Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) G-245 G-353
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) G-316 G-353
Naastliggers vanKlaverbladstraat 18
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 20
ten noordenKlaverbladstraat 16


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0094r van 10 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 18Klaverbladstraat WZ [staat: oosterbolwerk]hof met daar bij staande huizen of zomerhuis
 
koperWiebe Douwes, gehuwd methovenier400-00-00 CG
koperJana Haantjes
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
bewonerMelcherbontwever
naastligger ten oostenaangebouwde kamers
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker
naastligger ten westenFrank Helstra mr. bakker
naastligger ten noordenKlaverbladstraat [staat: straat of gangpad naar het bolwerk]
verkoperA. van Ringmedicinae doctor
verkoperHans BoltakasteleinMidlum


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Klaverbladstraat 18Cornelis Dirks Lautenbach... van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Klaverbladstraat 18Johannes Leenderts Stoef... ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Klaverbladstraat 18S. C Reidsmaeigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Hendrik Hansen... 22 mej 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19 feb 1771. (GAH1102); vrouw H.H. gebruiker van wijk G-316, eigenaar en medegebruiker P. Ackerman wed., tuiniersche, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Pieter Ackerman... van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, tuinierse; medegebruiker Hendrik Hansen vrouw, 1814 (GAH204); id. en gebruiker van wijk G-317, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-245Klaverbladstraat 18Johannes Lautenbach tuin
G-316Klaverbladstraat 18P Ackerman wedP Ackerman wedtuiniersche
G-316Klaverbladstraat 18Hendrik Hansen vrouw


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-316Klaverbladstraat 18koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 886Klaverbladstraat 18Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Klaverbladstraat 18Trijntje Pottinga... bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Sjoerdtie Ikenoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-316; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-316Tjeerd Faber40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-316Sjoerdtie Iken43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-316Goris Faber13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-316Frans Faber9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-316Sietse Faber6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-316Wybe Faber4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-316Neeltie Faber18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-316Frouwkje Faber11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-316Klaverbladstraat 18Cornelia Blaauw, overleden op 20 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 1796), overleden achter't Bolwerk G 316, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-316Klaverbladstraat 18Anskje van Dockum, overleden op 9 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 1/2 jr (geboren 25/5/1840), overleden bij Bolwerk G 316 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Elisabeth van Noord... huwt met Jacob Poppes Hemminga, N.H., dv Jan vN, en Uilkje Habbema; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Hiltje Wybes Faber... geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Jacob Hemminga... van Noord, werkman in 1851, N.H., zv Folkert H, en Froukje Sjoerds; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-316; oud 48 jaar, geb Beets en wonende te HRL. 1839, kastmaker, wijk F-114; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Sjoerd Mulder... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Tjeerd Goris Faber... ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-316Klaverbladstraat 18Wytske Zeversgeb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 886G-315 (Over de gazfabriek)erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3668G-353 (Klaverbladstraat)Tjalke de Vriestuin
Sectie A nr. 3671G-353 (Klaverbladstraat)Tjalke de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3671Klaverbladstraat 18 (G-353)Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Klaverbladstraat 18 Wiebe de Vriestuinmansknecht
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Klaverbladstraat 18W. de Vriestuinier


1965 - adresboekadresnaam
Klaverbladstraat 18T. (Tjalke) de Vries
  terug