Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Klaverbladstraat 19,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 19 (niet bekend) (niet bekend) G-365 G-378
Naastliggers vanKlaverbladstraat 19
ten zuidenKlaverbladstraat 21
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 17


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: bij de Franekerpijpen achter de gewezen brouwerij het Haentiehuis, weefwinkel en tuin
 
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. wever224-07-00 CG
Yeffke Roelofs
huurderJan Johannis mr. wever
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk convooimeester
naastligger ten westenTierk Rutgers metselaar
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
presiderend voogd huiszittende armen, met 3 ledenReinder Pieters, als alimentatores vankoopman
verkoper van 6/10Jan Hendriks, zoon van wijlen
Sioukjen Jacobs Lex
verkoper van 2/10Hiltie Louws, weduwe van
wijlen Ulbe Jansmr. metselaar
Hiltie Louws, bestemoeder en voorstanderse van
kindJacob Jans
kinderen van wijlen haar zoonTrijntje Jans
Jan Ulbesmetselaar
verkoper van 1/10Marike Jans, gehuwd met
Sioerd Sydses
verkoper van 1/10Hiltje Jans, gehuwd metLeeuwarden
Hans Abrahamsmr. knoopmakerLeeuwarden
Florus Hendriks, was gehuwd met wijlen


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0357r van 31 aug 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: bij de Franekerpijpen achter de gewezen brouwerij het Haentiehuis, weefwinkel en tuin
 
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. wever224-07-00 CG
Yeffke Roelofs
huurderJan Johannis mr. wever
naastligger ten oostenSimon Sloterdijk convooimeester
naastligger ten westenTierk Rutgers metselaar
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van oud burgemeester Jarig Weima
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
presiderend voogd huiszittende armen, met 3 ledenReinder Pieters, als alimentatores vankoopman
verkoper van 6/10Jan Hendriks, zoon van wijlen
Sioukjen Jacobs Lex
verkoper van 2/10Hiltie Louws, weduwe van
wijlen Ulbe Jansmr. metselaar
Hiltie Louws, bestemoeder en voorstanderse van
kindJacob Jans
kinderen van wijlen haar zoonTrijntje Jans
Jan Ulbesmetselaar
verkoper van 1/10Marike Jans, gehuwd met
Sioerd Sydses
verkoper van 1/10Hiltje Jans, gehuwd metLeeuwarden
Hans Abrahamsmr. knoopmakerLeeuwarden
Florus Hendriks, was gehuwd met wijlen


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0239r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 19Weverstraat NZ [staat: achter het Haantje brouwerij]woning
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
huurdersmilitairen
naastligger ten oostenGerrit Jansen
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Jansen
executeurmajoor Age de Haas, overexecuteur
verkoperde weduwe van Tjerk Rutgers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 19Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-365Klaverbladstraat 19Hieke Beerends Braammeyer... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4129G-378 (Klaverbladstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4129Klaverbladstraat 19 (G-378)Eelke Bootsma (en Cons.)
  terug