle Houtsmageb 1794 prov, huwt met Antje Wolf, panbakker, Rooms Katholiek, A 20 sep 1856 Makkum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-266, 317, 350


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 885Over de gazfabriek G-316erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-317Klaverbladstraat 16Jouwkje Weyzenbach... Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-317Klaverbladstraat 16Eene woning bij de Gazfabriek, verhuurd aan Tjeerd, Riem. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3670Klaverbladstraat G-354Klaas de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3670Klaverbladstraat 16 (G-354)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Klaverbladstraat 16S. (Steven) Entjes
  terug