Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Klaverbladstraat 27(niet bekend)(niet bekend)G-324G-360


Naastliggers vanKlaverbladstraat 27
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 25


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat bij de stadsvesten]41‑10‑00 CGtuin c, a,
koperServaes de Haes c.u.mr. slotmaker
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westende weduwe van IJsbrand Aernts
naastligger ten noordenSymon ketellapper
verkoperWillem Andries de Witglasmaker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat bij de stadsvesten]98‑00‑00 CGtuin
koperLammert Haerns c.u.stadstorenblazer
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Caspar
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westende weduwe van IJsbrand Aarnts
naastligger ten noordenSymen ketellapper
verkoperGeertruit Willems, weduwe van
verkoperwijlen Servaes de Haes, met toestemming van haar zoonmr. slotmaker
verkoperJacob Servaesmr. slotmaker


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0335v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: bij de stadsvesten achter de]110‑00‑00 CGtuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten
koperIpe Pieters zeevarende
verpachter grondde stad Harlingen4‑10‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ago Pasco
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westenPyter IJsbrandus wijdschipper
naastligger ten noordenSimen ketelslager
verkoperLammert Harnsstadstorenwachter


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Jan Sipkes Schoonbergen... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS huw 1815, ovl 1817, ovl 1849, ovl 1856; gebruiker van wijk G-324, wafelbakker; medegebruiker Sape Jacobs Hilverda, varensgesel; eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Rein Miedema... regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en Sape Jacobs Hilverda, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Sape Jacobs Hilverdamedegebruiker van wijk G-324, varensgesel, medegebruiker Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-324Klaverbladstraat 27Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
G-324Klaverbladstraat 27Rein Miedema Sape Jacobs Hilverda varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 878Klaverbladstraat 27Jan Hendriks Bakkervarensgezelhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Maria Minnes van der Veer... ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-334; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-324; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Reinties Oepkesoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-324Klaverbladstraat 27Henderika ten Burg, overleden op 27 april 183913 wk, overleden Weverstraat G 324. (CzOG nr. 61) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-324Lodewijk Scheffer33 jtuinmansknegtGrouwgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-324Stijntie Tichelaar34 jMidlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-324Jacob Scheffer11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-324Jan Scheffer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-324Tietje Scheffer6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-324Maria van der Veer46 jturftansterHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
G-324Rosiene Bakker16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-324Christina Bakker10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-324Reintie Oepkes57 jgeenHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-324Akke R Albada26 jSexbierumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-324Hiltie R Albada18 jAlmenumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Antje Cornelis Postma... Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Gerben Annes Bosma... huw 1830, ovl 1835, huw 1837, ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112, wijk G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Lodewijk Jacobs Scheffer... wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Styntje Jans Tigchelaar... wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; ... (alles)


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2351 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-324Klaverbladstraat 27Minke Aukes Laansma, overleden op 25 november 1851geboren 23/11/1851, dochter van Auke Laansma, timmerman (Stads Vesten G 324) en Ybeltje Westra, zuster van minderjarige Jeltje Aukes Laansma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2510Klaverbladstraat G-360Zacharias Muller en medeëig.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2510Klaverbladstraat 27 (G-360)D.J. Sinnema (wed. J.A. de Boer, te Almenum)woonhuis
  terug