Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 20 (niet bekend) (niet bekend) G-315 G-352
Naastliggers vanKlaverbladstraat 20
ten oostende Klaverbladstraat
ten zuidenKlaverbladstraat 22
ten noordenKlaverbladstraat 18


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0094r van 10 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Klaverbladstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-315Klaverbladstraat 20Anthoon Jans Klaver... het Weeshuis terzaake verdiende loon van A.J.K., 27 apr 1790. (GAH1122); eigenaar en gebruiker van wijk G-315, hovenier, medegebruiker is Jacobus Spits, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-308, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-315Klaverbladstraat 20Jacobus Spitsgebruiker van wijk G-315, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Anth. Klaver, hovenier, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-315Klaverbladstraat 20Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
G-315Klaverbladstraat 20Jacobus Spits varensgesel


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-315Klaverbladstraat 20Jane Haantjes Leyenaar, overleden op 11 juni 182958 jr, moeder van Douwe Wybes de Vries, mr. hovenier Klaverbladstraat G 315 en Jetje Anthony Klaver (vrouw van Rein Tjerks de Groot). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 886Klaverbladstraat 20Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-315Klaverbladstraat 20Douwe Wiebes de Vries... 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hovenier, wijk G-315; VT1839; D.W. d. V. eigenaar van percelen nrs. 883-886 te HRL, hovenier, woonplaats HRL, legger nr. 637, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-315Klaverbladstraat 20Neeltje Koster... 1803, BS huw 1824, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-326; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-315; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-315Klaverbladstraat 20D de Vries stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-315Douwe W de Vries39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, hovenier
G-315Neeltie Koster38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-315Tjalke de Vries11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-315Jane de Vries6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 886G-315 (Over de gazfabriek)erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3672G-352 (Klaverbladstraat)Reinder Doris de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3672Klaverbladstraat 20 (G-352)Theodorus H. Keijzerwoonhuis
  terug